Metis videregående har Vestland fylkes største toppidrettslinje og gir deg en komplett idretts- og skolepakke.

For deg som drømmer om å bli toppidrettsutøver eller vil drive med et idrettsrelatert yrke, og som i tillegg vil ha muligheten til å velge realfag. Etter Metis toppidrett kan du søke alle høyere utdanninger i Norge.

Lyst til å kombinere toppidrett og skole? På Metis toppidrett legger vi til rette for at du kan bli en enda bedre toppidrettsutøver – samtidig som du når dine mål for videregående skole. 

BLI ENDA BEDRE I DIN IDRETT

Treningene er planlagt ut fra kvalitetskriterier utviklet av Olympiatoppen. Målet er å sikre beste treningspraksis for utøverne. Du får morgentrening tre ganger i uken, to av disse er idrettsspesifikk, den tredje er styrke-trening tilpasset din idrett. I tillegg kan du velge full fordypning i realfag eller samfunns-fag. På toppidrett reiser elevene hvert år på treningsleir til utlandet. Her lever de som toppidrettsutøvere og det er fokus på trening, kosthold og opplevelser.

TILPASSET DIN IDRETT

Idrettsundervisningen foregår i lokaler som er tilpasset idretten du driver med. Vi har som mål å være den mest fleksible skolen og har et godt samarbeid med elevenes klubber.
Du kan fordype deg i alle toppidretter som for eksempel fotball, håndball, basketball, friidrett, kampsport, svømming og flere. Metis toppidrett har høyt kvalifiserte trenere og egen toppidrettssjef som hjelper deg med å nå dine mål med idretten – samtidig som du når dine mål for vitnemålet for videregående skole.

Mange muligheter videre

Et vitnemål fra Metis toppidrett kan gi deg både generell studiekompetanse og spesiell studiekompetanse; inkludert muligheter for full realfagsfordypning. Dermed har du mulighet til å søke alle utdanninger ved alle universitet og høyskoler i Norge.

Åpen trening

Metis Videregående Toppidrett kommer til å ha åpen trening for tiendeklassinger i 2023. Les mer her.

Samarbeidspartnere

Overgangen fra videregående skole til livet videre har vist seg å være en kritisk fase for mange som ønsker å satse videre på idretten sin. Idrettens Karrieresenter hjelper våre elever med bevisstgjøring og karriereplanlegging for livet videre etter videregående, og gir oss innblikk i viktige faktorer for å håndtere overgangen på en best mulig måte.

Vi har også avtale med Tren Sammen City som er et treningssenter på 2300m2 rett ovenfor skolen i Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen. Alle toppidrettselevene får gratis treningskort.

HVA KOSTER ET SKOLEÅR FOR EN ELEV PÅ TOPPIDRETT PÅ METIS

Offentlige videregående skoler får 100 % statsstøtte for hver elev. Private skoler som Metis får kun tildelt 85 % av det de offentlige skolene får i statsstøtte per elev.

For en elev i 2022/23 på Metis toppidrett koster dermed et skoleår følgende:

Skolepenger (1.760 per måned i 10 måneder): kr 17.600
Idrettskostnad (utvidet tilbud i tillegg til skoletilbudet)
Trening, leie anlegg, felles utstyr, høyere trenertetthet: kr 5.000

+ Treningstøy og treningssenterkort: gratis
+ Macbook (med full Office- og Adobe-pakke): gratis
+ Skolesekk og skolegenser: gratis
___________________________________________________

= Totalpris for et skoleår: 22.600

(Av dette får alle toppidrettselever på Metis dekket kr. 2.657 per skoleår i form av utstyrsstipend fra Lånekassen) *Frivillig treningsleir tilrettelagt av skolen (egenandel kr 8.000)

 

For deg som ønsker

 • Å kombinere trening og skole
 • Generell eller spesiell studiekompetanse
 • Tilrettelegging ved idrettslig fravær
 • Å bli med på treningsleir til utlandet
 • Å jobbe målrettet med idretten din
 • Gratis treningskort på «Trene Sammen», tidligere SIB City
 • Gratis treningstøy
 • Toppidrettsgymnas med høy kvalitet til en overkommelig pris

Inntaksreglement til toppidrett

Her kan du lese hvilke søknadskriterier som gjelder når en skal sikre seg en plass på Metis toppidrett: Inntaksreglement_Metis_vgs.pdf

Søkere på toppidrett Vg1 må fylle ut og sende inn et eget vedlegg til søknad og i tillegg sende inn uttalelse fra egen trener som bekrefter informasjonen i vedlegget. Det samme gjelder eksterne søkere til toppidrett Vg2 og Vg3. For skoleåret 22-23 er det følgende kvoter for inntaket.

Elev på Toppidrett

Mariell valgte Metis på grunn av den gode dialogen mellom skolen og idrettsklubbene.

