For deg som ønsker generell studiekompetanse eller for deg som vil bli lege, økonom eller ingeniør og trenger spesiell studiekompetanse. Studiespesialisering gir deg et sterkt faglig grunnlag for høyere utdanning.

Drømmer du om å bli veterinær, lege, psykolog eller ingeniør? Eller kanskje du er litt usikker på hva du vil bli og ønsker å ha alle muligheter åpne? Da kan studiespesialisering være det riktige valget for deg!

En spennende skolehverdag

På Metis videregående vil du oppleve en utfordrende og spennende skoledag. Kanskje du lager musikkvideo i norsk eller får en seigmann til å eksplodere i kjemitimen? Våre lærere er opptatt av å gi deg variert undervisning både i og utenfor klasserommet. Metis har også ett av byens beste tilbud i realfag.

Bredt samarbeid

Skolens sentrale beliggenhet i sentrum gir oss mange muligheter. Vi samarbeider blant annet med Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssykehus, VilVite, Havforsknings- instituttet og mange andre bedrifter og institusjoner for å gjøre undervisningen spennende og relevant.

Tid for å fordype seg

Som elev på Metis vil du oppleve en annerledes skolehverdag. Stort sett vil du kun ha ett fag per dag, såkalte blokkdager. Du får dermed ro og tid til å fordype deg i faget. Blokkdager gjør det også mulig å flytte deler av undervisningen ut av klasserommet. Elevene våre er veldig fornøyd med denne ordningen og få andre videregående skoler tilbyr dette.

Klar til høyere utdanning

Et vitnemål fra Metis videregående gir deg generell studiekompetanse, og med den rette fagkombinasjonen, spesiell studiekompetanse. Dermed har du mulighet til
å søke utdanninger ved alle universitet og høyskoler i Norge.

For deg som ønsker

 • Stor valgfrihet innen språk, realfag og samfunnsfag
 • Å holde alle muligheter åpne for høyere utdanning
 • Generell eller spesiell studiekompetanse

Intervju med Henrik

Henrik valgte studiespesialisering for å ha alle mulighetene åpne.

Hvorfor valgte du studiespesialisering?

Jeg valgte studiespesialisering fordi jeg er usikker på hva jeg skal gjøre etter videregående og hva jeg skal jobbe som. Ved å velge studiespesialisering så kan jeg ha alle mulighetene åpne for veien videre og velge mellom nesten akkurat de studiene jeg ønsker.

Hvordan var første skoledag?

Min første skoledag var en lettelse! Jeg ble tatt godt imot av mine mentorer. De hadde satt opp et system hvor vi ble plassert i grupper med personer vi ikke kjente. Dette gjorde at det ble enklere å bli kjent med hele klassen.

hva er det beste med Metis?

Det beste på Metis er alle folkene. Uansett om du snakker med lærere eller elever, så føler du at alle kan forstå deg og samtidig respekterer deg. Både elevene og lærerne er vennlige, morsomme og glade!

Hvordan var overgangen fra ungdomsskolen til videregående?

Overgangen var mye lettere enn jeg trodde det kom til å bli. Jeg fryktet at vi skulle ha mye lekser, lange og tunge dager, og at lærerne skulle være kjedelige. Disse tingene har jeg ikke opplevd i det hele tatt!

Hvordan er en vanlig skoledag for deg?

Jeg kommer på skolen, går til klasserommet, og undervisningen begynner. Det som er veldig bra med læringen på Metis er det at vi ikke alltid sitter og hører på læreren lese opp fra en presentasjon, men vi driver med andre typer læremåter.

Har du noen gode tips til nye elever?

Til nye elever, vil jeg si; slapp av! Selv om man er kommet på videregående så er det ikke nødvendig å stresse. Et godt tips jeg fikk av mentorene mine var å lage en plan. På den måten vet jeg alltid når jeg har prøver eller andre vurderinger, eller når noe annet viktig skjer på skolen.

Hva har du lyst å gjøre når du er ferdig på studiet?

Det vet jeg ikke enda, men satser på at jeg vet mer i løpet av tiden min her på Metis.

Intervju med Hanne

Elev på Vg2 studiespesialisering

En uke på stud.spess

Elev i Vg2 STB

VG1
 • Gjennomsnittlig timer per uke: 22
Fellesfag:Timer
Norsk113
Kroppsøving56
Fremmedspråk 1 eller 2113
Engelsk140
Matematikk P eller T140
Naturfag140
Geografi56
Samfunnsfag84
  
VG2
 • Gjennomsnittlig timer per uke: 22
Fellesfag:Timer
Norsk112
Kroppsøving56
Fremmedspråk 1 eller 2112
Historie56
Matematikk P (evt prog.fag S1/R1)84
Programfag:Timer
Eget programområde280
Eget eller annet programområde140
VG3
 • Gjennomsnittlig timer per uke: 22
Fellesfag:Timer
Norsk168
Kroppsøving56
Religion og etikk84
Historie113
Programfag:Timer
Eget programområde280
Eget eller annet programområde140
  

Programfag

 • Kjemi 1 + 2
 • Fysikk 1 + 2
 • Biologi 1 + 2
 • Geofag 1 + 2
 • Teknologi og forskningslære 1
 • Matte R1 + R2,  S1 + S2 og X
 • Historie og Filosofi 1 + 2
 • Økonomistyring
 • Økonomi og ledelse
 • Psykologi 1 + 2
 • Medie og informasjonskunnskap 1 + 2
 • Samfunnsøkonomi 1 + 2
 • Rettslære 1 + 2
 • Entreprenørskap 1 + 2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Markedsføring og ledelse 1 + 2
 • Internasjonal engelsk
 • Samfunnsfaglig engelsk

OBS: Du kan ikke velge helt fritt blant programfagene, og alle programfag kan ikke kombineres.

Blokkskjemaet gir oversikt over hvilke programfag som kan kombineres og hvilke som kan velges på Vg2 og Vg3 studiespesialisering.

Ikke nøl med å spørre oss om du lurer på noe om programfag.

Fremmedspråk

 • Spansk I, II og III
 • Fransk II
 • Tysk II

Metis deltar i spennende Erasmus+ prosjekt

Metis videregående skole leder et nytt Erasmus+ prosjekt der vi samarbeider med skoler og lærere i flere land.  Skolen har fått innvilget to nye Erasmus+prosjekter, med oppstart høsten 2020.

Prosjektbeskrivelsen er ¨Environmental Learning Through Mobile Devices (ELMO)¨og vi skal samarbeide med skoler i Hellas, Italia og Spania. I tillegg blir ItsLearning med som ¨associated partner¨. Dette prosjektet er basert på lærersamarbeid der man jobber med ulike miljø- & klimaoppgaver sammen med elevene.

Det andre skolesamarbeidsprosjektet “Promoting Citizenship and building Inclusive Societies (POLIS)” blir ledet av Italia og Metis blir med som partner sammen med skoler fra Hellas, Malta, Tyrkia og Lithuania. Dette prosjektet involverer elevutveksling (4 elever sammen med to lærere). Begge prosjektene varer i to år, men pga av korona og begrensing på reiser inntil videre, så kan prosjektene bli strukket over tre år. Det er beregnet at hver partnerskole reiser på besøk til hvert av de andre partnerskolene (4-5 dager), hver gang med 4 nye elever og to nye lærere.

Les mer om prosjektet

Er du klar for å ta steget videre?

Se våre andre utdanningsprogram eller