Konsernledelsen

Trond Botnen
Konsernsjef

trond@metis.no
Tlf: 984 05 151

Christian Mathiassen
Økonomidirektør

christian@metis.no
Tlf: 941 31 966

Monica Nyhagebråten
Salgsdirektør

monica@metis.no
Tlf: 922 30 777

Johs Totland
Opplæringsdirektør

johs@metis.no
Tlf: 982 33 043