Metis påbygg

For deg som har gått yrkesfag Vg1 og Vg2 eller er ferdig med fagbrev, og vil ha generell studiekompetanse.

Har du gått et yrkesfaglig program, og funnet ut at du vil studere videre på høyskole eller universitet? Er generell studiekompetanse målet ditt? Da bør du søke påbygg.

FRA FORSKJELLIGE BAKGRUNNER

Du kan søke påbygg på Metis videregående uavhengig av hvilken skole du har gått på i Vg2. Her vil du blant annet møte elever som har gått på service og samferdsel, helse- og oppvekstfag, elektrofag og lignende. Påbygg gir deg generell studiekompetanse og der-med grunnlag for å søke på de fleste studietilbudene på høyskoler og universitet i Norge.

ETT FAG PER DAG

På Metis videregående organiserer vi undervisningen slik at du har ett fag hver dag. For deg som kommer fra andre videregående skoler vil det kanskje være uvant, men elevene som går hos oss synes det er en stor fordel å kunne konsentrere seg om ett fag om gangen.

TATT YRKESFAG OG KLAR TIL HØYERE UTDANNING

Du kan søke Vg3 påbygg etter at du har fullført og bestått Vg1 og Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram, eller du kan søke Vg4 påbygg etter at du har oppnådd yrkeskompetanse med fagbrev/svennebrev, eller vitnemål. Du kan søke påbygg helt til utgangen av det året du fyller 24. På påbygg tar du fag du trenger for å få generell studiekompetanse, og skaffer deg dermed den kunnskapen og kompetansen som kreves for høyere utdanning.

For deg som ønsker

  • Generell studiekompetanse
  • Vil inn på høyere utdanning
  • Et kreativt og mangfoldig klassemiljø
VG3
  • Gjennomsnittlig timer per uke: 22
Fellesfag:timer
Historie140
Kroppsøving56
Matematikk 2P-Y140
Norsk281
Naturfag84
Programfag:timer
Valgfritt programfag140
VG4
Fellesfag:timer
Historie140
Matematikk 2P-Y140
Norsk281
Naturfag84

Intervju med Sindre

Sindre flyttet fra Leikanger for å ta påbygg på Metis videregående!

Hvilken linje gikk du på før du begynte på Påbygg?

Før eg gjekk på påbygg so arbeida eg som lærling ved Digitaliseringsdirektoratet på Leikanger. Før det gjekk eg Dataelektronikk på Vg3 ved Sogndal Vidaregåande skule.

Hvorfor valgte du påbygg?

Eg valte påbygg fordi eg treng generell studie-kompetanse. Det var litt vanskeleg for meg å bestemme meg for kva skule eg skulle velja her, men takka vera eit kjent fjes på intervjusida på Metis, so valte eg Metis.

hva er det beste med Metis?

Første skuledag gjekk fint den. Sjølv om eg nettopp hadde flytta hit til Bergen og kjente ingen andre enn meg sjølv og ho eg bur med, so fekk eg fort eit vennleg inntrykk av skulen og dei som er i den.

HVORDAN ER PÅBYGGUNDERVISNINGEN?

Påbyggsundervisninga er kjapp og presis. Er noko med det å ikkje ha hatt «ordentlege» fag på 4 år, so det kan av og til gå litt kjapt i svingane, men ting er godt tilrettelagt for alle her.

Hvordan trives du på Metis?

Eg trivast ganske godt på Metis eigentleg. Lærarane er koselege, elevane er greie og vegen hit er ikkje lang. Ganske greitt å kunne ta ein buss til busstasjo-nen og so praktisk talt vera der.

Har du noen tips til nye elever?

Tips til nye elevar? Jo prøv å notera deg det lærarane seier. Dei seier det jo for ein grunn. Ein annan ting kan vera det å ikkje vera redd for å spørja enten lærarar eller medelevar om hjelp.

Hva har du lyst til å gjøre når du er ferdig på studiet?

Etter studiet har eg tenkt meg inn på lærar- utdanning. Har planar om å bli engelsklærar.

Intervju med May

Tidligere elev på påbygg

Er du klar for å ta steget videre?

Se våre andre utdanningsprogram eller