Hva er Erasmus+ Strategisk partnerskap?

Det er et EU/EØS program, i Norge styrt av DIKU. Erasmus+ Strategiske partnerskap støtter faglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis og pedagogisk metode. Målet er å styrke utdanningskvaliteten innenfor alle utdanningsnivå og læring på tvers av landegrenser.

Nye prosjekter 2023-2027: Erasmus + Akkreditering

Nye prosjekter 2023-2027: Erasmus + Akkreditering som er et verktøy for utdannings- og opplæringsorganisasjoner som ønsker å åpne opp for utveksling og samarbeid på tvers av landegrensene. Metis er stolt over å ha mottatt akkreditering 2023-2027 og vi startet det første internasjonale prosjektet august 2023.

Her får du en oversikt over kommende Erasmus+ mobiliteter.

Første prosjekt (2023-2024)

Forberedelse:

Det første arrangementet fant sted på vår partnerskole i Lisboa, Portugal 23.-24. september 2023.

To lærere fra hver samarbeidsskole deltok: fra Metis, Rune Mo-Bjørkelund og Anbjørg Igland.

Formålet med møtet var å forberede elevmobiliteter og jobbskygging (lærermobiliteter).

Fire videregående skoler fra fire forskjellige land samarbeider i Erasmus+ Akkrediteringsprosjektet 2023-2024:

1. Greve Gymnas, København, Danmark.

2. Het Schoter, Haarlem, Nederland.

3. Escola Secundária de Cacilhas-Tejo, Lisboa, Portugal.

4. Metis vgs Bergen, Norge.

Tittel på samarbeidsprosjektet: The Powerful and the Powerless

Undertemaer:

1. Religion og trossystemer (Danmark)

2. Kolonisering og avkolonisering (Nederland)

3. Seksualitet og kjønn (Norge)

4. Etnisitet og kultur (Portugal)

 

Elevmobilitet: Tre klasser fra Metis vil delta i prosjektet: 1sta, 1stb og 1idra, som en del av deres engelskundervisning.

Datoer og vertsnasjoner for elevmobilitet:

29/9-4/10 2023: Danmark

11/3-15/3 2024: Portugal – 15 elever fra 1idra/1stb vil delta.

20/5-24/5 2024: Nederland – 15 elever fra 1sta vil delta.

23/9-27/9 2024: Norge – Metis vil ta imot elever fra våre samarbeidsskoler.

 

Datoer for jobbskygging er ikke klare ennå. Vi planlegger imidlertid at 4 eller 6 Metis-lærere skal skygge kollegaer ved samarbeidsskolene. Metis vil også motta lærere for jobbskygging.

Tidligere Erasmus+ prosjekter

Erasmus + Strategisk partnerskap

EUs Erasmus+ Strategic partnership-program er organisert av DIKU, det nasjonale kontoret i Norge. Hensikten med de internasjonale prosjektene er å utvikle og dele innovative praksiser og fremme samarbeid innenfor utdanning.

Dette er en oversikt over de tre Erasmus+ mobilitene 2021 og 2023.

Erasmus+ pris

Metis har vunnet EU-pris for Erasmus+ prosjektet Moltam (2017-2020), the “2021 European Innovative Teaching Award”. Den offisielle annonseringen var gjort av Europakommisjonen for innovasjon, forskning, kultur og utdanning 16 september 2021i Brussel. Vinnerprosjektene vil bli presenterte ved en Europeisk vinnerseremoni i Brussel 20 oktober 2021.

I forbindelse med denne begivenheten så har vi laget en video som har blitt sendt til Brussel og til bruk i Norge som inspirasjon for andre Erasmus+ prosjekt.

 

Les mer om Moltam her.

