Kompetanse- og kunnskapsutvikling

Vi hjelper mennesker med å kartlegge og utvikle sin egen kompetanse gjennom livslang læring. Siden oppstarten har vi hjulpet tusenvis av mennesker til å se og utvikle sin egen kompetanse gjennom Kompetansepluss og Metis bedriftskurs. Metis Kompetanse tilbyr en rekke ulike kurs og er også sertifisert testsenter.

Metis Kompetanse er en del av utdanningskonsernet Metis Education som har hovedkontor i Bergen. Kjernevirksomheten er utdanning og kompetanseutvikling og konsernet eier og driver blant annet Metis videregående skole og Bergen Private Gymnas. Vi har i tillegg privatistskoler i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes, samt nettstudier.

Kompetansepluss

Kompetansepluss arbeid gir opplæringsmidler i samarbeid med Kompetanse Norge som skal gå til grunnleggende opplæring i skriving, lesing, regning, digitale – og muntlige ferdigheter.

Les mer

Metis Bedriftskurs

Vi hjelper bedrifter med å utvikle sin kompetanse gjennom tilrettelagt læring, og vi har lang erfaring innen kursvirksomhet. I en arbeidshverdag preget av høy konkurranse er det viktig å satse på intern utvikling.

Metis Testsenter

Metis Kompetanse er et sertifisert testsenter. Hos oss kan du ta båtførerprøven, solarieprøven og datakort-eksamener. Les mer om fremgangsmåte og gjennomføring under.

Les mer her