GRATIS PRIVATLÆRER (PL) FOR ALLE VG1-ELEVER – I MATEMATIKK

I skoleåret 2020-21 fortsetter vi suksessen med å tilby gratis privatlærer i matematikk til skolens vg1-elever.

Alle vg1-elever på skolen får tilbud om fire timer med privatlærer (PL) i matematikk, både før og etter jul. Tilbudet er gratis for elever. Går elevene i vg2 eller vg3 og har strøket i et fag kan de få fem gratis privatlærer-timer før jul.

Her kan du bestille time hos privatlærer: Metis-privatlærer

Det er også mulig å være flere elever sammen på en privatlærer-time; skriv da inn i kommentarfeltet i bestillingsskjemaet hvor mange dere blir.

PL-ene gir elevene en-til-en leksehjelp og hjelper til med de faglige utfordringene den enkelte elev måtte ha. Tilbudet om PL kommer i tillegg til vanlig undervisning, og er med på å styrke det allerede gode matematikk-tilbudet vi har på skolen. PL-timene foregår på skolen på dagtid/ettermiddag/kveld.

All PL-undervisning vil foregå i tråd med gjeldene smittevern-regler.

Oppdatert 10. august 2020