Råd fra rektor Rydland – fem tips i studieteknikk

Frode Rydland er rektor på Metis Privatistskole Bergen

Vi tok en prat med rektor Frode Rydland i Bergen for å høre hva han tror er nøkkelen til å forbedre karakterene, og nå de målene man har satt seg.

– For svært mange så er det nødvendig for å komme inn på den høyere utdanningen de ønsker seg. For andre kan det å ta fag som privatist bety å få flere valgmuligheter. Uansett hva målet er, så er det et felles ønske for alle å ikke kaste vekk tid og penger. Vårt mål er å hjelpe våre privatister med å lykkes, sier rektor Frode Rydland.

Vi hjelper våre privatister med å lykkes.

Metis sin karaktergaranti – kommer ikke gode karakterer av seg selv da?

– Det hadde vært noe, smiler Rydland. Men nei, karakterene kommer ikke av seg selv. Og det er heller ikke våre lærere som setter karakterene. Vi kan ha karaktergaranti fordi vi har et godt helhetlig tilbud. Med dyktige lærere som har studenten i fokus så vil det sammen med elevens egen innsats gjøre at alt er lagt til rette for gode resultater.

Rydland har fem tips til deg som er privatist.

Tips 1: Sett deg mål i de ulike fagene

– De fleste som går hos oss tar flere fag per semester. Jeg anbefaler å sette et konkret karaktermål i hvert av fagene. Det er enklere å jobbe mot et mål som sier: Jeg skal forbedre karakteren i faget fra 2 til 5, enn å ha et mål om å forbedre karakteren. Målet sier også noe om ambisjonen din og hvor mye du må jobbe for å klare å nå målet. Egeninnsats er alltid viktig når man vil oppnå noe.

Tips 2: Tenk positivt

– Det er lett å sette seg et mål, men det kan være krevende å nå det. Skap troen på at dette skal du klare. Du kan klare alt du vil! Se for deg situasjonen når du når målet ditt. Mestringsfølelsen du da vil kjenne. Bruk dette som motivasjon når du sitter og jobber hjemme i faget. Husk: Skolen legger til rette det den kan men det er du som gjør dette for din fremtid.

Tips 3: Følg godt med i timen

– Engasjer deg i å forstå faget slik at du står best mulig rustet til eksamensdagen. Still spørsmål hvis det er noe du ikke forstår. Send melding til læreren via its learning hvis du sitter fast hjemme. Lærerne våre er dyktige innen sitt fagområde og vet hva som skal til for å få deg rustet til eksamen, men du må også følge med.

Lærerne våre er dyktige innen sitt fagområde, og vet hva som skal til for å få deg rustet til eksamen.

Tips 4: Sett av tid til hjemmearbeid i fagene

– Som privatist er det nødvendig med for- og etterarbeid til timene. Det å iverksette gode rutiner for når du skal jobbe med hvert fag er viktig. Benytt gjerne vår lesesal slik at du sitter i et nøytralt miljø som ikke får deg til å ville gjøre andre ting. Og kanskje det beste tipset; unngå unødvendige avbrytelser. For eksempel: Slå av mobilen når du leser eller gjør oppgaver. Facebook eller Instagram er der fortsatt når du kobler deg på igjen etter arbeidet.

Tips 5: Tren på eksamensoppgaver

– Siste tipset fra meg er rett og slett å trene mye på eksamensoppgavene du får fra læreren. Her kan det fungere fint å samarbeide med andre studenter: Gjør samme eksamensoppgave og så diskuterer dere dere gjennom besvarelsene etterpå. Alle kan lære av andre – uansett nivå. Det ligger god læring i å forklare noen andre hva du tenkte når du gjorde oppgaven. Hvordan du svarer på eksamen er avgjørende for karakteren i faget. Det er ikke våre lærere, men sensor fra Fylkeskommunen som setter karakteren din i faget.

Lykke til!

Beste hilsen,
rektor Frode Rydland