Lang erfaring med kurs og voksenopplæring

Metis Kompetanse er en del av det private utdanningskonsernet Metis Education, som er et av Norges største private utdanningskonsern.

Metis Kompetanse har over 10 års erfaring med kursvirksomhet og voksenopplæring, gjennom blant annet tidligere AMO-kurs, Kompetansepluss-kurs og skreddersydde kurs for bedrifter. På Metis har vi en godt erfaren lærerstab som har jobbet med eller som har utdannelse innen voksenpedagogikk. Vi får meget gode tilbakemeldinger på de kursene vi gjennomfører, både fra kursdeltakere og bedrifter. Vår policy er at vi er tett på, vi legger stor vekt på et godt læringsmiljø og at kursdeltakerne skal få et stort utbytte av de kursene de går på her hos oss.

Alle våre kursdeltakere blir kartlagt første og siste kursdag for å sikre best mulig utbytte og læringseffekt av kurset (gjelder ikke 1 og 2 dagers-kurs).