Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om hvordan du søker skoleplass og generelt om inntaket.

Informasjon om skolestart kan du lese her.

Lurer du fremdeles på noe? Send oss en e-post til toppidrettssjef.

Om Toppidrett

Hvordan søker jeg på Toppidrett?

Her kan du lese hvilke søknadskriterier som gjelder når en skal sikre seg en plass på Metis toppidrett: Inntaksreglement_Metis_vgs.pdf

Søkere på toppidrett Vg1 må fylle ut og sende inn et eget vedlegg til søknad og i tillegg sende inn uttalelse fra egen trener som bekrefter informasjonen i vedlegget. Det samme gjelder eksterne søkere til toppidrett Vg2 og Vg3.

For skoleåret 21-22 var følgende kvoter fastatt for inntaket til Vg1.

Hva er snittet for å komme inn på Toppidrett?

Snittet på Toppidrett varierer fra år til år.

For søkere til VG1 vil karakterene fra ungdomsskolen vektes 50 % og de idrettslige forutsetningene 50 %. Søkerne til Metis Videregående toppidrett vurderes ut fra den enkeltes idrettsgren og konkurrerer ikke om de samme plassene.

Hver idrett har egne kvoter som fastsettes før inntak hvert år. Søkernes idrettslige forutsetninger beskrives i vedlegg og sendes per e-post til skolen.

De idrettslige forutsetningene beskrives ut fra kvalitetskrav utarbeidet av Olympiatoppen. Skolen forbeholder seg retten til å kunne gjennomføre en opptaksprøve der søkerens idrettslige forutsetninger (motivasjon, fysiske og sosiale egenskaper mv.) kan fremkomme.

Noen har høye skolekarakterer, andre har høy idrettsvurdering, og noen begge deler.  Det viktigste er å søke!

Må jeg være på krets/regional/bylag/landslag eller i bestemte klubber for å komme inn?

Nei. Vi er både krets, regional og klubbuavhengig. Vi har flere elever som ikke har vært eller er på slike samlinger.

Hvor mange plasser er det på Toppidrett?

Vi har 60 plasser på hvert av de tre trinnene. Disse blir fordelt ut på de ulike idrettene.

Kan alle idretter søke?

Ja! I dag har vi 16 idretter på skolen. Om ikke vi har din idrett inne per i dag, kommer vi til å se på muligheten for å lage et bra opplegg. Det er heller ikke noen garanti for at idretter vi har inne det ene året, kommer til å være der neste år.

Hvor mange treninger er det?

Vi har 3 faste økter i uken. Du har to treninger i uken hvor du trener på idretten din, og så har du en fysisk trening som er tilpasset din idrett.
For de som ønsker flere økter, kan vi legge til rette for det.

Har dere Åpen trening?

Ja! Det vil komme mer informasjon om Åpen trening på nyåret. Følg med her, på Instagram: metis_toppidrett eller på Facebook. Det er en fordel å komme på disse øktene. Da blir vi kjent med dere og dere får muligheten til å bli kjent med skolen.

Kan jeg få generell eller spesiell studiekompetanse?

Ja. Selv om du går toppidrett, så vil ikke det gå utover valgfriheten til alle skolens fag.

Hvordan er oppfølgingen på Toppidrett?

På Metis Toppidrett har vi stor trenertetthet. Det vil da være mange som ser og hører deg på øktene. Toppidrettsmentorer har ansvar for å følge deg opp på skolen. De følger deg opp på trivsel, fravær og er en sparringspartner for deg. Skolen har egen sosialrådgiver og helsesykepleier som har en åpen dør politikk, de hjelper deg med både oppturer og nedturer.

Vidar Gjesdal

Toppidrettssjef