Kompetanse- og kunnskapsutvikling

Metis Kompetanse ble etablert i 2003 under navnet Akademiet kurssenter Bergen, og er sertifisert som testsenter for Datakortet, Båtførerprøven og Solarietesten. Metis Kompetanse er en del av det private utdanningskonsernet Metis Education som har hovedkontor i Bergen. Kjernevirksomheten til Metis Education er utdanning og kompetanseutvikling og konsernet eier og driver blant annet skoler i Bergen, Oslo og Sandnes, samt Metis Nettstudier.

Målsettingen til Metis Kompetanse er å få mennesker til å se og utvikle sin egen kompetanse gjennom livslang læring. Siden oppstarten har vi hjulpet tusenvis av mennesker til å forbedre sin kompetanse gjennom Datakortet, AMO-kurs, Båtførerprøven og bedriftsinterne kurs. Høsten 2016 utvidet vi vårt tilbud med Metis kulturskole og Kompetansepluss.

Vårt tilbud

Metis Kulturskole

Et tilbud til alle som ønsker å lære seg å spille gitar (akustisk eller elgitar), piano eller som ønsker sangundervisning. Høsten 2017 utvider vi også vårt tilbud med tegnekurs for 4.-7. klassinger.

Les mer

Båtførerprøve/Solarieprøve

Vi er et sertifisert testsenter, og du kan både ta båtførerprøven og solarieprøven hos oss. Les mer om fremgangsmåte og gjennomføring under.

Les mer

Kompetansepluss

Kompetansepluss arbeid gir opplæringsmidler i samarbeid med Kompetanse Norge som skal gå til grunnleggende opplæring i skriving, lesing, regning, digitale – og muntlige ferdigheter.

Les mer