Førstegangsvitnemål – viktigere enn du tror!

Visste du at du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål til og med året du fyller 21 år. (https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/opptakskvoter/kvote-for-forstegangsvitnemaal.html)

Dette er viktig fordi attraktive studier tar opp halvparten av studentene på førstegangsvitnemål-kvote og resten på ordinær kvote. (https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/opptakskvoter/ordinerkvote.html)

Under ser du oversikt over forskjellen  på opptakskrav på populære studier i Bergen for studieåret 2020/2021.

Opptakskrav 2020
Populære studierMedisin UiBRettsvitenskap – UiBPsykologi profesjon UiBSiv øk – NHH
Førstegangsvitnemål60,15556,754,6
Ordinær kvorte67,760,864,557,8

For deg som er elev på videregående skole kan det være lurt å bruke høsten til å forbedre karakterer i fag fra VG1 og/eller VG2 samtidig som du beholder førstegangsvitnemålet ditt. Du kan i utgangspunktet kun forbedre fag du allerede har hatt, men unntaket er matematikk. Der kan du til og med bytte fra Matematikk 1T til Matematikk 1P, samtidig som det ikke får noen betydning for realfagspoengene fra VG2 og VG3.

Hvorfor ta opp fag på høstsemesteret?

Grunnen til at det er lurt å gjøre dette på høstsemesteret er at da kan ikke eksamensdato kollidere med eksamen i fag du trekkes ut til som elev. Trekkreglene sier at alle elever på VG2 skal opp til én eksamen – enten skriftlig eller muntlig. Går du studiespesialisering VG3  sier reglene at du skal avlegge fire eksamener – tre skriftlige og en muntlig eksamen. (https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/eksamen/trekkordning-ved-eksamen-for-grunnskole-og-videregaende-opplaring-udir-2-2018/)

Venter du med å ta opp fag til etter VG3 vil du ikke lenger nyte godt av det laveste snittet til “Førstegangsvitnemål” kvoten, men må søke opptak via Ordinær kvote med betydelig høyere poengkrav.

Ikke vent, det er nå du har muligheten!