Metis Vidergående arrangerte tre Erasmus+ prosjekter i 2020-2023

ELMO – “Environmental Learning Through Mobile Devices” (Metis Vgs, NO, coordinator of the project)

Citizens InquiryYoung Citizens for Change – developing Environmental Activism in Young People through creative Citizen Inquiry (University of Hull, UK, coordinator of the project)

P.O.L.I.S – “Promoting Citizenship and building Inclusive Societies” (Santa Rosa da Viterbo, ITA, coordinator of the project)

Environmental Learning Through Mobile Devices

«Environmental Learning Through Mobile Devices» (ELMO) ledes av Metis. Vi har partnere fra skoler i Hellas, Italia og Spania. Utdanningsplattformen ItsLearning ble med oss ​​som assosiert partner. Dette prosjektet er basert på lærersamarbeid, der vi bruker våre elever som caser-studier.

Les mer om prosjektet her.

Felleskonferanse Elmo & Citizens Inquiry i Bergen 24/4-28/4 2023

Metis var vertskap for det siste Learning, Teaching and Training (LTT)-arrangementet for de to Erasmus+-prosjektene Elmo og Citizens Inquiry ved Media City i Bergen. Som en del av LTT-arrangementet, arrangerte vi en workshop og hele lærerstaben ved Metis deltok. Workshopen utforsket historien til de to prosjektene og noen praktiske eksempler av case-studier (studentaktiviteter) partnerne har jobbet med. Presentasjonen var i tråd med tre horisontale EU-mål:

1) Miljø- og klima

2) Innovativ praksis i en digital tid

3) Felles verdier, samfunnsengasjement og deltakelse

Workshopen startet med Dr Kevin Burdens foredrag om mobil læring og iPac-modellen, før partnerinstitusjonene presenterte sine multimodale case-studier om miljøspørsmål og egnede digitale applikasjoner.

Formålet med workshopen var å oppmuntre deltakerne til å anvende prinsippene til Elmo og Citizens Inquiry på et område innenfor deres egen undervisningspraksis.

Curipod – elevdebatt:

Som en del av Elmo-prosjektet arrangerte Metis en nettbasert internasjonale elevdebatt om miljøspørsmål, ved å bruke applikasjonen Curipod, der elevene delte sine tanker om lokale miljøproblemer i sine respektive land. Se Curipod-debatten her. 

Se mer informasjon om de to Erasmus+ prosjektene her:

LTT-programmet

Elmo-nettstedet

Lærermobilitet Elmo:

Learning, Teaching and Training (LTT) i Imperia, Italia 3-7 Oktober 2022 

Partnere fra Metis: Bård Inge, Andreas, Ann Kristin and Anbjørg

Dag 1

Hva er mobil læring?

Vi ble ønsket velkommen til den italienske skolen Liceo Statale G.P. Vieusseux av rektor.

Deretter workshop om mobile læring av Dr Kevin Burden, University of Hull, som er ekspert på mobil læring. Han startet med å  forklare bakgrunnen til begrepet mobil læring. Da iphone og padlet kom, fikk vi digitale verktøy som kunne gjør det samme som stasjonere pc-er eller mac-er kunne, men uten restriksjoner i tid og rom; vi kunne ta læringen ut av klasserommet for eksempel.

Vi bruker iPac-modellen for å evaluere tre viktige elementer ved mobil læring:

 • Personalisation: customisation and agency
 • Authenticity: context and task
 • Collaboration: conversation and cocreation: focus on dialogical process

Vi avsluttet dagen med en vandretur den historiske bydelen av Imperia, med Davide, vår vert og partner i Elmo-prosjektet

 

Dag 2

Elevaktivitet Case Study 3 og iPac-evaluering

 • Anbjørg presentert elevaktiviteten (Case Study 3) Plastic Ocean, ebook (Book Creator). Kevin brukte denne aktiviteten for å demonstrere hvordan bruke iPac-modellen til å evaluere slike digitale aktiviteter.
 • Bård Inge demonstrerte Curipod-appen, som er et godt eksempel på interaktiv aktivitet. Det er meningen å bruke Curipod til den digitale elevdebatten om bærekraft.
 • Dr Kevin Burden foreleste om innovative digitale læringsaktiviteter.

 

Dag 3

To elever fra den italienske skolen demonstrerte hvordan en debatt skal organiseres. Disse elevene deltar i lokale og nasjonale debattkonkurranser og vi ble inspirert til å prøve noe av det samme ved vår skole.

