Erasmus+

Metis videregående skole leder et nytt Erasmus+ prosjekt der vi samarbeider med skoler og lærere i flere land.  Skolen har fått innvilget to nye Erasmus+prosjekter, med oppstart høsten 2020.

Prosjektbeskrivelsen er ¨Environmental Learning Through Mobile Devices (ELMO)¨og vi skal samarbeide med skoler i Hellas, Italia og Spania. I tillegg blir ItsLearning med som ¨associated partner¨. Dette prosjektet er basert på lærersamarbeid der man jobber med ulike miljø- & klimaoppgaver sammen med elevene.

Det andre skolesamarbeidsprosjektet “Promoting Citizenship and building Inclusive Societies” blir ledet av Italia og Metis blir med som partner sammen med skoler fra Hellas, Malta, Tyrkia og Lithuania. Dette prosjektet involverer elevutveksling (4 elever sammen med to lærere). Begge prosjektene varer i to år, men pga av korona og begrensing på reiser inntil videre, så kan prosjektene bli strukket over tre år. Det er beregnet at hver partnerskole reiser på besøk til hvert av de andre partnerskolene (4-5 dager), hver gang med 4 nye elever og to nye lærere.

Prosjektet tar for seg ulike emner knyttet til FNs bærekraftsmål og som også sammenfaller med de nye tverrfaglige målene i fagfornyelsen.

Her er listen over de ulike temaene som skal jobbes med. Metis har hovedansvar for tema nummer 5.

 

  1. Inclusion and diversities, human rights
  2. Digital citizenship and critical thinking 
  3. Promotion of peace, tolerance and respect
  4. The importance of young people representation in decision making institutions and stakeholders
  5. Sustainable citizenship and respect for the environment

MOLTAM-prosjektet

MOLTAM-prosjektet er en videreføring av et treårig Erasmus-prosjekt for mobil læring der Metis videregående deltok sammen med universiteter og høgskoler i fem land (England, Norge, Australia, Nederland og Tyskland).

Hva går dette ut på?

Det overordnete temaet i prosjektene er bruken av mobil teknologi i undervisning og læring. I MOLTAM-prosjektet videreutvikler vi dette temaet med fokus på vurdering.

Stadig utvikling av mobil teknologi øker behovet for å lære hvordan denne kan brukes i forbindelse med læring, som for eksempel å bruke ulike typer applikasjoner på ulike mobile enheter som mobil, iPad osv. Dette gir også muligheten til at læring/undervisning kan utføres hvor som helst og ikke avhengig av klasserom – derav navnet Mobile Learning.

I det nye prosjektet vil både lærere og elever bruke iPad-er til å utvikle blant annet e-bøker i ulike fag og bruke mobilteknologi til å utvikle ulike vurderingsmetoder. Elever som har programfag engelsk (internasjonal engelsk Vg2 og samfunnsfag engelsk/litteratur kultur engelsk Vg3), kjemi, fysikk og psykologi deltar allerede. I løpet av denne treårsperioden er planen at hele skolen skal involveres. Det skal blant annet arrangeres to workshops der hele undervisningspersonalet skal delta. Erasmus+ prosjektet er med på å løfte skolens digitale kompetanse og er et viktig bidrag i skolens internasjonale satsning.

Erasmus + Moltam-project Digital LTT Bergen 19. juni 2020 

Koronaviruset førte til at vi måtte kansellere det planlagte LTT (Learning Teaching Training)-programmet i Bergen April 2020. Som et alternativ organiserte vi en digital workshop på Teams for partnerne i prosjektet. Vi lagde en Padlet-presentasjon der vi plasserte alle de mobile læringsaktivitetene (elevaktiviteter knyttet til iPac-modellen – den fundamentale teorien bak prosjektet). Dette har vi har jobbet med siden partnermøtet i Valencia November 2019.

Våre internasjonale partnere kunne ikke komme til Bergen som planlagt og vi gikk glipp av fire hele dager med aktiviteter, inkludert workshop for alle ansatte ved Metis, men som et alternativ fungerte det digitale partnermøtet på Teams glimrende. Dette ble en fin avslutning av det tre år lange Moltam-prosjektet.

Se LTT-presentasjonen her.

Monica Amundsen, Anbjørg Igland og William Peter Hocking.

Ann Kristin Skeide og på skjermen Pedro, Amanda, Monica og William.

Lansering av boken som har vært et samarbeid i forbindelse med MTTEP-prosjektet.

Monica Amundsen, Ann Kristin Skeide og William Peter Hocking.

