Åpen dag og informasjonsmøte

Metis videregående har åpen dag mandag 10. februar

Metis videregående inviterer elever til ÅPEN SKOLE mandag 10. februar 2020 fra klokken 12:00 til 15:00. Hold av dagen du som går i 10. klasse! Her vil du få informasjon om skolen, omvisning i skolens lokaler og anledning til å møte lærere og elever fra de utdanningsprogrammene skolen tilbyr. Oppmøte kl. 12:00 i Lars Hilles gate 15 i det store auditoriet i 2. etasje. I fjor kom det over 600 10.-klassinger, så møt presis.

Kan du ikke møte på dagtid, kan du og dine foresatte komme på informasjonsmøte mandag 10. februar 2020 klokken 18:00 eller 19:00.

Metis videregående tilbyr følgende utdanningsprogram

Studiespesialisering
Studiespesialisering med toppidrett
Medier og kommunikasjon
Salg, service og reiseliv (tidligere Service og samferdsel)
Påbygging til generell studiekompetanse

Velkommen!

Mer info – se skolens nettside og Facebook-side

Se også video fra åpen dag i fjor

Metis Toppidrett vil ha åpne treningsøkter i løpet av februar (uke 7 eller 8) – info kommer senere

Alle treningsøktene starter klokken 08.00. Kontaktpersoner:

Håndball (Sølvi Hylleseth – solvi.hylleseth@metis.no)
Fotball (John Andreas Husøy – john.husoy@metis.no)
Basket (Arne Ingebrigtsen – arne.i@hotmail.com)
Fysisk trening (Jan Stankiewicz – jan@metis.no)
Friidrett (Jonathan Byrkjenes – jonathan.byrkjenes@norna-salhus.no og Endre Raa – endre.raa@gmail.com)

Øvrige idretter (Jan Stankiewicz – jan@metis.no)

Har du spørsmål kan du ta kontakt med toppidrettskoordinator Jan Stankiewicz.

 

larshillesgate_outside