Norsk for fremmedspråklige

Varighet: 100 timer, en kveld i uken over ca 25 uker

Oppstart: Nye kurs starter høsten 2019.

Pris: kr 9500,- inklusive lærebøker

Ta med: PC (hvis du har), og noe å skrive på og med.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som vil lære norsk, eller som allerede har noe norsk-kunnskaper. Kurset er også tilpasset for de som er på jobbsøk. Vi anbefaler at du bruker det du lærer på kurset aktivt i din egen hverdag. For å lære seg et nytt språk kreves det mye øvelse og repetering.  Jo raskere du tar i bruk din nye språkkunnskap, jo raskere vil du føle mestring og glede over å ha lært et nytt språk.

 

Nivå: Kurset blir individuelt tilpasset kursdeltakerne, men vil i hovedsak ligge på A1-A2-nivå, avhengig av norsk-nivået i gruppen.

Kartlegging: Alle kursdeltakere blir kartlagt første og siste kursdag, slik at vi får tilpasset kurset til kursdeltakernes nivå.

Pensum: Vi bruker læreverket Norsk Nå! som hovedbok på kurset. Norsk Nå1 er en komplett lærebok for nybegynnere i norsk for voksne innvandrere og dekker nivå A1og A2. Verket passer for spor 2 med langsom til middels progresjon.

Kursbevis: Alle kursdeltakere vil få et kursbevis ved fremmøte på ca 75% kurset, og vi legger forholdene til rette for de som ønsker å gå opp til Norskprøve på A1-A2 nivå.

Innhold: Kurset tar utgangspunkt i deler av læreplan i norsk for voksne innvandrere, samt læringsmålene til Kompetanse Norge i grunnleggende ferdigheter for lesing/skriving/muntlige ferdigheter.

Temaer vi kommer innom på kurset vil være:

 • Samfunn og toleranse
 • Hverdagsliv
 • Familieliv
 • På jobb og skole
 • Etter jobb og skole
 • Mat og drikke
 • Hus og hjem
 • Høytider og feiringer
 • Norge på kryss og tvers
 • Fastlege, tannlege, NAV og liknende
 • CV, data og jobbsøking

 

Dette lærer du:

 • grunnleggende grammatikk og uttale
 • ord og uttrykk knyttet slik at du kan fortelle om deg selv og spørre andre om de kan fortelle om seg selv
 • stille og svare på spørsmål,
 • uttrykke enighet/uenighet
 • dagligdagse ord og uttrykk
 • lese og skrive enkle tekster
 • snakke og skrive om personlige forhold og dagligdagse emner
 • beskrive deg selv og din livssituasjon
 • kommunisere i enkle situasjoner om kjente emner
 • føre en samtale om din egen familie, boligforhold og personlig økonomi
 • uttrykke ønsker, følelser og dine egne interesser

 

Gjennomføring: Kurset gjennomføres som klasseundervisning. Undervisningen består av lytte, -skrive og leseøvelser, gruppearbeid, rollespill, nettressurser, muntlige øvelser/samtaler og hjemmearbeid.

Lærere: Lærerne våre har utdanningsbakgrunn innen språk og/eller voksenopplæring, samt lang undervisningserfaring med å undervise voksne fremmedspråklige. Våre lærere er dyktige og engasjerte, og vil gjøre sitt ytterste for at du som kursdeltaker skal lære norsk i et trygt og trivelig læringsmiljø.

 

For mer informasjon om kurset, send mail til: kurs@metis.no

Vi gjennomfører kurs i hele landet, men har hovedkontor i Bergen sentrum.

Besøksadresse
Lars Hilles gate 17, Bergen
5008 Bergen

Postadresse
Metis Privatistskole AS
Postboks 59 – Nygårdstangen
5838 Bergen