Skolerute

Velkommen til skolestart

  • Oppstart høstsemester: Undervisningen starter i uke 34 i alle byer.
  • Oppstart vårsemester: Undervisningen starter opp i uke 4.
  • Alle fagene går en kveld/dag i uken. At fag står oppført på flere ukedager betyr at her kan du som kunde velge dag for når du vil ta dette kurset – men kurset går ikke to ganger i uken. Du kan f.eks. ta faget naturfag (vg1) på dagtid fredag enten før eller etter lunsj.
  • Undervisningen går over 12 uker hvert semester. I høstsemesteret i perioden uke 34 til uke 46 og i vårsemesteret uke 4 til uke 17.
HØSTSEMESTERUkeHva
14. – 16. august34Forkurs i matematikk for de som er påmeldt
21. – 25. august35Oppstartsuke høst
15. september37Frist for oppmelding til eksamen høst
41Frist for søknad om tilrettelegging av eksamen til eksamenskontoret for høsten
42-44Skriftlige prøveeksamener i helg. Informasjon kommer senere.
15. november46Søknadsfrist utdanningsstøtte hos Lånekassen for høsten.
VÅRSEMESTERUkeHva
16. – 18. januar3Forkurs i matematikk (for de som er påmeldt)
23. – 27. januar4Oppstartsuke vår
1. februar5Frist for oppmelding til eksamen for våren (www.privatistweb.no)
1. februar5Samordna opptak åpner for søknader til høyere utdanning
1. mars9Frist for søknad om tilrettelegging av eksamen til eksamenskontoret for våren
15. mars11Søknadsfrist utdanningsstøtte hos Lånekassen for våren (www.lanekassen.no)
3. april – 10. april14Påskeferie
11. april15Første skoledag etter påske
15. april15Søknadsfrist høyere utdanning – Samordna Opptak
16 april – 23. april15-16Skriftlige prøveeksamener i helg.
1. juli26Frist for ettersending av vitnemål samt omprioritering av studieønsker på søknad om høyere utdanning