Orden- og atferdsreglement

Nedenfor kan du lese om skolen ordens- og atferdsreglement. 

Fraværsregler i videregående

Elevene har møteplikt til alle timer på alle årstrinn. Du kan lese mer om fravær i videregående på Utdanningsdirektoratet.

fravær i videregående

apen_dag_07