NYHET!

Publisert 22.08.21

Erasmus+ pris

Erasmus+ pris

Metis har vunnet EU-pris for Erasmus+ prosjektet Moltam (2017-2020), the “2021 European Innovative Teaching Award”. Den offisielle annonseringen var gjort av Europakommisjonen for innovasjon, forskning, kultur og utdanning 16 september 2021i Brussel. Vinnerprosjektene vil bli presenterte ved en Europeisk vinnerseremoni i Brussel 20 oktober 2021.

I forbindelse med denne begivenheten så har vi laget en video som har blitt sendt til Brussel og til bruk i Norge som inspirasjon for andre Erasmus+ prosjekt.

 

Les mer om Moltam her.

Hva er Erasmus+ Strategisk partnerskap?

Det er et EU/EØS program, I Norge styrt av DIKU. Erasmus+ Strategiske partnerskap støtter faglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis og pedagogisk metode. Målet er å styrke utdanningskvaliteten innenfor alle utdanningsnivå og læring på tvers av landegrenser.

I forbindelse med Erasmus+-prosjektet (MOLTAM) som vi leder deltok vi på oppstarts- og erfaringsseminar 2018 for Erasmus+ KA1 og KA2 (mobilitet og strategiske partnerskap), Bergen 26.-27. september 2018.

Aktive prosjekter
2020-2023

Metis har fått Erasmus+ midler til tre nye prosjekter: ELMO; POLIS og Young Citizen Inquiry project der vi samarbeider med flere land I Europa.

Young Citizens for Change: Developing Environmental Activism in Young People through creative Citizen Inquiry.

Prosjektet er ledet av universitetet i Hull, England og partnerne ved siden av Metis, er en ungdomsklubb i Hull, og en videregående skole i Bremenhaven, Tyskland og en videregående i Valencia, Spania. Prosjektet skal være mest mulig elevstyrt, der elevene jobber med miljø-og klimarelaterte temaer i form av innovative digitale læringsmetoder i samarbeid på tvers av landegrensene. Metis har fått med seg to små nyskapende bedrifter “associated partners” Spello og Rainfall (Media City) som kan inspirere oss i bruk av artificial reality (AR), virtual reality (VR) og 360o video. 

ELMO ¨Environmental Learning Through Mobile Devices¨

Dette prosjektet leder vi og vi samarbeider med skoler i Hellas, Italia og Spania. I tillegg blir ItsLearning med som ¨associated partner¨. Dette prosjektet er basert på lærersamarbeid der man jobber med ulike miljø- & klimaoppgaver sammen med elever. Prosjektet varer i to år men på grunn av korona og ingen fysiske reiser første året, så søker vi om utvidelse med et ekstra år.

Les mer om prosjektet her.

POLIS “Promoting Citizenship and building Inclusive Societies”

Dette prosjektet blir ledet av Italia og Metis er med som partner sammen med skoler fra Italia, Hellas, Malta, Tyrkia og Litauen. Dette prosjektet involverer elevutveksling (4 elever sammen med to lærere). På samme måte som ELMO-prosjektet er dette et to-års prosjekt, men på grunn av korona og ingen fysiske reiser første året, så søker vi om utvidelse med et ekstra år. Det er beregnet at hver partnerskole reiser på besøk til hvert av de andre partnerskolene (4-5 dager), hver gang med 4 nye elever og to nye lærere.

C2 – Inclusion and diversity, human rights

Som vår del av POLIS-prosjektet har vi jobbet med menneskerettigheter. Norge er et land som har internasjonal anerkjennelse for å oppfylle borgernes menneskerettigheter i stor grad.  Likevel er det norske borgere som føler at deres menneskerettigheter ikke blir oppfylt slik den enkelte ønsker det. Våre 1sta-elever (2020-2021) har utforsket hvordan ulike mennesker opplever dette.

[/vc_row_inner]

POLIS – møte 23. mars i Bergen.

