Oppfriskningskurs i teknisk engelsk/business english

Varighet: 2 dager, kl. 09.00-15.00
Oppstart: Nye kurs starter høsten 2019
Pris: kr. 3450,- inkl. enkel lunsj og kursmateriell
Sted: Bergen

 

Hvem er kurset for?

Et kurs på mellomnivå for administrasjon og mellomledere innen teknisk industri, produksjon, lager og logistikk. Et kurs i rask og effektiv kommunikasjon i en internasjonal bransje hvor arbeidsspråket er engelsk.

 

Nivå:  Mellomnivå (tilsvarer Vg1-nivå). Erfaring og villighet til å snakke/forbedre engelsk- kunnskapene er mer viktig enn forkunnskaper. 

Innhold: Kurset er skreddersydd til kursdeltakerne, men hovedelementer er:

Effektiv muntlig kommunikasjon (korrekt uttalelse er en rød tråd gjennom hele kurset):

 • Analysere og forbedre engelsk-kunnskapene dine ved hjelp av teknikk og struktur/språkverktøy
 • Praktisk kommunikasjon (arbeidsmøter, prosedyrer og regler for både muntlig og skriftlig kommunikasjon)
 • Å kunne informere, forklare og gjennomføre sikkerhetsprosedyrer
 • Forbedre formuleringer/ordforråd/uttalelse (praktisk arbeid og ulike situasjoner)
 • Telefonteknikk (manus, klarhet, flyt, høflighet/vanskelige samtaler)
 • Kundekontakt (høflighet/håndtering av vanskelige kunder)
 • Presenterer din bedrift til andre/kunder
 • Logistikk (prosedyrer/internasjonale kontakter)
 • HMS og ansvarsområder

Skriftlig kommunikasjon:

 • E-mail mal, og bruk/misbruk av formell/uformell skriftlig engelsk (skreddersydd til kursdeltakerne)
 • Skjema/rapportering/fagterminologi
 • Språkforbedring (grammatikk) og utnyttelse av PC verktøy

 

Praktiske spørsmål relaterte til kursdeltakernes egne arbeidsplasser og situasjoner.

 

Kursdeltakerne får inklusive i kurset et kurshefte og filer med flere standardbrev/mal/og individuelt tilpasset manus til bruk på din arbeidsplass. Kursbevis deles ut på slutten av siste kursdag.

 

For mer informasjon om kurset, send mail til: kurs@metis.no

Gillian er utdannet innen organisasjonspsykologi og -utvikling med over 20 års undervisningserfaring i språk. Hun har lang erfaring innen utarbeidelse av tekniske instruksjoner, filmmanus, oversettelser og andre språktjenester for olje- og gassindustrien. Tidligere har hun blant annet arbeidet som språkkonsulent og kursleder for blant annet Statoil, Framo, Odfjell og Schlumberger. Gillian har også skrevet boken «Legal English for Secretaries».

Vi gjennomfører kurs i hele landet, men har hovedkontor i Bergen sentrum.

Besøksadresse
Lars Hilles gate 17, Bergen
5008 Bergen

Postadresse
Metis Privatistskole AS
Postboks 59 – Nygårdstangen
5838 Bergen