Deretter viste vi presentasjonsvideoene “Case Study 3” vi hadde laget til hverandre.

Her kan du se Metis sitt bidrag

Dag 4

Dagsutflukt til Genoa: Byvandring i denne flotte byen med våre italienske verter, Davide og Emanuella som guider.

Lærermobilitet:

Internasjonalt møte, “Elmo and Citizens Inquiry”, i Valencia, Spania 04-09. april 2022

Vi kombinerte to Erasmus+ prosjekt, Elmo og Citizens Inquiry og møttes i Valencia, Spania 4-9 April 2022.

Citizens Inquiry-prosjektet er ledet av Universitetet i Hull (England) og har partnere fra Tyskland, Spania og Metis fra Norge, mens Elmo-prosjektet er ledet av Metis og har partnere fra Hellas, Italia og Spania. Metis sammen med partnerskolen fra Valencia deltar i begge prosjektene.

De to prosjektene består av ulike elementer, men har felles emne som utgangspunkt: Klima og bærekraft. Begge prosjektene dreier seg om elevaktiviteter der elevene bruker mobile læringsverktøy og ulike digitale applikasjoner.

Hensikten med arrangementet i Valencia var å dele disse elevaktivitetene som vi har jobbe med sammen med våre respektive elever, samt diskutere den teoretiske rammen vi jobber ut fra: iPac-modellen utviklet av Dr Kevin Burden (Universitetet i Hull). Les mer her.

Metis-partnerne presenterte aktiviteten som elevene fra programfag engelsk og programfag spansk har jobbet med, der de har brukt appen Actionbound til å lage en turistløype i Bergen med fokus på bærekraft. Se mer om Actionbound her.

Metis-partnerne sin Actionbound-presentasjon inspirerte de spanske partnerne til å arrangere an historisk tur for oss rundt Valencia ved bruk av Actionbound.

Citizens Inquiry: Young Citizens for Change – developing Environmental Activism in Young People through creative Citizen Inquiry

Lærermoblitet:

Partnermøte Bremerhaven, Tyskland 22-23 september 2022

Partnere fra Metis: William, Andreas and Anbjørg

Dag 1

Ønsket velkommen til Johann-Gutenberg-Schule av Heiko, som er koordinator for internasjonale prosjekt ved skolen og deltaker i Citizens Inquiry-prosjektet

Presentasjon elevarbeid: Kor viktig er det tyske mose-landskapet for klima og miljø?

Planlegge prosjektet videre:

Elevmobilitet i Valencia (25-27 october 2022)

Elevmobilitet i Bremerhaven (6-9 februar 2023)

Multiplier event i Bremerhaven (10. februar)

Konferanse for “Læring, undervisning og trening” (LTT) i Bergen (24-26 april 2023)

Dag 2

Byvandring i Bremerhaven med elever fra skolen som guider

Besøkte Klimahuset og fikk omvisning. Der lærte vi om ulike utfordringer angående miljø og klima verden rundt.

Elevmobilitet:

Valencia, Spania 23/10-28/10 2022

Vertsskole: Colegio Santa Maria Marianistas

Deltakere fra Metis: fire elever fra Salg, service og reiseliv (Business), Stephanie, Aurora, Erik, Elias og Karoline sammen med to lærere Andreas Fosso Dale & Nina Kristiansen.

Metis-elevene jobbet med følgende emne: Mobil læring gjennom visualisering av prosjekter og navigering i JigSpace

I Valencia presenterte partene fra Hull, Bremerhaven, Valencia og Bergen prosjektet sitt. Metis-elevene snakket om strandryddingen de hadde deltatt på som et skoleprosjekt i Bergen og viste strandplasseringen og funnene ved hjelp av applikasjonen JigSpace. Ikke så interaktivt som tiltenkt, da de andre deltakerne ikke hadde tilgang til mobiltelefoner eller nettbrett, noe som ville gjort dem i stand til å se 3D-bildene på sin egen enhet, og dermed delta.

I tillegg til presentasjonene, deltok elevene i Kahoot-aktiviteter og diskusjoner om klimaspørsmål i nye grupper med blandet nasjonalitet.

