Informasjon om koronavirus

Oppdatering 11. februar 2022

REGJERINGEN VIL AVLYSE EKSAMEN

Regjeringen foreslår å avlyse alle ordinære eksamener for elever våren 2022. Privatisteksamen og fag- og svenneprøver skal gjennomføres, slik som i fjor. Les mer her.

 

Oppdatering 1. februar 2022

SMITTEKARANTENE/TESTREGIME HUSTANDSMEDLEM

Personer som er husstandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal i smittekarantene eller benytte seg av testregime hvis de har hatt nærkontakt med den som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer.

Smittekarantene kan nå erstattes av følgende testregime:
– daglig testing i 5 døgn etter siste nærkontakt med den smittede for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
– husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som ikke kan holde avstand til den smittede i isolasjonsperioden kan erstatte smittekarantene med daglig testing i 11 døgn
– I tillegg til testregime anbefales det å bruke munnbind innendørs på offentlig sted og å unngå store sammenkomster og arrangementer i 10 døgn etter nærkontakten. Anbefalingen om å bruke munnbind gjelder ikke barn under 12 år, skolebarn over 12 år når de er på skolen og de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
– følg med på eventuelle symptomer under hele perioden.
– ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Her finner du mer info: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/sykdom-testing-og-karantene/regler-for-karantene-isolasjon-og-karantenehotell

 

Oppdatering 1. februar 2022

Slutt på jevnlig testing i skoler

Bergen kommune har besluttet å avslutte jevnlig testing i skoler fra 31.01.22. Skoler vil derfor ikke dele ut selvtester til elever ved smitteutbrudd.

Dersom elever har behov for å ta selvtest som følge av at de har symptomer eller er nærkontakter kan foresatte/ansatte hente ut selvtester på kommunale utleveringssteder, på lik linje med andre innbyggere i Bergen kommune.

Nærmeste utleveringssted er Festplassen.

Oppdatering 26. januar 2022

Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar. Les mer på Bergen kommune sine nettsider her.

 

Oppdatering 17. januar 2022

Grønt nivå fra mandag 17. januar

Fra 14. januar er det nasjonal anbefaling om grønt nivå på videregående skoler. Jevnlig testing skal i større grad benyttes i områder med høyt smittetrykk. Fortsatt krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. Merk at karantene for øvrige nærkontakter er fjernet og erstattes med hyppig testing. Les mer på Bergen kommune sine nettsider her.

 

Oppdatering 29. desember 2021

Oppstart 2022 – Rødt nivå

Metis videregående følger tiltakene til regjeringen, og skolen er på rødt nivå frem til 13. januar 2022.

Skolen er åpen, men det skal være større avstand mellom elevene på skolen. Det blir derfor hjemmeskolen for noen elever, og undervisning i mindre kohorter for andre elever. Dette for å kunne holde 1 meter avstand. Se kalender for din timeplan.

Det er påbud om munnbind i alle fellesområder.

TILBUD OM TESTING
FHI oppfordrer elever og ansatte i skoler til å ta en selvtest, tidligst 24 timer før de møter på skole etter juleferien. De som har gjennomgått covid-19 de siste 3 måneder, og de som har fått boosterdose for mer enn en uke siden, skal ikke testes. Vi legger også til rette for at man kan teste seg på skolen mandag og tirsdag i uke 1.

 

Oppdatering 14. desember 2021

Rødt nivå

Regjeringen innfører nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Tiltakene trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember.
Metis legger opp til hjemmeskole for alle elever gjeldende fra onsdag 15. desember.

Vurderinger og muntlige høringer kan gå som normalt. Dette under forutsetning av at elevene deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser. Gruppene må være små nok til at man kan holde avstand i klasserommet.

Les mer om smitteforebyggende tiltak på rødt nivå i veileder om smittevern for videregående skoler.

 

Oppdatering 8. desember 2021

Skjerper koronatiltak for å begrense smitte i Bergen

Munnbind og karanteneregler

 • Utvidet munnbindpåbud vil gjelder fra klokken 20.00 torsdag 9. desember. Ansatte og elever må ha munnbind ved ankomst til skolen, samt når en beveger seg rundt på skolen. Er du syk, så hold deg hjemme.
 • Alle i Bergen som får påvist smitte, så vel som deres nærkontakter, må fra fredag 10. desember følge de nasjonale isolasjons- og karantenekravene for omikron-smitte. Dette gjelder inntil den enkelte eventuelt får bekreftet at det ikke er omikron-varianten.

Tiltak i barnehage og skole

Fra mandag 13. desember iverksettes følgende tiltak i barnehage og skole:

 • Mulighet for hjemmeskole som tiltak for kortere perioder på skoler som har smitteutbrudd og en krevende smitte- og fraværssituasjon.

 

Sitat Bergen Kommune: Hva gjør du hvis du blir syk? Vi er mest smittsomme de første dagene med luftveissymptomer (hodepine, tett nese, feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand). Ved symptomer på luftveisinfeksjon, bli hjemme og test deg. Tester du positivt, må du isolere deg. Tester du negativt, bør du bli hjemme til du føler deg bra og har vært feberfri i 24 timer. Milde restsymptomer som rennende nese, snørr, heshet og noe hoste er greit.

