Gratis privatlærer (PL) for Vg1

Vi var en av de første videregående skolene som gav elevene egen Mac, og nå er vi først ute med å gi elevene egen privatlærer (PL) i matematikk. 

Alle Vg1 elever på Metis får tilbud om fire timer med privatlærer (PL) i matematikk, både før og etter jul. Tilbudet er gratis for elever.

PL-ene gir elevene en-til-en leksehjelp og hjelper til med de faglige utfordringene den enkelte elev måtte ha. Tilbudet om PL kommer i tillegg til vanlig undervisning, og er med på å styrke det allerede gode matematikk-tilbudet vi har på skolen. PL-timene foregår på skolen etter skoletid på ettermiddag/kveld.

 

Skolen tilbyr også gratis leksehjelp hver uke.