Erasmus+

Metis videregående skole leder et nytt Erasmus+ prosjekt der vi samarbeider med skoler og lærere i flere land. Prosjektet er en videreføring av et treårig Erasmus-prosjekt for mobil læring der Metis videregående deltok sammen med universiteter og høgskoler i fem land (England, Norge, Australia, Nederland og Tyskland).

Hva går dette ut på?

Det overordnete temaet i prosjektene er bruken av mobil teknologi i undervisning og læring. I MOLTAM-prosjektet videreutvikler vi dette temaet med fokus på vurdering.

Stadig utvikling av mobil teknologi øker behovet for å lære hvordan denne kan brukes i forbindelse med læring, som for eksempel å bruke ulike typer applikasjoner på ulike mobile enheter som mobil, iPad osv. Dette gir også muligheten til at læring/undervisning kan utføres hvor som helst og ikke avhengig av klasserom – derav navnet Mobile Learning.

I det nye prosjektet vil både lærere og elever bruke iPad-er til å utvikle blant annet e-bøker i ulike fag og bruke mobilteknologi til å utvikle ulike vurderingsmetoder. Elever som har programfag engelsk (internasjonal engelsk Vg2 og samfunnsfag engelsk/litteratur kultur engelsk Vg3), kjemi, fysikk og psykologi deltar allerede. I løpet av denne treårsperioden er planen at hele skolen skal involveres. Det skal blant annet arrangeres to workshops der hele undervisningspersonalet skal delta. Erasmus+ prosjektet er med på å løfte skolens digitale kompetanse og er et viktig bidrag i skolens internasjonale satsning.

Lærerteamet fra Metis videregående skole i Valencia, fra venstre: Monica Amundsen, Anbjørg Igland og William Peter Hocking.

Tre av våre lærere var på skolebesøk på Collegio Santa Maria for å observere elevenes bruk av digitale læringsmetoder.

MOLTAM partnere samlet i Valencia november 2018 for å arrangere workshops for spanske lærere i digitale lærings- og undervisningsmetoder. 

I forbindelse med Erasmus+-prosjektet (MOLTAM) som vi leder deltok vi på oppstarts- og erfaringsseminar 2018 for Erasmus+ KA1 og KA2 (mobilitet og strategiske partnerskap), Bergen 26.-27. september 2018.

Workshop ved IWM-Leibniz-institut für Wissensmedien, Universitetet i Tübingen, Tyskland: ¨Undervisning og læring med digital teknologi¨. Anbjørg Igland og Monica Amundsen fra Metis vgs demonstrerer bruk av iPad og ulike apper i fagene engelsk og kjemi for tyske lærere.

Elever i internasjonal engelsk har workshop med Dr. Amanda Naylor fra University of York.

Elever i psykologi jobber med å lage e-bøker.

Partnere i prosjektet

  1. Metis videregående Bergen. Amanda Naylor (partner), Monica Amundsen (partner), Anbjørg Igland (prosjektleder) og Johs Totland (finansansvarlig)
  2. Wildermuth-Gymnasium, Tübingen
  3. Colegio Santa Maria Marianistas, Valencia
  4. Kelvin Hall School, Hull

Tidligere Erasmus+ prosjekter

Les mer om forrige Erasmus+ prosjekt (2014-2017) og SIU (senter for internasjonalisering av utdanning)* sin artikkel om samarbeidet vårt. I Lektorbladet kan du også lese mer om Erasmus+ som vi deltok i fra 2014-2017. Mer informasjon om Metis videregående Bergen sin rolle i prosjektet finner du her.

 

*SIU har nå blitt en enda mer omfattende organisasjon og har fått nytt navn: DIKU (direktoratet for internasjonalisering og kvalitetssikring i høyere utdanning).

Partnermøte i Tübingen, Baden-Württemberg, Tyskland

Nye apper gir bedre læring

– E-bok er en super måte å lære på. Stoffet sitter så godt etterpå. Det blir ditt personlige arbeid, sier Eirin Edinsen (t.h.), sammen med Marie Dahl (t.v.) og Marte Augestad. (Alle foto: Runo Isaksen / SIU)