Nye apper gir bedre læring

På Metis videregående skole i Bergen er to seksjonsledere i full sving med å teste ut ny teknologi i klasserommet, deriblant e-bok.

Marie Dahl, Marte Augestad og Eirin Edinsen,

– E-bok er en super måte å lære på. Stoffet sitter så godt etterpå. Det blir ditt personlige arbeid, sier Eirin Edinsen (t.h.), sammen med Marie Dahl (t.v.) og Marte Augestad. (Alle foto: Runo Isaksen / SIU)

Med appen «Book Creator» kan du lage din egen e-bok på iPad, hvor du enkelt kan sette sammen tekst, foto, film, illustrasjoner, lyd.

Ny teknologi, bedre læring

– I realfagene foregår mye av undervisningen som forsøk etterfulgt av skriftlige rapporter. Dette rokker vi litt ved nå. Vi bruker gjerne iPad for å filme forsøk i lab og følger opp med film eller e-bok i stedet for tradisjonelle, skriftlige rapporter, forteller Monica Amundsen.

Hun er lektor i kjemi og skolens seksjonsleder for realfag. Hennes elever får teste litt ulike rapporteringsformer.

– Mange elever omfavner ny teknologi. Det er tydelig at de lærer bedre på denne måten. Og dette er ikke noe vi kan komme utenom i alle fall. Den nye teknologien er jo her, sier Amundsen.

Forstår og husker bedre

– I stedet for tradisjonelle rapporter, laget vi e-bok. Vi filmet lab-forsøkene og supplerte med bilder, illustrasjoner, musikk og tekst, forklarer Eirin Edinsen, som ble uteksaminert fra Metis vgs. i vår.

I mars var hun en uke i York, med Amundsens kjemiklasse. På forhånd hadde de begynt å jobbe litt med e-bok. Først i møte med de britiske lærerstudentene tok dette virkelig av.

– Å lage e-bok handler ikke om å klippe og lime fra nett, som ofte skjer med powerpoint. I stedet lager du ditt eget, personlige opplegg på stedet. Det gjør også at stoffet blir lettere å forstå. Jeg opplevde å lære bedre, forteller Edinsen.

– Når jeg ser over tidligere e-bøker jeg har laget, skjønner jeg alt kjapt og umiddelbart. Filmsnutter viser helt fysisk hvordan stoffer skifter farge i eksperimenter på lab. Jeg husker alt bedre. Og jeg føler meg stolt over det jeg har gjort, legger hun til.

Tester ut i York

At Metis vgs. ble invitert inn i dette store Erasmus+ strategiske partnerskapet, skyldes Anbjørg Igland. Hun er engelsklektor og seksjonsleder for språkfag. På en studietur til universitetet i York ble hun kjent med dr. Amanda Naylor, som underviser i engelsk lyrikk.

Dette førte snart til at Igland tok med engelskelevene sine til York, hvor de fikk undervisning av Naylors lærerstudenter.

Monica Amundsen, Anbjørg Igland og Hege Emma Rimmereide

– Det er helt tydelig at mange elever lærer bedre når de kan gå ut av klasserommet og gjøre hele arbeidet på stedet, sier Anbjørg Igland (i midten), flankert av Monica Amundsen (t.v.) og Hege Emma Rimmereide (t.h.). (Alle foto: Runo Isaksen/SIU).

– Dette samarbeidet har vi videreført i dette partnerskapet. Naylors lærerstudenter tester ut ulike mobile læringsverktøy på våre elever, som elevene i sin tur lærer å bruke. Samtidig får våre elever bruke engelsk i praksis, i egne presentasjoner underveis og rapporter i etterkant. Det er veldig lærerikt, sier Igland.

Personlig og kreativ

Hennes engelskelever har brukt Book Creator og andre apper til å presentere ulike emner. Det siste prosjektet var å lage e-Poetry.

– E-Poetry er en dynamisk og kreativ måte å jobbe med lyrikk på. Vi tok utgangspunkt i Shakespares sonetter, men elevene bruker egen kreativitet til å utvikle dem videre og gjerne også gjendikte dem til norsk, forteller Igland.

Marte Augestad og Marie Dahl går siste året på Metis vgs. Også de var i York en uke i mars, med Anbjørg Iglands engelskklasse. De legger vekt på at læringen setter seg mye bedre når de jobber med e-bok, som de regner som en personlig og kreativ måte å lære og formidle på.

I York jobbet de mye med Shakespeares sonetter. En av oppgavene handlet om å knytte sonettene til Shakespeares tid (1564-1616), og inkludere blant annet arkitektur.

– Min gruppe møtte en prest i en kirke som hadde mye å fortelle om blant annet kirkearkitektur på den tiden. Vi filmet ham og puttet deler av det inn i e-boken. Det fungerte kjempebra, sier Marie Dahl.

