Tilrettelegging av eksamen

Har du spørsmål om muligheter for tilrettelegging av eksamen? Her kan du lese mer om hvem som kan søke om tilrettelegging, når du må søke og hva slags tilrettelegging du kan søke om.

Hvem kan søke om tilrettelegging?

Du kan søke om tilrettelegging hvis du

 • Har en fysisk eller psykisk sykdom.
 • Har en skade.
 • Har nedsatt funksjonsevne.

Hva kan man søke om?

 • Utvidet tid.
 • Opplesing av eksamenstekst.
 • Skjermet eksamensplass.
 • Skrivehjelp ved skriftlig eksamen.

Når må man sende inn søknaden for tilrettelegging av eksamen?

Vårsemesteret

 • Oslo og Rogaland innen 1. februar.
 • Hordaland innen 1. mars.

Høstsemesteret

 • Oslo og Rogaland innen 15. september.
 • I Hordaland innen 1. oktober.

Når er fristen for å ettersende dokumentasjon?

Per 1. mars 2019 er fristene for å ettersende dokumentasjon forskjellig i Oslo, Hordaland og Rogaland. Det kan være lurt å følge med selv dersom fristene endrer seg.

 • I Oslo må du ettersende dokumentasjonen så fort som mulig.
 • I Hordaland er fristen for å ettersende dokumentasjon 20. mars på vårsemesteret og 20. oktober på høstsemesteret.
 • I Rogaland kan du ettersende dokumentasjonen to uker etter fristen både på høst- og vårsemesteret.

Hva må sendes med søknaden?

Du må ha dokumentasjon på tiltakene du søker på. Disse dokumentasjonene skal beskrive vanskene dine og hvordan disse påvirker deg i eksamenssituasjonen.

Dokumentasjonen som grunnlag for sakkyndig vurdering skal være foretatt av:

 • Lege når det gjelder vansker/funksjonshemninger av fysisk art.
 • Psykolog/logoped/spesialpedagog (f.eks. pedagogisk psykologisk tjeneste), når det gjelder lese- og skrivevansker, vansker av psykisk art o.l.

Dersom du ikke hadde dokumentasjonen klar når du søker på tilrettelegging av eksamen, kan du ettersende det ved å trykke på linkene nedenfor.

I Oslo sender du dokumentasjonen til Privatistkontoret i Oslo. Etter du har sendt søknaden får du en kopi av søknaden på e-post med omslagsark. Bruk omslagsarket for å sende dokumentasjonen til Privatistkontoret i posten. På konvolutten skriver du: Privatistkontoret i Oslo, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo.

Jeg søkte om tilrettelegging i fjor, må jeg søke i år og?

Ja. Du må sende inn ny søknad og levere ny dokumentasjon hver eksamensperiode.

Når får jeg svar på søknaden min?

I Rogaland får du svar innen uke 13 ved vårsemesteret, og innen uke 44 ved høstsemesteret.

I Oslo får du svar på søknaden innen fire uker etter søknadsfrist.

I Hordaland får du svar innen tre uker.

Søk tilrettelegging for eksamen i Hordaland.

Søk tilrettelegging for eksamen i Oslo.

Søk tilrettelegging for eksamen i Rogaland.

Da ønsker vi dere alle lykke til på eksamen! ?