Har du vitnemål fra utlandet?

Har du tatt videregående høyere utdanning i utlandet?

Metis Privatistskole har erfaring med å ”oversette” utenlandske vitnemål til norsk. Vi kan hjelpe deg å se mulighetene for å kombinere dette med norske privatisteksamener.

Anbefaler en gratistime med rådgiver

Det er vanskelig å gi noen generelle råd. Ta derfor med deg karakterutskrift eller kompetansebevis til en av våre rutinerte rådgivere, som vil fortelle deg hva du må gjøre for å få vitnemål. De vil også fortelle deg hvilke valgmuligheter du har dersom du samtidig ønsker å bytte ut enkelte fag.

Visste du at?
Dersom du ønsker å ta videregående opplæring på Vg1- og/eller Vg2-nivå i utlandet i et studieforberedende eller yrkesfaglig utdanningsprogram, for eksempel som utvekslingselev, vil du alltid ha rett til å ta videregående opplæring på samme nivå når du kommer tilbake til Norge.