Alexander Jensen har vært privatlærer (PL) siden våren 2015.

Intervju med Alexander

Alexander Jensen er 26 år og studerer master i økonomi på NHH i Bergen. Han startet og jobbe som privatlærer (PL) våren 2015 og har hjulpet flere elever med faglige utfordringer og motivasjon til å gjøre det bedre på skolen.

– Før jeg kom til Bergen jobbet jeg som lærer på en ungdomsskole i Lørenskog hvor jeg trivdes veldig godt. Jeg synes det er veldig givende å jobbe med mennesker og hjelpe elever med å få et godt faglig utgangspunkt før videre studier.

Trives best å undervise i matte

Alexander jobber i dag som privatlærer (PL) for elever i barneskolen og på videregående.

– Jeg har hjulpet elever i flere fag, men trives aller best med å undervise i matematikk. Det er flere elever som sliter med å henge med i matematikk-fagene. Når man første har gått glipp av deler av pensum er det vanskelig å henge med videre og det er enkelt å miste motivasjonen. For en lærer med mange elever på ulike faglige nivåer er det utfordrende å tilrettelegge undervisningen for alle. Jeg trives dermed veldig godt i rollen som privatlærer (PL) der jeg får muligheten til å gi en-til-en undervisning og skreddersy et opplegg for elevenes individuelle behov.

Videre forteller Alexander om hvilke egenskaper han mener er viktige som privatlærer.

I rollen som privatlærer (PL) tror jeg det er viktig å ha god formidlingsevne, være tålmodig, engasjert og kunne fagene man underviser i godt

Første møte med eleven

Det første møte er viktig for å kartlegge hvilket behov eleven har og legge opp et skreddersydd undervisningsprogram deretter.

– Hovedmålet med det første møte er å bli kjent med eleven og bygge et forhold. Vi kartlegger hvilket faglig nivå eleven ligger på og prater litt om ambisjoner – om det handler om å stå i faget eller få toppkarakter. Her finner vi ut av hvor mange timer personer behøver i forhold til mål og ferdigheter og legger opp en undervisningsplan.

Det første møte er viktig for å kartlegge hvilket behov eleven har og legge opp et skreddersydd undervisningsprogram deretter.

Bli privatlærer

Vi har stadig behov for nye privatlærere (PL). Les mer her og registrer din CV.