Enkelt å bruke

Marte Augestads gruppe jobbet med å gjendikte og modernisere to sonetter.

– I begynnelsen brukte vi bare tekst og bilder, som i en vanlig powerpoint. Men de engelske lærerstudentene oppfordret oss til å teste ut mulighetene og bruke film og lyd også. Vi ble fort bedre, og selve verktøyet er superenkelt å bruke. Gøy og kreativt, sier Augestad.

Alle tre er sikre på at de vil bruke e-bok og andre mobile verktøyer videre framover.

– Det er så lett å gå rundt med iPad, ta bilder, gjøre intervjuer, lage filmsnutter. En veldig positiv læringsopplevelse, sier Augestad.

Motivasjon som smitter

Sommeren 2017 er dette Erasmus+ partnerskapet over. I månedene framover skal ulike verktøy testes ut i klasserommet.

Et online-kurs er under utvikling, en guide i bruk av ny teknologi i undervisningen. Kurset er først og fremst myntet på lærerstudenter, men kan også tas av lærere. Det kommer til å ligge gratis på nett.

– Samarbeidet er utrolig inspirerende for oss lærere også. Vi får lære mye nytt og komme oss litt bort fra tradisjonell klasseromsundervisning. At vi lærere er ekstra motiverte, smitter over på elevene våre, er Iglands erfaring.

– Å være i et internasjonalt miljø og få utvikle et nettverk med kolleger fra ulike kulturer, er en berikelse i seg selv, legger hun til.

Alt dette nye er et supplement, understreker Igland. Det er slett ikke sånn at all eldre metodikk skal bort.

– Vi har alle våre individuelle favorittmåter å lære på. Nå kan vi lærere lettere differensiere mellom ulike læringsstiler hos elevene. Det er helt tydelig at mange elever lærer bedre når de kan gå ut av klasserommet, gjøre feltarbeid og intervjuer, gjøre hele arbeidet på stedet, sier Igland.

Aktiv og kreativ læring

Også Høgskolen i Bergen (HiB) er med i partnerskapet.

– Målet vårt er å vise lærerstudentene hva slags teknologiske muligheter som finnes, og inspirere dem. Vi håper at de tar med seg noe av dette ut i skolen når de selv blir lærere, sier Hege Emma Rimmereide.

Marie Dahl, Marte Augestad og Eirin Edinsen

Marie Dahl (f.v), Marte Augestad og Eirin Edinsen regner e-bok som en personlig og kreativ måte å lære og formidle på.

Rimmereide er førstelektor ved engelskseksjonen på lærerutdanningen ved HiB. Hun skryter av de europeiske partnerne, som har god kompetanse på bruk av digitale hjelpemidler i undervisningen.

– Vi lærer mye nytt nå, og tester ut nye programmer og apper i undervisningen. Målet er å legge til rette for bedre læring for den enkelte lærerstudent – og i neste omgang for elevene, sier Rimmereide.

– En app som «Book Creator» gjør læringen direkte, kreativ og aktiv.

Må være nyttig

– Norsk skole satser på å få opp kompetansen i grunnleggende ferdigheter, inkludert IKT-ferdigheter. Og det trengs. Dette partnerskapet kan helt klart være et bidrag, mener Rimmereide.

Hun viser til undersøkelser som viser at norsk skole i liten grad tar i bruk digitale verktøy.

– Spørsmålet er: Hvordan skal lærerne komme i gang og ta dette i bruk? For det må jo være relevant og nyttig. Enhver lærer må finne de verktøyene som passer best. Det tekniske må ikke bli for avansert. Det pedagogiske er det aller viktigste.

Vil studere utenlands

Eirin Edinsen har lært mye engelsk fagspråk også, blant annet ved å filme de engelske lærerstudentene på lab.

– På universitetet i York hadde de mye avansert utstyr som Metis vgs. ikke har, og som vi fikk teste. Det var spennende. Jeg ble egentlig veldig interessert i å studere i England, sier Edinsen. Hun var ferdig på Metis vgs. i vår og har nå kommet inn på medisinstudiet på Københavns universitet.

– Jeg har bestemt meg for å studere i England, sier Marie Dahl.

Også Marte Augestad er fristet til å studere i utlandet. Kanskje England eller New Zealand. Eller kanskje blir det Norge.

Fakta

«Mobilising and Transforming Teacher Education Pedagogies» er et treårig Erasmus+ strategisk partnerskap med partnere i flere europeiske land, koordinert av Universitetet i Hull, England.

Høgskolen i Bergen ved lærerutdanningen og Metis videregående skole deltar på norsk side.

Prosjektet skal lede fram til fire «main outputs»: En verktøykasse for lærerutdannere, et digitalt kurs for lærerutdannnere og lærere, flere e-bøker for å illustrere god praksis, samt akademiske presentasjoner, artikler og utstillinger.

 Kilde: www.siu.no