Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om hvordan du søker skoleplass og generelt om inntaket.

Informasjon om skolestart kan du lese her.

Lurer du fremdeles på noe? Send oss en e-post til inntak.bergen@metis.no.

Før du søker

Hvordan søker jeg?

Metis er ikke med i Vigo inntak slik den offentlige skolen er. Du søker derfor via våre nettsider. Søknaden din er ikke fullstendig før vi har mottatt karakterer fra deg. Kopi av karakterutskrifter sendes skolens inntakskontor som vedlegg til e-post eller per post til. Adressen er:

Inntakskontoret Metis
Postboks 59 Nygårdstangen
5838 Bergen
e-post: inntak.bergen@metis.no

Søknadsfristen er 1. mars.

Viktig info om søknadsprosessen

  • Søkere til Vg1 må sende inn kopi av karakterene fra første halvårsvurdering/julekarakterene fra 10. trinn. Husk å få med karakterer for avsluttende fag fra 8. og 9. klasse (f.eks. musikk, mat og helse, kunst og håndverk).
  • Søkere på Vg1 toppidrett må i tillegg fylle ut og sende inn et eget vedlegg til søknad.
  • Eksterne søkere til Vg2 må sende inn fra første halvårsvurdering fra Vg1 (interne elever trenger ikke sende inn karakterer).
  • Eksterne søkere til Vg3 må sende inn kompetansebevis for Vg1 og første halvårsvurdering fra Vg2 (interne elever trenger ikke sende inn karakterer).

 

Metis bruker samme inntakskontor som Bergen Private gymnas. Hvis du har søkt begge skolene, trenger du kun å sende inn karakterer til én av skolene.

Jeg har ikke tallkarakterer, hva gjør jeg?

Noen skoler, som Steinerskolen, har halv- og helårsvurderinger i stedet for tallkarakterer. Det er da viktig at den enkelte søker tar kontakt med skolen sin og får disse omregnet før de sendes inn til inntakskontoret.

Kan jeg selv skrive ut og sende inn karakterene mine?

Vi ber om at du sender inn karakterutskrift/vitnemål med underskrift og stempel fra skolen din. Klipp og lim av karakterer fra Vigo/It’s Learning eller lignende godtas ikke.

Når kan jeg begynne å søke?

Du kan begynne å sende inn søknader 1. januar.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen er 1. mars, men det er også mulig å søke etter dette. Vi supplerer inntaket så lenge vi har ledige skoleplasser.

Hva er inntakskravet til Metis?

Fullført norsk grunnskole eller tilsvarende. Det er vanskelig å si hva snittkarakteren for å komme inn på skolen blir, da dette varierer fra år til år og er ulikt for de ulike utdanningsprogrammene. Merk at det er egne regler for inntak til Metis toppidrett. Les mer om dette i inntaksreglementet. På alle våre utdanningsprogram er det et krav at du har ungdomsrett.

Hva betyr det at jeg har ungdomsrett?

Ungdom som har gjennomgått grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har lovfestet rett til tre års videregående opplæring (ungdomsrett). Ungdomsretten gjelder ut det skoleåret som begynner det året du fyller 24 år. Metis kan bare tilby skoleplass til elever med ungdomsrett. Dersom du er i tvil om du har dette, sjekk punktene under:

  • Du har rett til vanlig videregående opplæring i tre år.
  • Dersom du gjør et omvalg (bytter utdanningsprogram) har du rett til ett ekstra år.
  • Du må bruke retten innen utløpet av det året du fyller 24 år.

Hvis du ikke har ungdomsrett etter punktene over, kan vi dessverre ikke tilby deg skoleplass. Dersom du har brukt opp ungdomsretten din, er det mulig å søke til din fylkeskommune om forlengelse.

Jeg vil søke på flere utdanningsprogram. Hva gjør jeg?

Alle søkere kan bare sende inn én søknad.

Spørsmål om utdanningsprogram

Det er viktig for deg å velge rett utdanningsprogram. Alle våre utdanningsprogram gir studiekompetanse, du kan lese mer om våre programområder her. Har du andre spørsmål om Metis kan du sende  en e-post til inntak.bergen@metis.no. Er du usikker på hvilket utdanningsprogram du bør velge, kan det være lurt å snakke med rådgiver ved din skole.

Kan jeg søke på Metis Videregående selv om jeg ikke er folkeregistrert eller bor i Bergen?

Ja. Skolen kan tilby plass til alle, uavhengig av hvor i landet man bor. Når du går på skolen må du bo slik at du kan følge undervisningen ved skolen.

Kontaktfelt i søknadsskjema

Informasjonen du oppgir i kontaktfeltet bruker vi for å komme i kontakt med deg. Pass derfor på å skrive navn og adresse riktig, og ta kontakt med oss hvis noe av kontaktinformasjonen endres (navn, adresse, telefonnummer, epostadresse).

Jeg har ikke fått e-post

Når du har fullført søknaden blir det omgående sendt en e-postbekreftelse. Hvis du ikke har mottatt e-post må du sjekke om e-posten kan ha gått i spam-filteret ditt. Dersom du etter noen dager fortsatt ikke har mottatt bekreftelse må du ta kontakt med oss på inntak.bergen@metis.no

Etter at du har søkt

Hva skjer når jeg har søkt?

