Er karaktersnittet bra nok?

Karakterkalkulatoren vår legger sammen karakterene, alle tilleggspoeng og finner snittet slik at du kan finne ut hvor mange konkurransepoeng du har.

Slik bruker du karakterkalkulatoren

Fyll inn karakterer og opplysninger i karakterkalkulatoren for å finne konkurransepoengene dine for opptak til høyere utdanning. Husk at det er Samordna opptak som gjør den endelige poengberegningen, der andre faktorer også kan spille inn.

  • Fyll inn ditt fødselsår (kalkulatoren regner ut alderspoeng)
  • Har du gjort noe etter videregående? Velg alternativet som passer best (kalkulatoren regner ut eventuelle tilleggspoeng)
  • Legg inn hvilke fag du har tatt og hvilken karakter du har fått (standpunkt og eksamen). Kalkulatoren vil beregne karakterpoengene dine.
  • Husk å legg til programfag.
  • Totalt antall konkurransepoeng vil komme opp.

Tilleggspoeng

I ordinær kvote kan du få inntil 2 poeng for enten folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste eller høyere utdanning. Du kan bare få tilleggspoeng for én av delene, så du kan ikke få mer enn 2 tilleggspoeng.

Alderspoeng

Fra og med det året du fyller 20 år får du to alderspoeng, helt til du kommer opp i åtte poeng. Dette kalles alderspoeng, og gjør det lettere for deg å komme inn på høyere utdanning. Eksempel: Du har et karaktersnitt på 4,1. Dette ganger du med 10 for å finne karakterpoengene. Karakterpoengene dine blir da 41. Har du fire alderspoeng og 41 karakterpoeng, er den totale poengsummen din 45. Tips: Hvis du vil finne poengene for inntak til eks. H2018 så setter du fødselsåret til ett år tidligere for å få med de siste alderspoengene.

Det er ulik fordeling av alderspoeng ut fra om du har generell studiekompetanse, eller om du benytter deg av 23/5-regelen. For mer informasjon bestill en gratis rådgivningstime i Bergen, Oslo eller Sandnes.

Språk eller realfagspoeng

Du kan få inntil 4 realfag- og språkpoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående opplæring som kan gi språkpoeng. Språkfag du har tatt i høyere utdanning, fagskoler, forkurs eller annet sted, får du ikke språkpoeng for, selv om det kan dekke spesielle opptakskrav.

Du får ikke språkpoeng for obligatoriske fag. Du får heller ikke språkpoeng for engelsk eller skandinaviske språk.

Gratis rådgivning

Dersom du flere spørsmål anbefaler vi at du bestiller en gratis rådgivningstime hos våre dyktige rådgivere i Bergen, Oslo eller Sandnes.

Her finner du karakterkalkulatoren for de ulike byene:

Bergen

Sandnes

Oslo