Godkjent av Lånekassen

Metis Privatistskoler og Metis Nettstudier er godkjent hos Statens Lånekasse for utdanning. 

Du kan både få lån og stipend når du tar fag hos oss. Dette gjør at du kan få dekket kurspengene. Hvor mye du får i støtte, avhenger av antall fag du tar.

Søk støtte direkte hos Lånekassen

Søk støtte direkte på lanekassen.no. Husk å velg Høyere og annen utdanning* og Generell studiekompetanse som type utdanning. Vi behandler søknaden din elektronisk, og sender den deretter videre til Lånekassen. Skolen fører oppmøte hos Lånekassen etter at du har vært på din første kursdag. Ved manglende oppmøte, får man ikke utbetaling fra Lånekassen.

* Dersom du tar Metis Nettstudier velger du Metis Privatistskole Oslo under “høyere utdanning”.

Om studiebelastning

Ta kontakt med en av våre rådgivere hvis du er usikker på om du har nok studiebelastning for å få støtte.

  • For å ha rett på støtte fra Lånekassen må du ha en studiebelastning på minst 50 % pr. semester.
  • Du oppnår å få en studiebelastning over 50 % ved å ta minimum to fag pr. semester på Metis sine privatistskoler. Når du søker så får du opp en oversikt hvor mange prosent student du er hos Lånekassen ift hvor mange fag du har søk på.
  • Lånekassen har følgende klasser for støtte:
    • 50 %, 67 %, 75 %, 100 %

Dette er generelle støtte-regler fra Lånekassen. For å finne ut nøyaktig hvor mye du har rett på i støtte når du tar fag ved Metis sine privatistskoler går du inn på Lånekassens støttekalkulator.

Vi hjelper deg!

Vi kan hjelpe deg med korrekt utfylling av nettsøknaden. For mer informasjon om lån og stipend, kontakt Statens Lånekasse.

Usikker, eller vil du vite mer?

Er du klar for å ta steget videre?

Ta opp igjen fag