Ofte stilte spørsmål

Hva er søknadsfristen?

Vi har rullerende opptak, dvs. du kan søke på fag og bli student så lenge vi har ledige plasser. Vi anbefaler deg å være tidlig ute slik at du er sikker på plass og tidlig får søkt om og mottatt studielån.

Må jeg sende inn vitnemål eller kompetansebevis til dere?

Nei, dette er ikke nødvendig for å ta kurs hos oss. Men ønsker du en gratis rådgivningstime, kan det være greit å ha med dine skolepapirer.

Hva vil det egentlig si å være privatist?

Felles for våre privatister er et ønske om å ta ett eller flere fag, enten for å forbedre vitnemålet eller for å få vitnemål. Som privatist må du melde deg opp til eksamen på privatistweb.no, og ta eksamen i alle fagene som du skal ha karakter i. Du kan lese mer om hvordan man blir privatist i dette blogginnlegget.

Hva er forskjell på en elev ved videregående skole og en privatist?

Elever på videregående skole er rettighetselever med såkalt ungdomsrett. Disse elevene tar videregående opplæring og får da vitnemål med både standpunkt- og eksamenskarakterer. En privatist må selv melde seg opp til eksamen på Privatistweb og betale for eksamenene. Privatister må gå opp til eksamen i alle fag de tar og får dermed kun eksamenskarakterer og ikke standpunktkarakterer i disse fagene.

Når er eksamen?

Datoer for skriftlige eksamener publiseres på Utdanningsdirektoratets hjemmesider; Udir – eksamensdatoer . Har du meldt deg opp i flere fag? Husk å kontrollere at dato for skriftlig eksamen ikke kolliderer. Dato for muntlig og muntlig praktisk eksamen bestemmes av privatistkontoret i det enkelte fylke. Eksamensdato for muntlig- og skriftlig eksamen vil ikke kollidere så lenge du melder deg opp til alle eksamener i samme fylke.

Hvor mye koster privatisteksamen/eksamensgebyret

I tillegg til kurset må du ha bøker og betale eksamensgebyr til fylkeskommunen når du melder deg opp som privatist. Se Udir sine nettsider for oppdaterte priser.

Hvordan melder man seg opp til privatist-eksamen?

Du er selv ansvarlig for å melde deg opp til eksamen i dine fag. Dette har ikke vi som skole lov til å gjøre for deg. Du melder deg opp til privatisteksamen her. Noen fag krever at du tar både muntlig og skriftlig eksamen i faget. Fylkeskommunen vil gi deg beskjed om nøyaktig dato for eksamen etter oppmeldingsfristen. Denne informasjonen får du over Internett og i posten. Metis sine privatistskoler og nettstudier har ikke ansvar for selve oppmeldingen, betalingen og gjennomføringen av privatisteksamen. Dette er et anliggende mellom deg personlig og fylkeskommunen.

Er det dyrt å være privatist?

Du må betale for å ta fag som privatist. Vi mener likevel at dette er vel anvendte penger fordi skolens erfarne og flinke lærere vet hva som skal til for at du skal lykkes på eksamen og kan guide deg for at du skal gjøre det best mulig. Alle fag, med unntak av forkursene, er godkjent for finansiering hos Lånekassen.
NB! Hos oss er lab-kursene inkludert i i prisen for kurset.

Hva skjer når jeg har meldt meg på et kurs hos dere?

Du får først en bekreftelse på e-post om at du har fått plass på kurset samt tidspunkt for oppstart. Når denne er mottatt har du 14 dagers angrerett til å skriftlig si opp plassen. Ytterligere informasjon (bokliste, timeplan m.m.) finner du på vår hjemmeside. Deretter får du tilsendt faktura i posten med forfall opp under kursstart.

Må man betale hele kursavgiften i én faktura?

Nei, du kan få kursavgiften delt opp i flere delbetalinger om ønskelig. Dette krysser du av for i påmeldingsskjemaet når du melder deg på fagene. Hvis du krysset av for en faktura men ser at du vil endre denne til delbetaling så tar du kontakt med faktura@metis.no så vil de ordne en annen løsning for deg. NB: om du inngår delbetalingsavtale, men ikke betaler i henhold til avtalte forfallsdatoer vil hele betalingssummen umiddelbart forfalle til betaling.

Hvor mange fag kan man ta på et år?

Det er forskjellig fra elev til elev utfra hvilke fag du ønsker og din livssituasjon med tanke på familie, jobb osv. Vi anbefaler at du gjerne tar kontakt med en av våre rådgivere som gjennom en gratis rådgivningstime kan finne den beste løsningen sammen med deg.

Kan man ta kurset, selv om man ikke kan delta på alle kursøktene? (ikke aktuelt for nettstudenter)

Metis Privatistskole er forpliktet til å melde fra til Lånekassen ved 21 dagers ulegitimert (ikke gyldig) fravær pr semester.

Vi anbefaler våre kunder å følge så mange undervisningsøkter som de har anledning til og skulle du være borte en gang så ligger undervisningsopplegg og tavlenotater tilgjengelig på itslearning etter økten.

Må man ha laboratorie-øvelser i realfag?

I realfag som naturfag, kjemi, biologi og fysikk er det viktig å gå gjennom lab-øvelser for å kunne klare seg på eksamen. Hos oss er disse lab-øvelser inkludert i kursprisen. For nettstudenter vil det bli gjennomført enkle forsøk digitalt.

Når skal jeg møte opp på første kurskveld? (ikke aktuelt for nettstudenter)

Dette vil du få opplyst fra ditt skolested via e-post og SMS etter du har meldt deg på kurs. Du kan også gå inn på den enkelte skole her på vår nettside og finne informasjonen der.

Må jeg kjøpe skolebøker selv?

Du må selv skaffe skolebøkene. Bokliste finner du på hjemmesidene til de enkelte privatistskolene og Metis nettstudier.

Jeg skal bytte ut fag på vitnemålet mitt med privatistfagene jeg skal ta

Da må du kontakte den videregående skolen du gikk på sist. De har ansvaret for å lage nytt vitnemål til deg. Send skolen en epost og fortell at du vil komme innom de etter at du har fått kompetansebevis fra privatisteksamen. I eposten anbefaler vi at du ber om at de bekrefter at de vil hjelpe deg med dette innen fristen for innsending til samordna opptak som er 1. juli.

Jeg skal søke høyere utdanning. Hva gjør jeg med vitnemål og/eller kompetansebevis?

All informasjon om dette finner du på Samordna opptak. Husk at noen skoler som for eksempel BI eller Politihøyskolen har egne inntak i stedet for Samordna opptak. Der må du søke til disse skolene direkte.