Hvordan overkomme språkbarrieren?

Framfor alt står gode lærere og eksamensrettet undervisning i fokus på Metis Privatistskole. Vi har tatt en prat med engelsklærer Gillian, som får svært gode tilbakemeldinger fra privatistene. Hun deler sine tips for å overkomme språkbarrieren og hvordan hun legger opp undervisningen for å gjøre privatistene best mulig forberedt til eksamen.

Hva er din bakgrunn?

– Jeg studerte utviklingspsykologi i Liverpool og har en tilleggsutdannelse fra Edinburgh University. I Norge har jeg tatt videreutdannelse i veiledning på VID vitenskapelige høyskole. I tillegg til lærer er jeg jazzmusiker, og synger i Bergen Filharmoniske Kor. Jeg baserer undervisningen min i stor grad på det jeg lærte innen veiledning.

Hva er det beste med jobben din?

– Det beste med jobben min er elevene mine! Når jeg blir kjent med de får jeg se verden med friske øyne. Jeg 60 år og lærer fremdeles nye vinkler og måter å se verden på. På Metis har jeg fått stor tillit, og har frihet til å legge opp undervisningen på den måten jeg selv vil i henhold til læringsmålene. Jeg mener læring er en dynamisk prosess, og at det å lære seg dybden og kunstnerisk forståelse for språk er som å bruke fargestifter.

Har du noen tips for å overkomme språkbarrieren?

– Jeg bruker å si til privatistene mine at de ikke skal tenke på at det er engelsk de lærer seg; tenk at du lærer russisk eller kinesisk! De har som regel alt for høye forventninger til seg selv. Start i det små – se filmer og serier uten norsk undertekst, søk opp sangtekster du liker og oversett dem! Jeg bruker mye lydfiler i undervisningen, slik at man blir vant til å høre korrekt engelsk. På den måten blir privatistene bedre på uttale. Alle tekstene vi jobber med er tilgjengelige på lydspor. Dersom privatistene trenger å øve på uttalelse, kan de lytte til stoffet istedenfor å lese det i boken. Jeg har selv dyskalkuli, og skjønner hvordan det er å ikke forstå noe eller være redd for å svare. Derfor spør jeg ikke privatistene mine om å snakke høyt foran klassen om de ikke føler seg komfortable med det. Å lære seg korrekt engelsk åpner for spennende jobbmuligheter, og gjør det lettere å kommunisere på reise!

Har du noen tips til effektiv studieteknikk?

– Finn DIN måte å gjøre ting på, som du selv synes er gøy! Om du ikke vil lese om Winston Churchill, finn en faktabasert film på YouTube som dekker det samme temaet. Hør på engelske podcaster og lytt til lydbøker. Dette får du masse ut av! Prøv å se nytteverdien av å lære korrekt engelsk som noe større enn at du skal ta eksamen – egeninteressen er nemlig stor! Bygg opp selvtillit og si til deg selv at dette klarer du. Jeg er en flittig bruker av Kahoot, og fargerike Power Points som privatistene kan bruke senere for å repetere stoffet.

Har du noen tips til hvordan man klarer å beholde fokuset gjennom semesteret?

– Prøv først å danne deg et bilde av nåsituasjonen din – hva kan du, og hva ønsker du å lære mer om? Se så for deg den karakteren du vil ha og tenk hvor du kan være om tre måneder om du legger ned et godt arbeid! Sett deg et mål og lag en plan for hva du skal lese uke for uke, og gi deg selv belønninger når du klarer å holde deg til planen. Hvilken som helst privatist kan få en 6’er, bare de legger ned den innsatsen som skal til.