Her er listen over de ulike temaene som skal jobbes med:

  1. Inclusion and diversity, human rights – lead by Malta
  2. Digital citizenship and critical thinking, ability to understand and defend against fake news online – lead by Lithuania
  3. Sustainable citizenship and respect for the environment – lead by Norway (Metis)
  4. Promotion of peace, tolerance and respect – lead by Turkey
  5. Importance of youth representation in decision-making processes and stakeholders – lead by Greece
  6. Shared rules within the school to enhance the school environment – lead by Italy

Tidligere prosjekter!
2017-2020

 

MOLTAM ¨Mobile Learning Technology and Assessment Methods¨

MOLTAM-prosjektet er ledet av Metis og inkluderer partnere fra Tyskland og Spania:

Metis videregående Bergen. Amanda Naylor (partner), Monica Amundsen (partner), Anbjørg Igland (coordinator) og Johs Totland (finance)

1. Wildermuth-Gymnasium, Tübingen, Tyskland 2. Colegio Santa Maria Marianistas, Valencia, Spania

Prosjektet er en videreføring av et treårig Erasmus-prosjekt for mobil læring (MTTEP) der Metis videregående deltok sammen med universiteter og høgskoler i fem land (England, Norge, Australia, Nederland og Tyskland).

 

Hva går dette ut på?

Det overordnete temaet i prosjektene er bruken av mobil teknologi i undervisning og læring. I MOLTAM-prosjektet videreutvikler vi dette temaet med fokus på vurdering.

Stadig utvikling av mobil teknologi øker behovet for å lære hvordan denne kan brukes i forbindelse med læring, som for eksempel å bruke ulike typer applikasjoner på ulike mobile enheter som mobil, iPad osv. Dette gir også muligheten til at læring/undervisning kan utføres hvor som helst og ikke avhengig av klasserom – derav navnet Mobile Learning.

I det nye prosjektet vil både lærere og elever bruke iPad-er til å utvikle blant annet e-bøker i ulike fag og bruke mobilteknologi til å utvikle ulike vurderingsmetoder. Elever som har programfag engelsk (internasjonal engelsk Vg2 og samfunnsfag engelsk/litteratur kultur engelsk Vg3), kjemi, fysikk og psykologi deltar allerede. I løpet av denne treårsperioden er planen at hele skolen skal involveres. Det skal blant annet arrangeres to workshops der hele undervisningspersonalet skal delta. Erasmus+ prosjektet er med på å løfte skolens digitale kompetanse og er et viktig bidrag i skolens internasjonale satsning.

Moltam digitalt LTT Bergen 19. juni 2020

Koronaviruset førte til at vi måtte kansellere det planlagte LTT (Learning Teaching Training)-programmet i Bergen April 2020. Som et alternativ organiserte vi en digital workshop på Teams for partnerne i prosjektet. Vi lagde en Padlet-presentasjon der vi plasserte alle de mobile læringsaktivitetene (elevaktiviteter knyttet til iPac-modellen – den fundamentale teorien bak prosjektet). Dette har vi har jobbet med siden partnermøtet i Valencia November 2019.

Våre internasjonale partnere kunne ikke komme til Bergen som planlagt og vi gikk glipp av fire hele dager med aktiviteter, inkludert workshop for alle ansatte ved Metis, men som et alternativ fungerte

det digitale partnermøtet på Teams glimrende. Dette ble en fin avslutning av det tre år lange Moltam-prosjektet. Se LTT-presentasjonen her.

Monica Amundsen, Anbjørg Igland og William Peter Hocking.

Ann Kristin Skeide og på skjermen Pedro, Amanda, Monica og William.

Lansering av boken som har vært et samarbeid i forbindelse med MTTEP-prosjektet.

Monica Amundsen, Ann Kristin Skeide og William Peter Hocking.

Moltam partnermøte Valencia 4-6. november 2019

Workshop med i-Pac og underveisvurdering med Dr Kevin Burden, University of Hull. I-Pac-rammen er basert på MTTEP-prosjektet, som Metis videregående deltok i i 2014-2017. I Moltam-prosjektet prøver vi å kombinere modellen med underveisvurdering. Besøk Moltam sin nettside her.

Lærerteamet fra Metis videregående skole i Valencia, fra venstre: Monica Amundsen, Anbjørg Igland og William Peter Hocking.

