En annerledes undervisning

Idunn Austdal har vært lærer på Metis Privatistskole Sandnes siden 2015. Hun underviser i naturfag, kjemi, biologi, geografi, 1P og 1PY.

Idunn bestemte seg for å bli lærer da hun hjalp en god venninne som skulle ta privatisteksamen i naturfag. Hun hjalp venninnen med å trekke ut det viktigste fra pensum og forberede henne til eksamen. Dette gav henne både glede og mestring, og Idunn bestemte seg for å bli privatistlærer på heltid. 

Hvordan legger du opp undervisningen?

– Jeg prøver som oftest å legge opp undervisningen så likt som mulig privatistens hverdag. Jeg benytter meg ofte av dagligdagse eksempler som blant annet tabloid-nyheter og Facebook-poster. Dette engasjerer privatistene og de har lettere for å relatere seg til det enn en vitenskapelig artikkel. Jeg liker også godt diskusjoner i timen, da de fleste skal opp i muntlig eksamen. Målet mitt er å forberede de best mulig til eksamen og da er den muntlige delen veldig viktig.

Engasjerte elever

–  Vi som privatistlærere er vanvittig heldige! Vi treffer privatister som er veldig motiverte på en helt annen måte en annen videregående skole. Privatistene som kommer her ønsker å lære, de har gjerne et større mål og motivasjon for de vet hvorfor de skal lære det og hva de skal bruke det til senere.

Positivt med Metis

–  Det som er positivt med å være lærer her på Metis er at klassene er forholdvis små, og mindre klasser betyr større mulighet for meg å drive individuell tilpasning. Alle privatister er ulike og alle lærer på forskjellige måter. Det er det som er utfordringen min; det å finne måter å kommunisere eller formidle ting på. Gjerne hjelpe de med å se ting i ett nytt lys.