Du mottar innen kort tid en bekreftelse på at vi har mottatt din søknad på e-post. Alle søkere må sende inn karakterer:

  • Søkere til Vg1 må sende inn kopi av karakterene fra første halvårsvurdering/julekarakterene fra 10.  trinn. Husk å få med karakterer for avsluttende fag fra 8. og 9. klasse (f.eks. musikk, mat og helse, kunst og håndverk).De som har søkt Vg1 Musikk, dans og drama blir så kalt inn til spilleprøver.
  • Eksterne søkere til Vg2 må sende inn fra første halvårsvurdering fra Vg1 (interne elever trenger ikke sende inn karakterer).
  • Eksterne søkere til Vg3 må sende inn kompetansebevis for Vg1 og første halvårsvurdering fra Vg2 (interne elever trenger ikke sende inn karakterer).

 

De første tilbudene om skoleplass går ut i april/mai. De som får tilbud om skoleplass får tilsendt skolekontrakt, som må undertegnes av elev og foresatte (for elever under 18 år). Denne må så returneres til skolen innen den påførte fristen. Skolen signerer kontrakten og du får kopi sammen med faktura for skolepenger for august/september neste skoleår. Først når kontrakten er sendt til skolen og faktura er betalt er du sikret skoleplass kommende skoleår.

Når får man svar på søknaden?

Førsteinntak skjer i i midten av mai. Inntaket fortsetter til vi har fylt alle elevplassene. For at en skal kunne tas med i inntaket må en ha sendt inn kopi av karakterer samt oppfylle eventuelle andre inntakskrav (se ovenfor). Hvis vi ikke har mottatt karakterer vil vi sende en purring på dette når tiden for inntak nærmer seg. Hvis du ikke hører fra oss er du satt på venteliste. I løpet av sommeren vil også alle som er på venteliste få brev om dette.

Hvorfor er skoleinntaket ved Metis tidligere enn ved offentlig inntak?

Metis er en privat videregående skole som ikke er en del av VIGO. Dette innebærer at vi gjør vårt eget skoleinntak. Dette er et tidkrevende arbeid. For å sikre oss at vi klarer å fylle alle skoleplassene og forberede oss til skolestart, må vi derfor starte tidlig.

Kan en ettersende dokumentasjon?

I inntaksreglementet vårt står det at det er siste tilgjengelige karakter som gjelder. Dersom du ikke har fått tilbud om skoleplass hos oss, eller står på venteliste kan du ettersende vitnemål fra 10. trinn dersom du søker Vg1, eller 2. termin karakterer dersom du søker til Vg2 eller Vg3. Annen dokumentasjon i forbindelse med inntak Metis toppidrett kan også ettersendes.

Jeg har sendt inn søknad, men ønsker å endre utdanningsprogram. Hva gjør jeg?

Send en e-post til inntak.bergen@metis.no eller ring til inntakskontoret på telefon 55 32 68 00, så endrer vi det i inntakssystemet. Vi ber om at alle søkere tenker nøye gjennom hvilket utdanningsprogram de ønsker å gå på før de søker. Ta gjerne kontakt med rådgiver på skolen din hvis du er usikker på hva du skal velge.

Hvor lang svarfrist har jeg?

Du får en svarfrist på ca. syv dager. I løpet av denne perioden må du sende tilbake signert skolekontrakt slik at vi kan holde av skoleplassen til deg. Kontrakter som er poststemplet samme dag som svarfristen går ut, regnes som levert innen fristen. Dersom du ikke svarer innen fristen vil skoleplassen tilbys den neste på ventelisten.

Kan jeg sende originalkontrakten i retur per e-post?

Nei, vi ønsker kontraktene tilbake per post. Kontrakter som er poststemplet samme dag som svarfristen går ut, regnes som levert innen fristen.

Skal vi sende kontrakten rekommandert til skolen?

Nei, du trenger ikke å sende kontrakten rekommandert til skolen. Det holder å sende kontrakten med A-post.

Jeg har fått tilbud om skoleplass, er kontrakten bindende når den er signert?

Ja, den er bindende når begge parter har signert kontrakten. Skoleplassen må sies opp skriftlig overfor Metis. Dersom skoleplassen sies opp i løpet av skoleåret betales det skolepenger for oppsigelsesmåneden og for den påfølgende måned. Ved oppsigelse før skolestart må mottatt faktura betales.

Jeg har fått tilbud om skoleplass og har takket ja, men er usikker på om alt er i orden

Det kan noen ganger litt tid før vi får sendt kopi av skolekontrakten med skolens signatur tilbake til deg. Er du usikker på om vi har fått kontrakten din i tide? Ta kontakt eller send oss en e-post på inntak.bergen@metis.no, så finner vi ut av det!

Jeg har fått tilbud om skoleplass, men er usikker på om jeg vil ha den. Hva gjør jeg?

