Kompetansepluss

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss Arbeid er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne arbeidstakere kan ta del i opplæring og utdanning. Økt kompetanse fører til at færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter.

Metis Kompetanse har lang erfaring med å gjennomføre Kompetansepluss-kurs (tidligere BKA-kurs) i regi av Kompetanse Norge. Bedrifter kan søke om midler til slike kurs sammen med Metis Kompetanse. Dersom man får tildelt kursmidler er dette gratis for bedriften og de ansatte.

Bedrifter kan søke om gratis midler til opplæring i grunnleggende ferdigheter/kurs:

 

Kursene kan enten søkes om separat, eller i følgende kombinasjon:

Metis Kompetanse skreddersyr kurs ut i fra bedriftens egne behov. All undervisning er praksisnær og knyttes til arbeidstakernes arbeidsoppgaver. I kursene benyttes autentiske tekster i fra arbeidsplassen som personalhåndbok, HMS-dokumentasjon, manualer , rutiner og lignende. Målgruppen er primært ansatte som mangler eller har lav formell utdannelse.

Målsettingen med slike kurs er at dette skal bidra til større trygghet i det daglige arbeidet, øke arbeidsprestasjonen til den enkelte og gjennom dette bidra til et positivt arbeidsmiljø.

Vi gjennomfører i dag en rekke kurs for bedrifter i hele landet innenfor følgende bransjer:

 • Renhold
 • Butikk og varehandel
 • Hotell og Restaurant
 • Taxi
 • Pleieassistenter
 • Kantine
 • Håndverksbedrifter
 • Kommuner
 • Skoler

 

Hvordan søke om midler?

Metis Kompetanse gjennomfører et behovsavklaringsmøte med bedriften. Her blir man enige om hvilke kurs man skal søke om sammen. Deretter skriver man en samarbeidsavtale, som vil ligge til grunn for selve søknaden til Kompetanse Norge. Metis skriver søknad til Kompetanse Norge, med input i fra din bedrift.

Søknadsfrist for å søke om midler til kurs i grunnleggende ferdigheter er medio november med oppstart etter påske påfølgende år (eller når det måtte passe for din bedrift etter at tilskudd er blitt innvilget). Kompetanse Norge offentliggjør hvem som har fått midler vanligvis i februar/mars, og midlene må brukes opp i løpet av 1,5 år.

 

Bedriftens egenandel

Kurset er i utgangspunktet kostnadsfritt for både bedrift og den ansatte, men bedriften må stille med egnede undervisningslokaler, alternativt leie lokaler av Metis eller andre. Vi anbefaler også at bedriften eventuelt dekker pensumlitteratur for kursdeltakere.

 

Hvorfor velge Metis Kompetanse?

Metis Kompetanse er en del av utdanningskonsernet Metis Education som har hovedkontor i Bergen. Kjernevirksomheten er utdanning og kompetanseutvikling og konsernet eier og driver blant annet Metis videregående skole og Bergen Private Gymnas. Vi har i tillegg privatistskoler i Oslo, Bergen, Stavanger og Sandnes, samt nettstudier.

 

 • Vi står for det faglige opplegget, kartlegging av kursdeltakere, og tett oppfølging av kurset, lærere og rapportering.
 • Vi har mer enn 10 års erfaring med voksenopplæring, og flere års erfaring med å gjennomføre kompetansepluss-kurs (tidligere BKA)
 • Vi gjennomfører cirka 50 kompetansepluss-kurs i året med ca 500 deltakere
 • Erfaren stab av lærere med lang erfaring i fra voksenopplæring og/eller utdannet i voksenpedagogikk
 • Gode referanser

 

Kan dette være noe for din bedrift? Kontakt oss for mer informasjon på kurs@metis.no eller direkte.

Vi gjennomfører kurs i hele landet, men har hovedkontor i Bergen sentrum.

Besøksadresse
Lars Hilles gate 17
5008 Bergen

Postadresse
Metis Privatistskole AS
Postboks 59 – Nygårdstangen
5838 Bergen