Tre av våre lærere var på skolebesøk på Collegio Santa Maria for å observere elevenes bruk av digitale læringsmetoder.

MOLTAM partnere samlet i Valencia november 2018 for å arrangere workshops for spanske lærere i digitale lærings- og undervisningsmetoder. 

Moltam LTT seminar Bergen 13-16 mai 2019

Partnerne fra Spania og Tyskland kom til Bergen og Metis denne gangen.

LTT partner-møte ved Metis vgs Bergen.

Besøk på ItsLearning sitt hovedkontor.

Besøk på Media City Bergen.

i-PAC Workshop på Metis videregående 3. mai 2019

Et par uker før Moltam LTT Bergen (13-16 mai), fikk vi besøk av prof. Kevin Burden fra University of Hull, England. Han er ekspert på mobil læringsteori og den pedagogiske modellen iPAC. Denne modellen gir lærere et verktøy til å måle bruken av mobil learning. Les mer her.

I tillegg til den faste MOLTAM-gruppen ved Metis vgs (Anbjørg, Monica William, Kugarajh og Ann Kristin), var en liten gruppe fra Høgskulen på Vestlandet invitert til i-PAC workshop. Dette fordi vi samarbeidet med dem i det forrige Erasmus+ prosjektet MTTEP, ledet av Universitetet i Hull, ved prof. Kevin Burden.

Workshop for alle ansatte ved Metis

Partnerne presenterte det som de hadde jobbet med siden forrige LTT i Valencia; ulike aktiviteter (Mobile Learning activities). I tillegg demonstrerte Metis-elever fra kjemi, fysikk og engelsk hvordan de hadde brukt Mobile Learning teknologi til å lage ebøker osv.

William presenterer resultatet av en lærerundersøkelse vi utførte i de ulike landene om bruken av teknologi i undervisningen.

Kjemi-klassen viser hvordan de har jobbet med ulike apper som I-Movie, Explain Everything og e-book.

Samfunnsfaglig engelsk-klassen viser hvordan de har brukt ulike apper og laget e-bøker om Brexit.

Ansatte ved Metis ble utfordret til å prøve forskjellig mobil læringsteknologi. Her utforsker lærerne Book Creator, nettversjon.

Partnerne på fjelltur opp Sherpatrappene til Ulriken.

Partnerne fikk en ekstra dag i Bergen for å få oppleve 17.mai.

Moltam LTT i Tübingen, Tyskland 2018.

Partnermøte i Tübingen, Baden-Württemberg, Tyskland

Workshop ved IWM-Leibniz-institut für Wissensmedien, Universitetet i Tübingen, Tyskland: ¨Undervisning og læring med digital teknologi¨. Anbjørg Igland og Monica Amundsen fra Metis vgs demonstrerer bruk av iPad og ulike apper i fagene engelsk og kjemi for tyske lærere.

2014-2017

MTTEP ¨Mobilising and Transforming Teacher Education Pedagogies¨

MTTEP-prosjektet var et tre-årig prosjekt og det første Erasmus+ prosjektet Metis ble partner i. Les mer om prosjektet her: MTTEP (2014-2017)

Les mer om prosjektet i bladet utgitt av DIKU (den gang SIU), artikkel om samarbeidet vårt. I Lektorbladet (norsk fagforeningsblad for lektorer) kan du også lese mer om MTTEP-prosjektet. Mer informasjon om Metis videregående Bergen sin rolle i prosjektet finner du her.

Nye apper gir bedre læring

– E-bok er en super måte å lære på. Stoffet sitter så godt etterpå. Det blir ditt personlige arbeid, sier Eirin Edinsen (t.h.), sammen med Marie Dahl (t.v.) og Marte Augestad. (Alle foto: Runo Isaksen / SIU)

Elever i internasjonal engelsk har workshop med Dr. Amanda Naylor fra University of York.

Elever i psykologi jobber med å lage e-bøker.

Her finner du planen for de tre Erasmus+ prosjektene vi deltar i. (Det kan komme endringer i planen på grunn av korona).