Tips til eksamen i norsk

Espen Dybvik Fosse jobber som norsklærer på Metis Privatistskole i Bergen. Vi har tatt en prat for å bli litt bedre kjent med Espen og for å få litt mer informasjon om hvordan norskeksamen foregår.

Espen kommer fra Sagvåg, en liten bygd som er kjent for å være Stords Loddefjord. I 2007 flyttet han til Bergen for å studere og har blitt værende siden. Espen begynte å undervise som vikar i 2012 og fant ut at han ville bli lærer. Han har alltid vært glad i å studere og har i dag 8 års utdanningen innen norsk, historie og litteratur fra universitetet i Bergen.

Hvilken undervisningserfaring har du?

– Jeg har fem års undervisningserfaring fra barne-, ungdom- og videregående nivå. I tillegg har jeg jobbet som vikar for voksenopplæring og spesialundervisning. Jeg begynte hos Metis Privatistskole i 2014, samtidig som jeg også begynte som eksaminator og sensor for Hordaland fylkeskommune i muntlig norsk eksamen.

Videre forteller Espen om hvordan norskeksamen foregår og hva som kan være lurt å lese på frem mot eksamen. For å ta norskfaget som privatist må du ha tre eksamener: norsk skriftlig hovedmål, norsk skriftlig sidemål og norsk muntlig.

Skriftlig eksamen

De skriftlige eksamenene er sentralt gitt. Alle i hele landet får de samme oppgavene samtidig. Både skriftlig hovedmål- og sidemålseksamen er på fem timer, der alle hjelpemidler er tillatt med unntak av kommunikasjon/internett.

– Eksamen er som regel todelt med en kortsvarsoppgave på 250 ord og en langsvarsoppgave. Kortsvarsoppgaven er obligatorisk, mens langsvarsoppgaven har flere oppgaver å velge mellom. Typiske oppgaver kan være å skrive analyser, resonnerende, argumenterende og kreative tekster.

Muntlig eksamen

I Bergen er det Hordaland Fylkeskommune som arrangerer muntlig eksamen og den blir som regel gjennomført i lokalene til Amalie Skram videregående.

Eksamen er todelt, der den første delen går ut på at man trekker en oppgavetekst og får rundt 20-30 minutter til å forberede en presentasjon. Et eksempel på en oppgave kan være å analysere et dikt der alle hjelpemidler er tillatt, inkludert internett. Presentasjonen skal helst vare i 10-15 minutt, og det blir lagt vekt på at kandidaten er mest mulig selvgående.

– Del to omhandler et annet sentralt emne fra læreplanen som for eksempel en litterær periode eller språkhistorie. Denne delen varer rundt ti minutter, og her er det mer vanlig at eksaminasjonen ligner en samtale, der eksaminator stiller spørsmål. Til slutt kan det være at sensor har noen utfyllende spørsmål.

Hvordan vil du anbefale privatistene å arbeide frem mot eksamen?

– Les pensum, aviser, skjønnlitteratur osv. De som sliter med nynorsk bør lese alt på nynorsk.

Har du noen tips til studentene?

– Jeg anbefaler alle privatister å kunne vurderingskriteriene for de eksamenene de skal ta. Sensor skal følge faste vurderingsskjemaer når de setter karakter, og det er derfor avgjørende å vite hva man blir vurdert på. Vurderingsskjema for alle eksamensfag kan de finne her! Du kan også laste ned vurderingsskjema for norsk her.