Forkurs til ingeniør-utdanning og realfags-kurs til ingeniør-utdanning

Det er Metis Privatistskole Bergen som står for gjennomføring av Forkurs til ingeniørutdanning og Realfagskurs til Ingeniørutdanning på vegne av Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Metis Privatistskole har siden 2008 tilbudt privatistkurs i Bergen og har lang erfaring med undervisningsvirksomhet.

Om kurset

Det er rift om plassene på forkurs til ingeniør, og derfor vil vi at du skal vite at kommer du inn så forventes det en stor egeninnsats.

Forkurset skal ha et omfang som tilsvarer ett studieår, dvs. 1600-1700 klokketimer. Med omfang menes her elevens totale arbeidsinnsats, som deltagelse på undervisning, eget arbeid, arbeid sammen med andre elever, øvinger, forberedelse og avleggelse av prøver etc.

Følgende emner inngår:

· Matematikk med et omfang på 40 % av et helt år
· Fysikk med et omfang på 25 % av et helt år
· Kommunikasjon og norsk med et omfang på 25 % av et helt år
· Teknologi og samfunn med et omfang på 10 % av et helt år

Omfangsfordelingen gjelder fordeling av studentenes arbeidsinnsats, og er ikke en fordeling av timer med lærerundervisning i et klasserom.

Sentral beliggenhet

Metis Privatistskole holder til sentralt i Bergen sentrum i Lars Hilles gate 17. Innen tre minutters gange er du midt i Bergen sentrum, på togstasjonen eller på Bystasjonen (med kontinuerlige Bybane- og bussavganger).

Rådgivningstjeneste

Studentene vil også få tilgang til våre rådgivere og karriereveiledere. Disse er tilgjengelige fra kl. 08.00 – 15.30 i ukedagene.

Har du noen spørsmål?

Gjelder det opptak til studiet, oppstartsuke på Høgskulen, fadderuke eller lignende må du kontakte HVL sitt opptakskontor på e-post: Opptak@hvl.no

Har du noen praktiske spørsmål etter å ha lest all informasjon på denne siden kan du sende e-post til: privatist.bergen@metis.no

Skolerute forkurs og realfagskurs

Undervisningen går over 12 uker hvert semester. I høstsemesteret i perioden uke 33 til uke 48 og i vårsemesteret uke 4 til uke 19.

Høstsemester Uke Hva
23. – 27. august34Første undervisningsuke
15. november46Søknadsfrist utdanningsstøtte hos Lånekasse for høsten
29. november  – 3. desember48Siste ordinære kursuke høst
Vårsemester Uke Hva
24. – 28. januar4Første undervisningsuke
15. mars11Søknadsfrist utdanningsstøtte hos Lånekasse for våren
11. – 18. april13Påskeferie (undervisningsfri og skolen er stengt)
02. – 06. mai18Siste ordinære kursuke vår for kursene som går tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
9. mai19Siste kursdag for mandagskurs (pga mandag 2. påskedag)
20-22Eksamensperiode

Informasjon om de ulike kursene

Nedenfor kan du klikke på knappene for mer utfyllende informasjon om blant annet timeplan, linker til faglig kursinnhold og informasjon om eksamen.

Moderne og lyse lokaler

Vi legger stor vekt på at lokalene våre skal være lyse og trivelige. Da vet vi det blir enda bedre læringsmiljø og kjekkere for deg som student.

Kantine

Metis har egen kantine for studentene i Lars Hilles gate 15. Kantinen har åpningstider fra kl 08.00-15.00. Her er det både salg av varme og kalde retter. I tillegg finnes det kaffe/te/vann-automater som studentene kan benytte seg av.

Lesesal

I nabobygget er det også en stor lys lesesal som kan benyttes i skolens åpningstid.