Erasmus+

Metis videregående skole leder et nytt Erasmus+ prosjekt der vi samarbeider med skoler og lærere i flere land. Prosjektet er en videreføring av et treårig Erasmus-prosjekt for mobil læring der Metis videregående deltok sammen med universiteter og høgskoler i fem land (England, Norge, Australia, Nederland og Tyskland).

Hva går dette ut på?

Det overordnete temaet i prosjektene er bruken av mobil teknologi i undervisning og læring. I MOLTAM-prosjektet videreutvikler vi dette temaet med fokus på vurdering.

Stadig utvikling av mobil teknologi øker behovet for å lære hvordan denne kan brukes i forbindelse med læring, som for eksempel å bruke ulike typer applikasjoner på ulike mobile enheter som mobil, iPad osv. Dette gir også muligheten til at læring/undervisning kan utføres hvor som helst og ikke avhengig av klasserom – derav navnet Mobile Learning.

I det nye prosjektet vil både lærere og elever bruke iPad-er til å utvikle blant annet e-bøker i ulike fag og bruke mobilteknologi til å utvikle ulike vurderingsmetoder. Elever som har programfag engelsk (internasjonal engelsk Vg2 og samfunnsfag engelsk/litteratur kultur engelsk Vg3), kjemi, fysikk og psykologi deltar allerede. I løpet av denne treårsperioden er planen at hele skolen skal involveres. Det skal blant annet arrangeres to workshops der hele undervisningspersonalet skal delta. Erasmus+ prosjektet er med på å løfte skolens digitale kompetanse og er et viktig bidrag i skolens internasjonale satsning.

 

i-PAC Workshop på Metis videregående ved prof. Kevin Burden, University of Hull, England

Et par uker før Moltam LTT Bergen (13-16 mai), fikk vi besøk av prof. Kevin Burden fra University of Hull (3/5/2019). Han er ekspert på mobil læringsteori og den pedagogiske modellen iPAC. Denne modellen gir lærere et verktøy til å måle bruken av mobil learning. Les mer her: http://mttep.eu

I tillegg til den faste MOLTAM-gruppa ved Metis vgs (Anbjørg, Monica William, Kugarajh og Ann Kristin), var en liten gruppe fra Høgskulen på Vestlandet invitert til i-PAC workshop. Dette fordi vi samarbeidet med dem i det forrige Erasmus+ prosjektet MTTEP, ledet av Universitetet i Hull, ved prof. Kevin Burden. 

Erasmus+ prosjekt: MOLTAM (Mobile Learning Technology and Assessment Methods)

LTT (Learning Teaching & Training) – seminar i Bergen 13-16 Mai 2019. Partnerne fra Spania, Tyskland og England besøkte Metis vgs i Bergen denne gangen.

LTT partner-møte ved Metis vgs Bergen.

Besøk på ItsLearning sitt hovedkontor.

Besøk på Media City Bergen.

Workshop for de ansatte ved Metis videregående

Partnere presenterer hva de har jobbet med innenfor Mobile Learning teknologi. I tillegg viser Metis-elever som har vært involvert i prosjektet hva de har jobbet med.

William presenterer resultatet av en lærerundersøkelse vi utførte i de ulike landene om bruken av teknologi i undervisningen.

Kjemi-klassen viser hvordan de har jobbet med ulike apper som I-Movie, Explain Everything og e-book.

Samfunnsfaglig engelsk-klassen viser hvordan de har brukt ulike apper og laget e-bøker om Brexit.

Ansatte ved Metis ble utfordret til å prøve forskjellig mobil læringsteknologi. Her utforsker lærerne Book Creator, nettversjon.

Partnerne på fjelltur opp Sherpatrappene til Ulriken.

Partnerne fikk en ekstra dag i Bergen for å få oppleve 17.mai.

Lærerteamet fra Metis videregående skole i Valencia, fra venstre: Monica Amundsen, Anbjørg Igland og William Peter Hocking.

Tre av våre lærere var på skolebesøk på Collegio Santa Maria for å observere elevenes bruk av digitale læringsmetoder.

MOLTAM partnere samlet i Valencia november 2018 for å arrangere workshops for spanske lærere i digitale lærings- og undervisningsmetoder. 

I forbindelse med Erasmus+-prosjektet (MOLTAM) som vi leder deltok vi på oppstarts- og erfaringsseminar 2018 for Erasmus+ KA1 og KA2 (mobilitet og strategiske partnerskap), Bergen 26.-27. september 2018.

Workshop ved IWM-Leibniz-institut für Wissensmedien, Universitetet i Tübingen, Tyskland: ¨Undervisning og læring med digital teknologi¨. Anbjørg Igland og Monica Amundsen fra Metis vgs demonstrerer bruk av iPad og ulike apper i fagene engelsk og kjemi for tyske lærere.

Elever i internasjonal engelsk har workshop med Dr. Amanda Naylor fra University of York.

Elever i psykologi jobber med å lage e-bøker.

Partnere i prosjektet

  1. Metis videregående Bergen. Amanda Naylor (partner), Monica Amundsen (partner), Anbjørg Igland (prosjektleder) og Johs Totland (finansansvarlig)
  2. Wildermuth-Gymnasium, Tübingen
  3. Colegio Santa Maria Marianistas, Valencia
  4. Kelvin Hall School, Hull

Tidligere Erasmus+ prosjekter

Les mer om forrige Erasmus+ prosjekt (2014-2017) og SIU (senter for internasjonalisering av utdanning)* sin artikkel om samarbeidet vårt. I Lektorbladet kan du også lese mer om Erasmus+ som vi deltok i fra 2014-2017. Mer informasjon om Metis videregående Bergen sin rolle i prosjektet finner du her.

 

*SIU har nå blitt en enda mer omfattende organisasjon og har fått nytt navn: DIKU (direktoratet for internasjonalisering og kvalitetssikring i høyere utdanning).

Partnermøte i Tübingen, Baden-Württemberg, Tyskland

Nye apper gir bedre læring

– E-bok er en super måte å lære på. Stoffet sitter så godt etterpå. Det blir ditt personlige arbeid, sier Eirin Edinsen (t.h.), sammen med Marie Dahl (t.v.) og Marte Augestad. (Alle foto: Runo Isaksen / SIU)