Eksamen

Skriftlig eksamen

Det er Utdanningsdirektoratet som setter datoene for de sentralgitte skriftlige eksamener. Her er det felles datoer for hele landet – både for elever på videregående skoler og privatister. Oppgavene er også identiske.

Husk at du er selv ansvarlig for at dine skriftlige eksamener ikke går på samme dag.

Eksamensdatoene for skriftlig eksamen – udir.no

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Tidene for lokalgitt muntlige eller muntlig-praktisk eksamen er individuelle og det eksamenskontoret i skolens fylke som setter opp disse datoene for den enkelte. Eksamenskontoret styrer det slik at disse eksamenene ikke kolliderer med andre eksamener en skal ha.

Eksamen med forberedelsesdag

Noen skriftlige eksamener har også forberedelsesdag. Forberedelsesdelen blir offentliggjort kl. 09.00 på forberedelsesdagen. Nedenfor finner du link til denne.

Forberedelsesdeler for skriftlig eksamen – udir.no

Husk å melde deg opp til eksamen

Det er ditt ansvar å melde deg opp til eksamen. Du MÅ melde deg opp til eksamen for høsten senest 15. september og for våren senest 1. februar. Du må holde deg innenfor disse fristene for å få ta eksamen det gjeldende halvåret.

Meld deg opp til eksamen her

Eksamenskoder finner du under fagene her på våre hjemmesider eller du kontakter eksamenskontoret i fylket.

Husk også at i språkfagene (tysk, norsk, spansk, fransk, internasjonal engelsk, samfunnsfaglig engelsk, engelsk VG1) samt i Religion og etikk må du levere inn leselisten som læreren setter opp. Fristen for innlevering av leselister til Eksamenskontoret er 1. oktober og 1. mars for våren.

Pass også på at du melder deg opp til både muntlig og skriftlig i de fagene som krever det (f.eks. Engelsk, Biologi 2, Kjemi 2 og Fysikk 2).

Eksamenskontoret for Hordaland