Erasmus + Moltam Transnational Partner Meeting Valencia 4-6. november 2019 

Workshop med i-Pac og underveisvurdering med Dr Kevin Burden, University of Hull. I-Pac-rammen er basert på MTTEP-prosjektet (mttep.eu), som Metis videregående deltok i i 2014-2017. I Moltam-prosjektet prøver vi å kombinere modellen med underveisvurdering. Besøk Moltam sin nettside her: moltam.eu

Sightseeing: Her besøker partnerne Historic Old City og The City of Arts and Science

http://www.valencia-cityguide.com/tourist-attractions/the-city-of-arts-and-sciences.html

https://www.visitvalencia.com/en/what-to-see-valencia/historical-centre

 

Moltam prosjektet avsluttende LTT (Learning Teaching and Training) møte vil finne sted i Bergen 21-24.4 2020.

i-PAC Workshop på Metis videregående ved prof. Kevin Burden, University of Hull, England

Et par uker før Moltam LTT Bergen (13-16 mai), fikk vi besøk av prof. Kevin Burden fra University of Hull (3/5/2019). Han er ekspert på mobil læringsteori og den pedagogiske modellen iPAC. Denne modellen gir lærere et verktøy til å måle bruken av mobil learning. Les mer her: http://mttep.eu

I tillegg til den faste MOLTAM-gruppa ved Metis vgs (Anbjørg, Monica William, Kugarajh og Ann Kristin), var en liten gruppe fra Høgskulen på Vestlandet invitert til i-PAC workshop. Dette fordi vi samarbeidet med dem i det forrige Erasmus+ prosjektet MTTEP, ledet av Universitetet i Hull, ved prof. Kevin Burden. 

Erasmus+ prosjekt: MOLTAM (Mobile Learning Technology and Assessment Methods)

LTT (Learning Teaching & Training) – seminar i Bergen 13-16 Mai 2019. Partnerne fra Spania, Tyskland og England besøkte Metis vgs i Bergen denne gangen.

LTT partner-møte ved Metis vgs Bergen.

Besøk på ItsLearning sitt hovedkontor.

Besøk på Media City Bergen.

Workshop for de ansatte ved Metis videregående

Partnere presenterer hva de har jobbet med innenfor Mobile Learning teknologi. I tillegg viser Metis-elever som har vært involvert i prosjektet hva de har jobbet med.

William presenterer resultatet av en lærerundersøkelse vi utførte i de ulike landene om bruken av teknologi i undervisningen.

Kjemi-klassen viser hvordan de har jobbet med ulike apper som I-Movie, Explain Everything og e-book.

Samfunnsfaglig engelsk-klassen viser hvordan de har brukt ulike apper og laget e-bøker om Brexit.

Ansatte ved Metis ble utfordret til å prøve forskjellig mobil læringsteknologi. Her utforsker lærerne Book Creator, nettversjon.

Partnerne på fjelltur opp Sherpatrappene til Ulriken.

Partnerne fikk en ekstra dag i Bergen for å få oppleve 17.mai.

Lærerteamet fra Metis videregående skole i Valencia, fra venstre: Monica Amundsen, Anbjørg Igland og William Peter Hocking.

Tre av våre lærere var på skolebesøk på Collegio Santa Maria for å observere elevenes bruk av digitale læringsmetoder.

MOLTAM partnere samlet i Valencia november 2018 for å arrangere workshops for spanske lærere i digitale lærings- og undervisningsmetoder. 

I forbindelse med Erasmus+-prosjektet (MOLTAM) som vi leder deltok vi på oppstarts- og erfaringsseminar 2018 for Erasmus+ KA1 og KA2 (mobilitet og strategiske partnerskap), Bergen 26.-27. september 2018.

Workshop ved IWM-Leibniz-institut für Wissensmedien, Universitetet i Tübingen, Tyskland: ¨Undervisning og læring med digital teknologi¨. Anbjørg Igland og Monica Amundsen fra Metis vgs demonstrerer bruk av iPad og ulike apper i fagene engelsk og kjemi for tyske lærere.

Elever i internasjonal engelsk har workshop med Dr. Amanda Naylor fra University of York.

Elever i psykologi jobber med å lage e-bøker.

Partnere i prosjektet

  1. Metis videregående Bergen. Amanda Naylor (partner), Monica Amundsen (partner), Anbjørg Igland (prosjektleder) og Johs Totland (finansansvarlig)
  2. Wildermuth-Gymnasium, Tübingen
  3. Colegio Santa Maria Marianistas, Valencia
  4. Kelvin Hall School, Hull

Tidligere Erasmus+ prosjekter

Les mer om forrige Erasmus+ prosjekt (2014-2017) og SIU (senter for internasjonalisering av utdanning)* sin artikkel om samarbeidet vårt. I Lektorbladet kan du også lese mer om Erasmus+ som vi deltok i fra 2014-2017. Mer informasjon om Metis videregående Bergen sin rolle i prosjektet finner du her.

 

*SIU har nå blitt en enda mer omfattende organisasjon og har fått nytt navn: DIKU (direktoratet for internasjonalisering og kvalitetssikring i høyere utdanning).

Partnermøte i Tübingen, Baden-Württemberg, Tyskland

Nye apper gir bedre læring

– E-bok er en super måte å lære på. Stoffet sitter så godt etterpå. Det blir ditt personlige arbeid, sier Eirin Edinsen (t.h.), sammen med Marie Dahl (t.v.) og Marte Augestad. (Alle foto: Runo Isaksen / SIU)