Hvorfor valgte du Toppidrett?

Jeg valgte toppidrett på Metis fordi jeg ønsket en annerledes skolehverdag. I tillegg hadde jeg hørt mye positivt om trenerne/lærerne på skolen. Jeg visste også at Metis har en god dialog med elevenes idrettssklubber. 

Hvordan er en vanlig skoledag for deg?

Tre dager i uken starter skoledagen med 1,5 times trening. Etterfulgt av skole med kun ett fag, en såkalt blokkdag. Blokkdager gjør at vi får satt oss mer inn i fagene, og det er lettere å jobbe med morsomme prosjekter som podcast & filmer m.m. 

Hvordan trives du på Metis?

Jeg trives veldig godt på Metis. Det er en veldig fin balanse mellom trening og skole. Blokkdagene gjør det enklere å ha kontroll skolehverdagen. Lærerne og trenerne er også flinke til å tilrettelegge for hver enkelt elev. De har alltid et smil om munnen, og er alltid interessert i å hjelpe til. 

Hva er det beste med Metis?

Det må være treningene, blokkdagene, lærerne og folkene! Metis har et veldig fint miljø og det er fokus på både det sosiale, og læring. I tillegg er det mulighet for gratis leksehjelp og privattimer i flere fag (matematikk!). Alt i alt er det veldig bra lagt opp for at man skal lykkes både faglig, sosialt og i idretten sin! 

Hvordan var overgangen fra ungdomsskolen til videregående?

Skolen tok meg veldig godt imot og la opp til mye gruppeoppgaver for at vi skulle bli kjent som en klasse. Å ha en mentor for veiledning var også en trygghet, ettersom de er der for å passe på at skoledagen og treningene er tilpasset hver enkelt elev. Jeg er veldig takknemlig for at jeg valgte Metis og at de fikk meg godt inn i rutinene på videregående. 

Har du noen tips til nye elever?

Hvis jeg skal gi noen tips til nye elever, så vil det være å bare hoppe i det. Metis er veldig flink til å legge opp til at man ikke skal bli overbelastet innen idretten sin, og de har god kommunikasjon med utøvers klubb. Miljøet i idrettsklassene er veldig fint, fordi de fleste har samme verdier og intensjoner. Jeg anbefaler alle som vurderer å søke Toppidrett om å gjøre det! Ved å gå Toppidrett får man kombinert idretten sin med skole. Metis gir deg også en veldig fin overgang til videregående og tar deg godt imot! 

Sidsel forteller om sin hverdag på toppidrett

Elev på Toppidrett

Ida forteller om sin hverdag på toppidrett

Elev på Toppidrett

VG1
 • Gjennomsnittlig timer per uke: 26
Fellesfag:timer
Norsk113
Kroppsøving56
Fremmedspråk 1 eller 2113
Engelsk140
Matematikk P eller T140
Naturfag140
Geografi56
Samfunnsfag84
Programfag:timer
Toppidrett140
VG2
 • Gjennomsnittlig timer per uke: 26
Fellesfag:timer
Norsk112
Kroppsøving56
Fremmedspråk 1 eller 2112
Historie56
Matematikk P (evt prog.fag S1/R1)84
Programfag:timer
Toppidrett140
Eget programområde280
Eget eller annet programområde140
  
VG3
 • Gjennomsnittlig timer per uke: 26
Fellesfag:timer
Norsk168
Kroppsøving56
Religion og etikk84
Historie113
Programfag:timer
Toppidrett140
Eget programområde280
Eget eller annet programområde140
  
  

Programfag

 • Kjemi 1 + 2
 • Fysikk 1 + 2
 • Biologi 1 + 2
 • Geofag 1 + 2
 • Teknologi og forskningslære 1
 • Matte R1 + R2, S1 + S2 og X
 • Historie og Filosofi 1 + 2
 • Økonomistyring
 • Økonomi og ledelse
 • Psykologi 1 + 2
 • Medie og informasjonskunnskap 1 + 2
 • Samfunnsøkonomi 1 + 2
 • Rettslære 1 + 2
 • Entreprenørskap 1
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Markedsføring og ledelse 1 + 2
 • Internasjonal engelsk
 • Samfunnsfaglig engelsk

OBS: Du kan ikke velge helt fritt blant programfagene, og alle programfag kan ikke kombineres.

Blokkskjemaet finner du her, og det gir deg en oversikt over hvilke programfag som kan kombineres og hvilke som kan velges på Vg2 og Vg3 Studiespesialisering.

Ikke nøl med å spørre oss om du lurer på noe om programfag.

Fremmedspråk

 • Spansk I, II og III
 • Fransk II
 • Tysk II

Lurer du på noe mer?

Vidar Gjesdal

Toppidrettssjef

vidar@metis.no

Trenere

Er du klar for å ta steget videre?

Se våre andre utdanningsprogram eller