Det ble også tid til kulturaktiviteter:

1. Omvisning i gamlebyen i Valencia ved hjelp av appen Actionbound. Elevene og lærerne gikk sammen med deltakere fra Valencia som guider.

2. Gå langs Alboraya-kyststien til stranden (Port Saplaya) for litt dodgeball og andre ballspill, samt vasse i vannet.

For å oppsummere var det en hyggelig og lærerik opplevelse. Hyggelig å møte elever fra andre nasjoner. Verdens klimaspørsmål har blitt mer «synlig» gjennom menneskene og vennskapene vi nå har; vi har fått nye internasjonale forbindelser og tenåringene har laget grupper på sosiale medier.

Elevmobilitet:

Bremerhaven, Tyskland 07.02-09.02 2023

Vertsskole: JOHANN-GUTENBERG-SCHULE

Deltakere fra Metis: Fire elever fra Entreprenørskap vg2: Helene Haugland Nesbø,

Pernille Molvik, Christina Konow Hopperstad og Nora Elise Sundvor Bakr og to lærere Bård Inge Heggholmen og Martin Linneke.

Prosjektet er koordinert av University oh Hull, UK og inkluderer skoler fra Valencia, Bremerhaven, en ungdomsklubb Child Dynamix fra Hull og Metis fra Bergen.

Hver partnerinstitusjon jobbet med forskjellige emner om mobil læring og miljøbevissthet og forberedte en presentasjon som skulle deles i Bremerhaven.

Vertsskolen i Bremerhaven hadde organisert et tre-dagers fullt program: elevpresentasjoner fra de forskjellige partnerne i prosjektet, sosiale aktiviteter som skøyting i ishall, guidet omvisning i byen av elever fra vertsskolen og en veldig interessant vitenskaps-workshop med fokus på miljøutfordringer ved Hochschule Bremerhaven.

For å oppsummere, en hyggelig og interessant tur, i møte med unge mennesker og lærere fra forskjellige land.

P.O.L.I.S – “Promoting Citizenship and building Inclusive Societies”

“Promoting Citizenship and building Inclusive Societies”(POLIS) blir ledet av en skole i Italia og Metis vil være partner sammen med fire andre skoler fra Hellas, Malta, Tyrkia og Litauen. Dette prosjektet innebærer studentmobilitet (fire elever og to lærere). Tanken er at hver partnerskole skal reise fem ganger, hver gang med en ny gruppe elever og lærere.

Prosjektet omfatter følgende seks temaer:

 • Inkludering og mangfold, menneskerettigheter – ledet av Malta
 • Digitalt statsborgerskap og kritisk tenkning, evne til å forstå og forsvare seg mot falske nyheter på nettet – ledet av Litauen
 • Bærekraftig medborgerskap og respekt for miljøet – ledet av Norge (Metis)
 • Fremme av fred, toleranse og respekt – ledet av Tyrkia
 • Betydningen av ungdomsrepresentasjon i beslutningsprosesser og interessenter – ledet av Hellas
 • Delte regler innen skolen for å forbedre skolemiljøet – ledet av Italia

Elevmobilitet (C7) Viterbo, Italia 28/03-31/03 – 2023

Samarbeidskoler fra Hellas, Italia, Malta, Litauen, Tyrkia og Norge.

Vertsskole: Santa Rosa da Viterbo, Italia.

Deltakere fra Metis var elever fra vg1studiespesialiserende: Nora Herland, Amanda Bjærum, Agate Ødven og og Emeli Eikeseth, sammen med sine mentorer Sara Berge Økland og Sten Are Edvardsen.

Samarbeidstema: Hvordan skape inkluderende fellesskap på skoler?

Vi tilbrakte fem dager i den italienske byen Viterbo. Viterbo er omkring 10 mil nord for Roma. I flere perioder har Viterbo vært residensby for paven, herunder når trusler som pest og konflikt har herjet i landet. Viterbo er en av ytterst få italienske byer som fortsatt er omkranset av bymurer. I dag er Viterbo et rolig, trygt og nok også et romantisk sted der turismen ikke lar seg dominere i bybildet.