Når du har mottatt kontrakt må du gi oss et svar på om du vil ha skoleplassen eller ikke, innen svarfristen. Vi reserverer dessverre ikke plasser. Dersom du velger å ta i mot skoleplass hos oss sender du inn undertegnet kontrakt innen svarfristen. Du vil senere få tilsendt en kopi av kontrakten med skolen signatur og  faktura som dekker skolepenger for august og september. Hvis du ombestemmer deg etter å ha takket ja til skoleplassen, må denne sies opp skriftlig til Metis. Pengene returneres ikke, jf. elevkontrakten. Les også punktet nedenfor.

Jeg har fått tilbud om skoleplass, men vil vente før jeg takker ja. Hva gjør jeg?

Først, les punktet overfor. Videre: Hvis du velger å ikke ta i mot plassen, vil du automatisk bli tatt ut av våre søkelister. Hvis du ønsker å komme inn på søkerlisten igjen ved et senere tidspunkt, må du ta kontakt med inntakskontoret for å høre hvorvidt dette er mulig. Vi kan ikke garantere at du får nytt tilbud om skoleplass når du setter deg tilbake på ventelisten.

Jeg skal reise bort og er redd for å gå glipp av et skoletilbud

Tilbud om skoleplass sendes per post. Hvis du vet at du skal reise bort i den aktuelle perioden, må du sørge for at noen andre sjekker postkassen din. Hvis du ikke har anledning til å signere kontrakten innen fristen må du ta kontakt med inntakskontoret og gjøre en avtale om innsending av kontrakt etter fristen. Vi trenger da en muntlig bekreftelse på at du skal ha plassen.

Jeg ønsker å trekke søknaden min

Hvis du har bestemt deg for at du ikke ønsker å stå på søkerlisten vår, kan du sende oss en e-post til inntak.bergen@metis.no.

Hvor står jeg på ventelisten?

Vi beklager at vi ikke har kapasitet til å svare på alle dine henvendelser til enhver tid.

Andre spørsmål om inntak og skolestart

Når er skolestart?

Følg med på nettsidene våre når oppdatert skolerute legges ut her. De som har fått skoleplass ved Metis vil få tilsendt informasjon rundt skoleplassen ca. en uke før skolestart på SMS.

Jeg kan ikke møte til skolestart, hva gjør jeg?

Hvis du vet at du ikke kan møte til skolestart og ønsker å beholde skoleplassen, må du så snart som mulig ta kontakt med skolen på e-post eller telefon, for å få godkjent senere startdato. Hvis vi ikke hører fra deg, forbeholder vi oss retten til å gi skoleplassen din til andre.

Dersom noen ikke møter til første skoledag, kan jeg møte opp å få skoleplassen?

Dersom det blir nødvendig med supplering, enten fordi søkere trekker seg eller fordi de ikke møter til første skoledag, følger skolen ventelistene. Det har derfor ingen hensikt å møte opp personlig ved første skoledag for å skaffe seg en skoleplass.

Forkurs i matematikk: Jeg har søkt skoleplass, betyr det at jeg har fått plass på forkurset?

Forkurs i matematikk er et tilbud Metis gir til alle nye elever ved vår skole, du må altså ha fått tilbud om skoleplass. Etter at du har fått tilbud om skoleplass må du selv melde deg på kurset for å få plass. Informasjon om kurset og påmeldingsfrist publiseres i begynnelsen av sommeren på skolens nettside.

Hvordan melde adresseendring / navneendring

Har du endret adresse, navn eller telefonnummer sender du melding om dette per e-post til inntak.bergen@metis.no.

Jeg / klassen min har lyst til å besøke skolen

Hver februar arrangerer vi åpen dag og informasjonsmøter. Ønsker dere å hospitere ved skolen kan dere sende en e-post til inntak.bergen@metis.no, så kommer vi tilbake til dere med aktuelle tidspunkter.

Lånekassen

Som elev hos oss har du samme rettigheter til lån og stipend som ved andre videregående skoler. Husk at du som elev ved Metis Videregående må bruke Min ID og ikke søke gjennom VIGO.

Du kan søke Lånekassen så snart du har fått kontrakten i retur fra skolen, signert av begge parter. Se lanekassen.no for nærmere informasjon. Dersom du er registrert hos Lånekassen fra før finner du informasjon ved å logge deg inn inn på “Dine sider”.  Når søknaden din er behandlet får du melding fra Lånekassen. Du (og evt dine foresatte om du er under 18 år) må signere med BankID på Lånekassen sine søknadssider. Pengene blir utbetalt til din konto etter skolestart.

Har du problemer med utfylling av lånekassesøknaden tar du direkte kontakt med Lånekassen på telefon: + 47 22 70 03 00, mandag til fredag kl. 09:00-15:00.

Har du fått avslag på borteboerstipend må det sendes dokumentasjon til skolen, samtidig som du må søke om borteboerstipend på nytt.

Jeg har problemer med søknadsskjemaet

Ta kontakt med oss på e-post inntak.bergen@metis.no eller ring oss på tlf. 09 321, så vi kan får ordnet opp i det så snart som mulig!

gang_birgers