Hvordan blir du privatist?

Her får du informasjonen du trenger og oppskriften steg for steg.

Ikke fornøyd med sluttkarakterene på vitnemålet fra videregående? Mangler du fag fra videregående? Skal du omskolere deg? Det er aldri er for sent å forbedre karakterene, eller hoppe på undervisning igjen for å ferdigstille skolegangen. Dette kan du gjøre som privatist.

Det er aldri for sent

I forskrift til Opplæringsloven defineres en privatist som «en som har meldt seg til eksamen i ett eller flere fag fra videregående opplæring uten å være elev eller lærling i dette eller disse fagene». Du kan ta eksamen i fag du ikke har fra før, eller forbedre karakterene dine i fag du har tatt tidligere. Det er også mulig å forbedre karakterer før du er ferdig med videregående opplæring.

Siden det ikke er noen aldersgrense for å ta privatisteksamen, kan du gjøre dette når som helst i livet. Det er heller ingen begrensninger på hvor mange ganger du kan ta en eksamen.

Muligheter for undervisning

Som privatist har du ikke krav på undervisning i regi av fylkeskommunen i fagene før eksamen. Du er altså selv ansvarlig for å skaffe deg pensumlister, lærebøker, samt lære deg innholdet i faget. Men syns du at det er vanskelig å forberede deg til eksamen på egenhånd, tilbyr vi klasseromsundervisning, både på dag-og kveldstid, samt nettstudier.

– Vi har dyktige lærere, eksamensrettet undervisningsopplegg, leksehjelp, prøveeksamen og mulighet for privatundervisning med en personlig lærer, forklarer han videre.

Hva koster det å være privatist?

Du må betale for å ta fag som privatist. Vi mener likevel at dette er vel anvendte penger fordi skolens erfarne og flinke lærere (link til Tom) vet hva som skal til for at du skal lykkes på eksamen og kan guide deg for at du skal gjøre det best mulig. Våre kurs er også godkjent for finansiering hos Lånekassen. I tillegg kommer et gebyr for selve eksamen. Dette skal dekke kostnadene det innebærer å arrangere eksamen, samt sensurering. Les mer på Udir.no.

Gebyret er 1057 kroner per eksamen for:

 • fag du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
 • fag du ikke har bestått som elev eller privatist

Gebyret er 2115 kroner per eksamen for:

 • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

Hvis du oppnår bedre karakter på privatisteksamen enn det du har på vitnemålet ditt fra før av, strykes både den gamle standpunktkarakteren og eventuell eksamenskarakter du har i faget fra før. De forbedrede karakterene føres på vitnemålet i stedet for de gamle.

Dersom du får dårligere karakter på privatisteksamen enn du hadde i standpunkt fra før, blir den gamle standpunktkarakteren stående.

Privatisteksamen

Det er ditt ansvar å melde deg opp til eksamen. Slik går du fram:

 • Du kan melde seg opp til privatisteksamen to ganger i året. Du velger selv hvor mange fag du vil melde deg opp i av gangen.
 • Du melder deg opp til eksamen på Privatistweb.no. Privatistweb åpner for oppmelding cirka 14 dager før oppmeldingsfristen.
 • Du må melde deg opp til eksamen for høsten senest 15. september og for våren senest 1. februar.
 • Det er fylkeskommunen som har ansvar for å arrangere privatisteksamener og eksamen blir ikke avhold på privatistskolen.

Karaktergaranti – bedre karakter eller pengene tilbake

Vi vet at privatister legger mye energi og krefter i å forbedre karakterene. På Metis har vi karaktergaranti som er en sikkerhet for deg dersom du skulle være uheldig på eksamen. Du lurer gjerne på hvordan vi kan ha en slik garanti? Etter å ha hjulpet flere tusen privatister frem til eksamen vet vi at våre dyktige lærere og vårt undervisningsopplegg fungerer. Målet vårt er hele tiden å hjelpe deg til å forbedre din karakter på eksamen.

Tips

 • Hvis du tar fag som privatist etter at du har fullført videregående skole, vil du søke høyere utdanning i såkalt ordinær kvote. Det er ofte vanskeligere å komme inn på studier i ordinær kvote enn i kvoten for førstegangsvitnemål.
 • Vil du forbedre en karakter fra Vg1 eller Vg2 kan det derfor være lurt å ta faget som privatist samtidig med at du går Vg2 eller Vg3 for å beholde førstegangsvitnemålet.
 • Du kan nemlig forbedre fag eller ta nye fag og fremdeles være i førstegangsvitnemålskvoten hvis forbedringene eller de nye fagene er tatt under det treårige løpet og er ført på førstegangsvitnemålet.
 • Du kan lese mer om opptakskvoter på Samordnaopptak.