Den første aktivitetsdagen ble vi tatt godt imot av vertsskolen. Elevene lærte italienske sanger som de fremførte for hverandre. Dette var ekstra kjekt ettersom vi besøkte en musikkskole. Samtlige av elevene ved musikklinjen i Italia kunne spille minst to instrumenter. Deretter spiste vi lunsj sammen på en lokal restaurant, og fikk en omvisning i Viterbo.

Dagen etter dro vi på en dagstur til Roma. Vi vandret via Peterskirken og innom Vatikanstaten. Denne dagen var paven utendørs for å møte folkemengder og velsigne nygifte par. Deretter gikk vi videre i retning Trevifontenen og Pantheon. Turen ble avsluttet i området ved de antikke utgravningene. Elevene fikk deretter fritid og Metis-elevene tok turen til Colosseum og så lunsj. Deretter shoppet vi og avsluttet Roma-turen ved Spansketrappen, før vi så reiste med tog tilbake til Viterbo.

I løpet av reisen besøkte vi også Villa Lante i Bagnaia. Dette er en nydelig hage fra 1500-tallet bygget for blant annet rekreasjon og jakt. I nyere tider blir Villa Lante ofte brukt til innspilling av filmer, som for eksempel Netflix-serien The Young Pope.

For hver elevmobilitet i dette P.O.L.I.S.-prosjektet har elevene kommet frem til tre regler eller hovedpunkt som oppfordrer til handling for et bedre Europa. Den siste dagen voterte elevene våre over hvilke regler som var de beste.

Elevene fra Metis tilbrakte mye tid sammen med elevene fra de øvrige landene og vi sitter alle igjen med et positivt inntrykk, nye bekjentskaper og minner som vil vare.

Elevmobilitet (C6): Athen, Hellas 27/11–2/12 – 2022

Vertsskole: 4ο EPAL ATHINA

Deltakere fra Metis: fire elever fra Business vg2, Stephanie Hatland, Helene Berntsen, Maximilian Lindin, Jonathan Larsen og to lærere, Cathrine Olsen, Katrine Ness

Samarbeidstema: Fremme medborgerskapsutdanning på skolen for å bygge inkluderende samfunn.

Hver partnerskole jobbet med forskjellige underemner og forberedte en presentasjon som skulle deles i Athen.

Business-elevene fra Metis jobbet med følgende underemne:

«Unge mennesker har vendt seg bort fra etablerte former for demokratisk deltakelse. Hvorfor skjer dette?”

Etter å ha jobbet med temaet i klassen, forberedte elevene presentasjonen som skulle presenteres i Athen: en interaktiv oppgave der de brukte applikasjonen Curipod og inkluderte historie, statistikk osv.

Været i Athen var dårlig, det regnet verre enn i Bergen – og vi nordmenn fikk all skyld for det dårlige været siden det aldri regner i Athen.

Til tross for dårlig vær ble det anledning til kulturaktiviteter:

1. Alle tok bussen til SOUNIO Archaeological Site https://www.visitgreece.gr/experiences/culture/archaeological-sites-and-monuments/the-archaeological-site-of-sounio/

2. Guided tur til ACROPOLIS and ANCIENT AGORA – det var fantastisk – og solen kom endelig frem!

3. Lunsji den historiske bydelen Monastiraki Plaka og de greske elevene tok med seg alle de besøkende elevene til det kjente markedet i Monastiraki.

4. Middag på “MONOPATI” med levende gresk folkemusikk. God mat, hyggelig selskap og dans og moro for alle!

5. Som suvenir å ta med hjem, arrangerte vertsskolen et kunstverksted hvor alle ble portrettert av kunststudenter.

Det var en flott tur, godt organisert av den greske vertsskolen. Metis-elevene elsket det like mye som lærerne deres. Athen er en fantastisk by; spektakulær historie og mange ting å se og gjøre. Nye vennskap ble knyttet og forhåpentligvis vil denne transnasjonale erfaringen inspirere til videre arbeid på tvers av landegrensene.

