GRATIS PRIVATLÆRER (PL) FOR ALLE VG1-ELEVER – I MATEMATIKK

I skoleåret 2020-21 fortsetter vi suksessen med å tilby gratis privatlærer i matematikk til skolens vg1-elever.

Alle Vg1-elever på skolen får tilbud om fem timer med privatlærer (PL) i matematikk, både før og etter jul (10 PL-timer totalt). Tilbudet er gratis for elever. Vi tilbyr også fem gratis privatlærer-timer til Vg2 og Vg3-elever som har strøket i matte, timene må benyttes før jul.

Nytt av året er at en også kan velge å gjennomføre PL-timene digitalt – direkte online med en privatlærer.

Her kan du bestille time hos privatlærer: Metis-privatlærer

Det er også mulig å være flere elever sammen på en privatlærer-time; skriv da inn i kommentarfeltet i bestillingsskjemaet hvor mange dere blir. Skriv også navnene på alle som skal være til stede.

PL-ene gir elevene en-til-en leksehjelp og hjelper til med de faglige utfordringene den enkelte elev måtte ha. Tilbudet om PL kommer i tillegg til vanlig undervisning, og er med på å styrke det allerede gode matematikk-tilbudet vi har på skolen. PL-timene foregår på skolen på dagtid/ettermiddag/kveld – eller online.

All PL-undervisning vil foregå i tråd med gjeldene smittevern-regler.

Oppdatert 07. september 2020