Vilkår for karaktergarantien

Metis Privatistskoler har karaktergaranti. Karaktergarantien er en avtale mellom deg som kunde og oss som skole. Du får innbetalt kursavgift tilbake dersom du ikke forbedrer karakteren din i faget.

Krav til karaktergarantien for klasseromskurs:

 • Garantien gjelder kun privatistkurs med minst 12 ukers varighet eller nettkurs presentert på www.metis.no/nettstudier.
 • Tilstedeværelse på all undervisning
 • Betalt hele kurset før eksamen
 • Gjennomført prøveeksamen
 • Gjennomført kartleggingstest i matematikk
 • Gå opp til første eksamen etter gjennomført kurs

Krav til karaktergarantien for nettstudier:

 • Betalt hele kurset før eksamen
 • Godkjent obligatoriske innleveringer
 • Gjennomført kartleggingstest i matematikk
 • Gjennomført prøveeksamen
 • Gå opp til første eksamen etter gjennomført kurs

I fag med flere karakterer er det gjennomsnittet i faget som gjelder.

9 års erfaring med privatistundervisning, skreddersydd pedagogisk undervisningsopplegg og erfarne lærere gjør at vi kan tilby våre kunder en kvalitetsgaranti. Fremmøte ved stedsbaserte kurs (undervisning i klasserom) registreres i skolens digitale læringsplattform. Du er selv ansvarlig for å bli registrert i hver undervisningsøkt samt gi beskjed innen en uke ved feil.

Klarer du ikke å forbedre karakteren din må du gjøre følgende for å få refundert innbetalt kursavgift:

 1. Send søknad til skolen via e-post eller post om at du ønsker å benytte deg av skolens karaktergaranti. Finn kontaktinformasjon her: Oslo, Bergen, Stavanger og Metis Nettstudier.
  • Legg ved dokumentasjon på tidligere karakter i faget (godkjent dokumentasjon er kopi av vitnemål eller kompetansebevis).
  • Legg ved dokumentasjon på ny eksamenskarakter (Kompetansebevis fra eksamens/privatistkontoret i fylket du tok eksamen i. Dette bestiller du ved å kontakte dem gjennom fylkets nettside).
  • Skriv om du vil ha pengene tilbake eller ha et gratis kurs i faget neste semester. Husk å legge ved kontonummer for utbetaling av kursavgiften.
 2. Frist for å sende karaktergaranti-søknad: For at skolen skal behandle søknaden må skolen ha søknaden i hende innen 30. juni kl. 16.00 for eksamener tatt våren samme år og innen 20. januar kl. 16.00 for eksamener tatt høsten året før. NB! Hvis disse datoene lander på en lørdag eller søndag er fristen kl. 16.00 siste fredag før.
 3. Du vil motta svar innen 3 uker på om karaktergarantisøknaden er innvilget.
 4. Godkjente søknader vil få refundert kursavgiften senest 14 dager etter søknaden er godkjent.

Om ikke punktene 1 og 2 er oppfylt vil søknaden din bli avvist.

NB!

Ved rabatterte priser eller kurspakker vil refusjonen utgjøre forholdsmessig innbetaling slik at du ikke får refundert mer kursavgift enn det du faktisk har betalt.