Fra og med høsten 2020 kom det nye yrkesfaglige utdanningsprogram. Vg1 startet fra høsten 2020 og Vg2 starter fra høsten 2021. Fra høsten 2021 er ikke lenger IKT-servicefag en egen linje under Service og samferdsel, men har blitt et eget utdanningsprogram som Metis Videregående ikke har konsesjon fra myndighetene til å tilby. 

 

Går du på Vg1 Salg, service og reiseliv eller Vg1 studiespesialisering, kan du søke på Vg2 Salg og reiseliv eller Vg2 Service og sikkerhet hos oss.

Er du klar for å ta steget videre?

Se våre andre utdanningsprogram eller