Elevmobilitet (C5) Istanbul, Tyrkia 2/10-7/10 2022

Vertsskole: YILDIZ AHMET ARAYICI ANADOLU LİSESİ-İSTANBUL

Deltakere fra Metis: fire elever fra Business vg1B, Alessandra Dayana Lup-Hansa og Business vg1 A, Nora Elisabeth Madell, Martin Eliassen Hodne og Noah Conrad Viken-Andreassen; samt deres lærere Roger Dennis Penã, Nina Mughal Kristiansen og Metis markedssjef Elise Sannes.

Samarbeidstema: Fremme fred, respekt og toleranse i inkluderende samfunn.

Hver partnerskole jobbet med forskjellige underemner og forberedte en presentasjon som skulle deles i Istanbul.

Elevene fra Metis jobbet med følgende tema: Flerkulturelt mangfold. De laget en 10 minutter lang film der de presenterte Bergen som en flerkulturell by, samt en Kahoot om multikulturalisme i Bergen, som de andre kunne ta del i.

Den første dagen, arrangerte vertsskolen en hel dag på skolen med Istanbul-gaver til alle deltakerne, samt presentasjoner fra hvert lag og en mengde kulturelle opplevelser; hjemmelaget tradisjonell tyrkisk mat, tyrkisk musikk og dans.

Foruten aktiviteter på vertsskolen, ble de besøkende tilbudt et rikt program med kulturelle aktiviteter i den historiske byen Istanbul:

1. Omvisning til et vannbehandlingsanlegg utenfor Istanbul

2. Båt til den europeiske siden av byen og gå gjennom gamlebyen og Sultan-palasset:

en. Guidet tur gjennom palasshagen, palasset og Den Blå Moské

b. Fritid til å utforske Hagia Sophia og områdene rundt.

c. Noen Metis-studenter prøvde den lokale Hammam.

For å oppsummere, en veldig hyggelig uke, fylt med nye kulturelle opplevelser: lukter, smaker, severdigheter, tradisjoner, musikk og dans.

Kvalitetstid med de andre elevene ble ivaretatt ved å bo sammen på samme hotell. Veldig hyggelig!

Elevmobilitet (C4) Metis i Bergen 10/5 – 14/5 – 2022

Polis-prosjektet inkluderer seks elevmobiliteter, der fire elever og to lærere fra hver av partnerskolene besøker hverandre og deler arbeidet sitt med de ulike partnerskolene. På grunn av Covid-pandemien har mobilitetene blitt utsatt et år. Metis ble vertskap for det første elevmobiliteten.

Arrangementet startet på Media City Bergen. Monica som leder for elevmobilitet C4, Kjartan som rektor på Metis og Anbjørg som koordinator for Erasmus+ tok i mot gjestene. Deretter et lynkurs i norsk ledet av seks Metis-elever fra Vg1 medier og kommunikasjon. Etter velkomst og lynkurset i norsk holdt hver partnerskole en presentasjon om sitt C4-arbeid: Bærekraftig medborgerskap og respekt for miljøet.

Partnerskolene hadde ansvar for ulike delemner:

Hellas: Bærekraftig reiseliv

Norge: Livet på land

Malta: Global oppvarming

–  Italia: Klimatiltak

Tyrkia: God helse og velvære

Litauen: Ren og rimelig energi

Elevmobilitet (C3) Alytus, Litauen 06/03 – 09/03 – 2023

Vertsskole: Putinu Gimnazija

Deltakere fra Metis: Fire elever fra Medier & Kommunikasjon vg3,

Elise Andersen, Kaisa Mosevoll, Constanse Wessel og Therese Oestgaard og to lærere Rolf Næss og Sigbjørn Vågeness.

Samarbeidstema: Digitalt medborgerskap og kritisk tenkning, evne til å forstå og forsvare seg mot falske nyheter på nett.

Hver partnerskole jobbet med forskjellig del-emner og forberedte en presentasjon som skulle deles i Alytus.

