23/5-Regelen – Hva er det?

Fyller du 23 år eller mer det året du skal søke om opptak? Da kan du få generell studiekompetanse på grunnlag av 23/5-regelen. Vi tilbyr kursene du trenger, slik at du kan få muligheten til å ta høyere utdanning selv om du ikke har et vitnemål fra videregående skole.

FAQ 23/5-regelen

Hvem gjelder det for?

  • Regelen gjelder for deg som har fylt 23 år innen det året du skal søke om opptak til høyere utdanning, har minst 5 års praksis eller utdanning, og har fullført og bestått de seks studiekompetansefagene.

Hva er de seks studiekompetansefagene?

  • De seks studiekompetansefagene er norsk, engelsk, samfunnsfag, historie, matematikk og naturfag. Hos Metis kan du ta disse seks fagene på ett år.

Hva må jeg dokumentere?

  • For at 23/5 regelen skal gjelde må du kunne dokumentere til sammen minst 5 års praksis og utdanning på fulltid, men i og med de seks fellesfagene regnes som ett år, trenger du kun dokumentere 4 år.

Jeg har jobbet 150% i ett år. Teller dette som 1,5 års erfaring?

  • I og med en 100% stilling regnes som 37,5 timer i uken, får du ikke uttelling for mer enn ett år selv om du jobber 150% ett år.

Jeg har studert ved en høyere utdanningsinstitusjon på deltid. Får jeg uttelling for dette?

  • Om du skal få uttelling for utdanning med 23/5 regelen må den ha vart i minst ett semester og ha vært på fulltid.

Kan kravet til praksis dekkes på andre måter?

  • Kravet til praksis og utdanning kan også dekkes gjennom lønnet arbeid, læretid, frivillig arbeid, omsorgsarbeid, militærtjeneste, siviltjeneste, folkehøgskole, høyere utdanning, VGS og fagskole. Nedsatt arbeidsevne kan også bli tatt hensyn til.

Usikker på om du dekker alle kravene i 23/5-regelen? 

Vi har en egen fagpakke til rabattert pris dersom du vil benytte deg av 23/5-regelen. Se hva som gjelder for de privatistskolen i Oslo, Bergen og Sandnes