Alexandra kom inn på medisin!

Etter å ha fullført videregående skole med generell studiekompetanse og ett årsstudium i psykologi, fant Alexandra ut at det var medisin hun ville studere. For å oppfylle kravene til  medisinstudiet måtte hun ta opp realfag fra videregående. Les hvilke tips hun har til andre privatister for å komme inn på drømmestudiet!

Undervisningen

– Jeg var veldig fornøyd med undervisningen. Den blir lagt opp etter elevenes ønsker, og dersom vi foreslo noe for læreren ble det alltid lyttet til. Vi kunne eksempelvis starte undervisningen med å bruke en time på å gjennomgå vanskelige oppgaver. Dersom læreren så at vi slet med en type oppgave så ble ofte dagens tema satt på litt på vent og man jobbet med det som var vanskelig før man plukket opp tråden igjen. Jeg vil spesielt framheve realfagslærer Idunn som vi var så heldige å ha i kjemi, biologi og naturfag. Skal du eller kjenner du noen som skal ta opp disse fagene er det virkelig verdt å velge Metis Privatistskole Sandnes.

Veldig fornøyd med skolen og rådgivningen

– Jeg var veldig usikker på om jeg skulle tørre å gå denne veien og trengte rådgivning for å klare å bestemme meg. Rektor stilte tålmodig opp hver gang jeg lurte på noe. Dette satt jeg veldig stor pris på! Jeg vil anbefale skolen videre på det varmeste fordi jeg har fått den hjelpen jeg trengte, og både rektor og lærere har vært støttende til mitt ganske så intensive løp. Skolen har et bra miljø, gratis kaffe hver dag og man kan komme og gå akkurat slik man vil – også i helger og ferier når skolen egentlig er stengt.

Jeg vil på det varmeste anbefale skolen videre

Karaktergaranti – en kjempebra fordel!

– Karaktergarantien er helt super! Den gjør at man ikke har noe å tape på å prøve og forbedre en karakter. Dersom man kommer i alle undervisningstimene og fremdeles ikke får forbedret karakteren, får man pengene igjen. Det er en kjempefordel og det sier seg selv at man ikke kan klage på skolen eller lærere hvis man ikke drar i undervisningstimene. Det er viktig å huske på at privatistskolen er et hjelpemiddel på veien – det er du som privatist som må gjør jobben for å få de karakterene du trenger.

Skolen har et bra miljø, gratis kaffe hver dag og man kan komme og gå akkurat slik man vil – også i helger og ferier når skolen egentlig er stengt.

Utfordrende hverdag

– Jeg valgte å ha en deltidsjobb ved siden av studiene for å få ting til å gå rundt, men hovedfokuset mitt var på skolearbeidet. Jeg tenkte på skolen og fagene som en 8-4 jobb. Det var både vært travelt og utfordrende, men det gikk greit.

I gang med medisinstudiet

Alexandra er nå i gang med medisinstudiene i Gdansk, Polen.

– Skolehverdagen er hektisk med mange obligatoriske forelesninger, seminarer og practical classes. Jeg trives, men det er tøft og utfordrende, så det er ikke for alle. Systemet og kulturen her er veldig annerledes sammenlignet med det å ta medisin i Norge.

Alexandra’s tips til andre privatister

1. Mitt beste og første tips er å ikke undervurdere faget man tar! Det folk kanskje ikke er klar over, er at som privatist har man kun 12 uker på å opparbeide seg en forståelse for faget. På videregående har man derimot et helt år på å gjøre det samme. Dette er en stor kontrast og dersom man ikke har hatt faget før, er det en del jobb. 

2. Tips nummer to må være å lage seg en leseplan over hva man skal lese og når man skal lese dette – og fullføre! Dersom man tar realfag gjør man lurt i å gjøre mange oppgaver kontinuerlig slik man blir vant med regningen. For eksempel er regning i fysikk ikke den samme formen for regning som man jobber med i kjemi. Videre drar man stor nytte av å jobbe aktivt med læreplanmålene for hvert fag som man finner på udir.no. Det er også mye hjelp i å jobbe sammen i kollokviegrupper.

3. Avslutningsvis vil jeg også nevne at det aller viktigste er å jobbe jevnt og kontinuerlig, da vil man i de aller fleste tilfeller lykkes. Skippertak fungerer sjeldent godt for privatister, selv om det gjerne fungerte på videregående.  ?