Dag 1, Velkomkonsert på vertsskolen. Elevene fra Putinu Gimnazija utførte tradisjonelle sanger og danser. Etter konserten var det tid for elevpresentasjoner. Malta startet med sin presentasjon om “cybermobbing”, før Litauen snakket om “cybersikkerhet”. Dagen ble avsluttet med fest på vertsskolen. En stor gruppe musikere spilte tradisjonell folkemusikk Tarskutis, og alle elever og lærere ble invitert til dansegulvet. Etter dansen ble det middag, alle slags litauiske retter tilberedt av foreldrene til de litauiske elevene.

Dag 2, Metis-elevene presentere sitt tema “Kritisk tenkning”. Etter presentasjonen inviterte Metis-elevene de andre elevene til å delta på en workshop knyttet til temaet. Italia var det siste landet som presenterte sitt tema “Hvordan gjenkjenne og forsvare seg mot falske nyheter på nettet”. Dagen ble avsluttet med et besøk på museum om etnografi, Alytus kommunesenter, Frihetsgudinnen og en fin tur til White Rose Bridge.

Dag 3, Utflukt til Vilnius, en times kjøretur fra Akytus. På veien var de innom det historiske Trakai-slottet og i Vilnius fikk de se hele byen i panoramautsikt fra Gediminas’ Tower, før de besøkte Money Museum. Elevene deltok deretter på en fotosafari.

Dag 4, Foredrag av sikkerhetsekspert Tomas Ceponis. Han snakket om alle de ulike truslene vi møter hver dag fra synlige og usynlige fiender, før elevgruppene skulle prøve å analysere bruken av sosiale medier i forhold til hovedtemaet i prosjektet.

Både elever og lærere hadde en fantastisk tur i Alytus, Litauen. De var veldig imponert over programmet og aktivitetene som ble organisert av den litauiske vertsskolen. De lærte mye om litauisk historie og tradisjoner. Metis-elevene elsket at de andre landene bodde på samme hotell som dem; de kunne bli enda bedre kjent og sosialisere mer.

Alle var veldig fornøyde med oppholdet i Alytus, Litauen.

Elevmobilitet (C2) Malta 16/10-22/10 2022

Vertsskole: St Benedict College ungdomsskole

Deltakere fra Metis: fire elever fra 3 STa, Sunniva Heggelund-Morken, Celine Hartwall-Olsen, Karoline Sæle Einevoll, Daniel Sundal Dolietis og to lærere Eva Hadler Borge, Silje Rykkje og rektor Kjartan Navarsete

Samarbeidstema: Inkludering og mangfold, menneskerettigheter

Hver partnerskole jobbet med forskjellige underemner og forberedte en presentasjon som skulle deles på Malta.

Elevene fra Metis jobbet med følgende tema: Kommenter stereotypier, fordommer, diskriminering.

Selv om Norge er blant de landene som ivaretar menneskerettighetene mest, mener FN at det begås menneskerettighetsbrudd også i Norge på ulike områder. Metis-elevene jobbet med temaet «Identitet og menneskerettigheter» og laget en digital plakat/e-bok som de presenterte på Malta.

Vertsskolen arrangerte flere kulturaktiviteter for partnerskolene:

1. Omvisning i Medina

2. En turdag til Gnejnabukta og lunsj på stranden

3. Omvisning i hovedstaden Valletta og besøk til YMCA, en organisasjon som hjelper unge hjemløse på Malta.

4. Morgentur til den Blå grotte

Vertsskolen arrangerte også et foredrag fra Direktoratet for menneskerettigheter på Malta.

Det var en godt organisert og lærerik uke. Vi fikk se mye av Malta. Elevene jobbet godt sammen og lærte av hverandre og besøket fra Menneskerettighetsdirektoratet var spesielt interessant.

Lærermobilitet (C1) Viterbo Italia 25/10-29/10 – 2021

Felles deltakermøte ved den italienske partnerskolen Santa Rosa i Viterbo, en vakker middelalderby nord for Roma. Hensikten med møtet var å planlegge elevmobilitetsprosjektet.

Deltakere:

Italia (vertsnasjon): Chiara og Stephania (Polis-koordinatorer)

Norge: Anbjørg og Monica

Hellas: Georgia og Anastasios

På nett:

Tyrkia: Urfet

Litauen: Danute og Rosita