Muntlige ferdigheter – Kompetansepluss

Hva er Kompetansepluss?

Kompetansepluss Arbeid er en tilskuddsordning som skal bidra til at flere voksne arbeidstakere kan ta del i opplæring og utdanning. Økt kompetanse fører til at færre faller ut av arbeidslivet på grunn av manglende ferdigheter.

Metis Kompetanse har lang erfaring med å gjennomføre Kompetansepluss-kurs (tidligere BKA-kurs) i regi av Kompetanse Norge. Bedrifter kan søke om midler til slike kurs sammen med Metis Kompetanse. Dersom man får tildelt kursmidler er dette gratis for bedriften og de ansatte.

Hva er muntlige ferdigheter?

Å ha gode muntlige ferdigheter er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeidsliv, samfunnsliv og opplæring. Muntlige ferdigheter omfatter å kunne tale, lytte og kommunisere muntlige ferdigheter på en fleksibel og trygg måte. Det innebærer å bruke språkets virkemidler tilpasset ulike situasjoner i jobb, samfunnsliv og opplæring. Muntlige ferdigheter er vesentlige for å lære, å løse praktiske oppgaver, bidra med informasjon og få i informasjon på en reflektert og kritisk måte. Gode muntlige ferdigheter stiller også krav til nøyaktighet og korrekthet.

 

Hvem passer kurset for? Kurset passer for de trenger mer kompetanse og trening i muntlige ferdigheter.

Varighet: Kursene har en varighet på enten 30, 40 eller 50 timer, og kan enten tas separat eller i kombinasjon med andre kurs.

Tidspunkt: Det er opptil bedriften å velge når kurset skal gå. Det kan være på dagtid, ettermiddag, kveld eller helg. Vi anbefaler minimum 3 timers økter av gangen for størst mulig læringsutbytte, og at det legges opp til en jevn progresjon på kurset.

Nivå: Kurset blir individuelt tilpasset kursdeltakerne, og vil være fra Nivå 1-3, avhengig av nivået i gruppen. Alle kursdeltakere blir kartlagt første og siste kursdag, slik at vi får tilpasset kurset til kursdeltakernes nivå, og for å se om kurset har gitt ønsket kompetanse etter endt kurs.

Kursbevis: Alle kursdeltakere får kursbevis ved ca 75% fremmøte på kurset.

Innhold: Kurset er praktisk og yrkesrettet, og tar utgangspunkt i læringsmål i muntlige ferdigheter fra Kompetanse Norge. For å gjøre det så prasisnært som mulig knyttes eksempler opp til kursdeltakernes arbeidsoppgaver og arbeidshverdag.

 

Ulike kursnivåer (nivå 1-3):

Læringsmålene er delt inn i tre nivåer med utgangspunkt i Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Nivåene beskriver progresjonen i det å bruke muntlige ferdigheter som verktøy i ulike situasjoner.

Nivå 1

Muntlige ferdigheter på nivå 1 innebærer at en kommuniserer enkelt i kjente sammenhenger. En oppfatter hovedinnholdet i beskjeder og instruksjoner, og bruker enkle strategier for kommunikasjon.

Nivå 2

Muntlige ferdigheter på nivå 2 innebærer at en kommuniserer aktivt om temaer av interesse i kjente sammenhenger. En kan ivareta egne interesser og behov i hverdagen og videreutvikle egen muntlige kommunikasjon ut fra behov.

Nivå 3

Muntlige ferdigheter på nivå 3 innebærer at en kommuniserer fleksibelt og effektivt i både kjente og ukjente sammenhenger. En kan delta aktivt i meningsutveksling i offentlige og private sammenhenger, og ta ansvar i kommunikasjonen.

 

På kurset vil man uavhengig av antall timer og nivå komme innom:

  • Kommunikasjon- og læringsstrategier
  • Lytte og respondere
  • Tale og kommunisere
  • Muntlige ferdigheter i hverdagen

Vi gjennomfører kurs i hele landet, men har hovedkontor i Bergen sentrum.

Besøksadresse
Lars Hilles gate 17, Bergen
5008 Bergen

Postadresse
Metis Privatistskole AS
Postboks 59 – Nygårdstangen
5838 Bergen