Skolestart, timeplan og skolerute

På Metis videregående vil du møte dyktige og engasjerte faglærere, som er opptatt av din læring, samtidig som de stiller store krav til deg når det gjelder innsats, aktiv deltakelse og medvirkning.

Som elev på Metis videregående vil du oppleve en annerledes skoledag. Stort sett vil du kun ha ett fag per dag, såkalte blokkdager. Du får dermed tid og ro til å fordype deg i faget. Blokkdager gjør det også mulig å flytte deler av undervisningen ut av klasserommet. Vi er gode til å benytte oss av alt Bergen bys tilbud av teater, kino, museum og lokalt næringsliv.

SKOLESTART

Rektor og assisterende rektor ønsker deg velkommen ved hovedinngangen til skolen i Lars Hilles Gate 17B. De vil vise deg videre til oppmøtested på skolen. For deg som er ny elev vil du de første skoledagene bli kjent med klassen og skolen, møte mentoren (kontaktlæreren) din og få utdelt sekk og bøker.  Mentoren vil være din støttespiller og samtalepartner gjennom hele skoleåret. Elevene på Vg1 får vite hvilken klasse de skal gå ved oppstart første skoledag.

 

BILDETEKST: Kjartan Navarsete er Rektor på Metis Videregående Skole. Han gleder seg til å ta i mot alle nye og gamle elever!

 

Oppmøtetider i Lars Hilles gate 17B

Informasjon om oppmøtetider kommer.

Mac og hjelp til IT

Alle elever i vg1 på Metis videregående får utlevert skole-Mac kostnadsfritt iht. skolekontrakten. Du får mulighet til å få Macen din tilsendt fra vår samarbeidspartner allerede nå i sommer, så fremt skolekontrakt er signert og skolepenger er betalt. Dine foresatte vil motta en sms med lenke til hvor du kan bestille Macen din. Har du problemer med din Mac – kontakte IT-ansvarlig Simen Vikedal på simen.vikdal@metis.no eller telefon: 98251618

BILDETEKST: Elever på Metis Videregående mottar sin egen MacBook ved skolestart.

Macen din beholder du etter fullførte tre år hos oss. Selvsagt gir vi deg også opplæring i Mac og profesjonell programvare som er nyttig når du skal jobbe med fagene vi tilbyr. Husk å bestille din Mac i god tid før skolestart.

Forkurs i matematikk og programmering

Mer informasjon for skoleåret 2024-25 kommer.

Metis videregående og MOT

Fra skoleåret 2023-2024 er Metis videregående en del av MOT-programmet. MOT arbeider for å forebygge samfunnsutfordringer og utenforskap. Gjennom en rekke øvelser hvor elevene blant annet bevisstgjøres sin egen rolle i ulike former for sosialt fellesskap skal vi sammen styrke det sosiale miljøet på Metis. MOT gir også elevene et rom for å reflektere over egne verdier for å hjelpe dem til å utvikle egen robusthet og livsmestring. Les mer om MOT her: https://www.mot.no/om-mot/

 

Gratis personlig lærer

Alle Vg1-elever får tilbud om fem timer med privatlærer (PL) i matematikk, både før og etter jul (10 PL-timer totalt). Tilbudet er gratis for elever. Vi tilbyr også fem timer med privatlærer til Vg2 og Vg3-elever som har strøket i matte. Timene må benyttes før jul.

Her kan du bestille time hos privatlærer: Metis-privatlærer

Det er også mulig å være flere elever sammen på en privatlærer-time; skriv da inn i kommentarfeltet i bestillingsskjemaet hvor mange dere blir. Skriv også navnene på alle som skal være til stede.

Leksehjelp

Leksehjelp er et tilbud om ekstra faglig veiledning til våre elever. Det blir leksehjelp ulike fag, og oversikt over tidspunkt er tilgjengelig i kalenderen på Its Learning fra skolestart i august.

Utstyrsstipend på videregående skole

Hos Lånekassen kan du få utstyrsstipend. Hele utstyrsstipendet blir utbetalt når søknaden din er behandlet og skolen har meldt fra til Lånekassen om at du har møtt fram til skolestart. Vår karriereveileder Emilie hjelper deg gjerne dersom du har spørsmål om Lånekassen og stipend. Hun kan nås på e-post emilie@metis.no

Utstyr og kostnader til obligatoriske aktiviteter

Skolepengene for skoleåret 2023-2024 består av to deler. Hoveddelen er på 18 400 og faktureres med kr 1840 per måned i ti måneder. Den andre delen består av obligatoriske faglige aktiviteter som teaterbesøk, kino, ekskursjoner og eventuelle andre studieturer.

For elevene på toppidrett er det en idrettskostnad på kr. 5000 som skal dekke et utvidet tilbud i tillegg til skoletilbudet (trening, leie anlegg, felles utstyr, høyere trenertetthet).

Foreldremøte

Det er sammenheng mellom et godt samarbeid mellom hjem og skole og elevenes faglige og sosiale læring og utvikling. Vi starter det gode samarbeidet med å invitere til foreldremøte, hvor det blir informasjon om skolen, regler og rutiner, fag og timer.

Tid og sted for foreldremøtet skoleåret 2024-25 kommer.

Forhindret fra å møte første skoledag?

Hvis du er forhindret fra å møte første skoledag er det viktig å gi beskjed om dette på forhånd, hvis ikke risikerer du å miste skoleplassen din. Send e-post til vgs.bergen@metis.no.

Du kan lese mer om oss på metis.no

Velkommen til oss på Metis – vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Beste hilsen

Rektor

Metis videregående

Skolerute 23-24

Skoleruten for 2023 – 2024 kan du lese ved å klikke på knappen nedenfor.

Skolerute 2023-24

Skolerute 24-25