Sliter du med mattekravet for lærere?

Har du et ønske om å bli lærer, men matematikken stopper deg? Da bør du fortsette å lese…

I sommer ble lærerdrømmen satt på vent for mange

Husker du overskriftene?

”… på enkelte skoler strøk over 90 prosent” (aftenposten.no)

”3 av 4 strøk på lærerutdanningens forkurs i matematikk” (utdanningsnytt.no)

”Skyhøy strykprosent på forkurs i matematikk for lærerstudenter. Bare 118 av de 485 som gikk opp til eksamen besto prøven” (khrono.no)

”Bare 2 av 33 elever besto et sommerkurs i matematikk for potensielle lærerstudenter ved Høgskolen i Hedmark” (khrono.no)

Bakgrunnen var økt karakterkrav til lærerutdanningen fra tre til fire i matematikk (matematikk 1P+2P eller 1PY+2PY). Søkere til lærerutdanningen som hadde karakteren 3 fra videregående fikk sommeren 2016 tilbud om å ta kurs med påfølgende eksamen for å kvalifisere seg.
612 søkere meldte seg på forkurset. 485 møtte til eksamen, og 118 besto (24,5 prosent).

Du trenger ikke karakteren 4

Visste du at du ikke trenger karakteren 4 i matematikk for å komme inn på lærerutdanningen? Mindre kjent er at kombinasjonen matematikk 1P + S1 tilfredsstiller minimumskravet for opptak til lærerutdanningen. Du trenger verken karakter 4 i matematikk 1P eller S1. Kravet er simpelthen at du har bestått matematikk 1P og matematikk S1.

Metis Privatistskole har et skreddersydd tilbud for deg som ønsker å komme inn på lærerutdanningen, men som mangler litt på karakterkravet i matematikk. Har du bestått matematikk 1P står våre erfarne matematikk-lærere klare til å undervise deg i matematikk S1. Siden vi vet at du i utgangspunktet synes matematikk er vanskelig, har vi inkludert 4 timer med personlig lærer i tillegg til ordinær undervisning. Du velger selv når du ønsker å bruke disse timene. Gratis leksehjelp er en selvfølge.

Metis Privatistskole kan matematikk. Vi arrangerte sommerkurset for HiB 2016 og ble best i klassen. Det ønsker vi å hjelpe deg til å bli også!

LærerstedBeståttIkke beståttTotaltall per lærersted% ikke bestått% bestått
HiB15243961.538.5
HiHm2313393.96.10
HiOA2249716931
HiSF491369.230.8
HiØ5182378.3021.70
HSH5162176.223.8
HSN-BV8273577.1022.90
HSN-T4151978.921.1
HVO4111573.326.70
NLA591464.335.7
Nord-Bodø1101190.99.1
Nord-Levanger4192382.6017.40
Nord-Nesa033100
NTNU5283384.8015.20
UiA12223464.735.30
UiO6263281.3018.8
UiS13314470.529.5
UiT-Alta1125050
UiT-Tromsø218209010
Totalt11836748575.724.3

Alf Erik Resmann,

Rektor på Metis Privatistskole i Oslo