Her kan du lese mer: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/rad-til-befolkningen/tiltak-i-samfunnet

 

Oppdatering 7. desember 2021

Grønt nivå

Regjeringen har besluttet at trafikklysmodellen innføres igjen fra 9. desember 2021. Dette innebærer at alle skoler må drive på grønt nivå.
På grønt nivå kan skolehverdagen organiseres normalt.

Fysisk kontakt:
Unngå håndhilsning og klemming.

Grunnleggende smittevernråd:
– Syke personer skal ikke være på skolen, i barnehagen og i SFO. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme.
– God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
– Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte.

Oppdatering 22. november 2021

SMITTEVERNSREGLER FOR BERGEN

Unge som er nærkontakt til en smittet i skole, trenger ikke gå i karantene, men bør ta en hurtigtest.

Hva gjør du hvis du blir syk?
Bli hjemme hvis du er syk og test deg ved mistanke om covid-19. Det gjelder også fullvaksinerte.
Ungdom og voksne bør ha negativ test før de vender tilbake til skole eller jobb. Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater.

Du kan også gå tilbake ved restsymptomer som rennende nese eller lett hoste. Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.

Ved smitteutbrudd på skoler – anbefaling
Elever i klasser eller trinn med utbrudd blir anbefalt å ta to selvtester i uken hjemme.

Husstandsmedlemmer til smittet – anbefaling
Hvis en i husstanden er smittet av covid-19, anbefales det at andre husstandsmedlemmer, så langt det lar seg gjøre, holder seg hjemme 3-4 dager for å følge med på om man selv kan være smittet. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus. Perioden du er hjemme bør begynnes og avsluttes med en negativ selvtest.

Les mer her.

 

Oppdatering 8. november 2021

Nærkontakter

Barn og unge som er nærkontakt til en smittet, trenger ikke gå i karantene, men bør ta en hurtigtest.

 

Oppdatering 5. november 2021

Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret

Elever med symptomer skal ikke behøve å gå til fastlegen sin for å dokumentere fraværet. Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret. Les mer her.

 

Oppdatering 27. september 2021

Korona – tilbake til normalen 

 • Fra lørdag 25. september kl. 16 gikk vi over til en normal hverdag. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i skolen. Trafikklysmodellen brukes dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.
 • Unntaket fra fraværsreglene oppheves fra 11. oktober. Det betyr at elevene ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner

Oppdatering 06. september 2021

Testing for karantene 

Ved utbrudd av Covid-19 ved videregående skoler i Bergen kan det iverksettes jevnlig testing som erstatning for karantenesetting av nærkontakter. Jevnlig testing settes i gang ved 1-3 eller flere smittede ved skole/klasse. Rektor, eventuelt i samarbeid med smittevernoverlege/samfunnsmedisinsk vakt, bestemmer når jevnlig testing skal iverksettes ved skole/ avdeling/klasse. 

Deltakelse i ordningen er frivillig, men nærkontakter som ikke deltar må følge regelverk for karantene. Elever under 16 år må ha et underskrevet samtykkeskjema fra en foresatt, for å kunne teste deg ut av karantene. Skjemaet finner du her. 

 

Oppdatering 30. august 2021

Drop-in-vaksine for 16- og 17-åringer (elever er informert på sms og ITLS)

Tilbudet gjelder også ungdommer fra andre kommuner som går på videregående skole i Bergen.
Alle som skal vaksineres må vise gyldig legitimasjon. Tidspunktene for når unge som ennå ikke har fylt 18 år kan komme på drop-in:

Sentralbadet:
Mandag 30. august: 12.00 – 20.00
Tirsdag 31. august: 12.00 – 20.00

Åsanehallen:
Mandag 30. august: 12.00 – 15.00
Tirsdag 31. august: 12.00 – 15.00

Elever som skal vaksineres i skoletiden, må legge frem bekreftelse fra forelder. Myndige elever legger frem egenmelding.

Oppdatering 27. august 2021

Siste nytt om COVID-19 og nye karantenekrav

Bergen stopper ordningen med at barn og unge under 18 år kan slippe smittekarantene hvis de tester seg. Denne ordningen trer i kraft umiddelbart. Det innebærer at barn og unge som er nærkontakter, må gjennomføre karantene eller eventuelt teste seg ut etter syv døgn, i tråd med gjeldende forskrift på området.

Barn og unge som allerede er i prosess med testing for karantene, fullfører denne, opplyser kommunen, og viser til reglene for ordningen.

Unntak fra smittekarantene gjelder:

– Fullvaksinerte (minst 1 uke etter andre dose).

– Personer som har fått 1. dose for mellom 3-15 uker siden, gitt negativt svar på PCR-test tatt mellom døgn 3 og 7 etter siste eksponering. Dersom den smittede bor i samme husstand: Ta test 3-7 døgn etter den smittedes symptomstart. Karantene i påvente av testsvar er ikke pålagt.

 Personer som har gjennomgått Covid-19 innen de siste 6 mnd er unntatt karanteneplikt.

For definisjonen av beskyttet & fullvaksinert, se: https://bit.ly/3jyEe6M

For mer informasjon, se:  https://bit.ly/3hvzAWl

 

Oppdatering 16. august

Testing kan erstatte karantene for elever

Fra 16. august 2021 kan testing erstatte smittekarantene. Dette gjelder for personer under 18 år og for elever over 18 år på videregående skole. 

Personer over 18 år (både lærere, ansatte og elever/studenter) kan få unntak fra kommunen.

Hvis en person får påvist korona, kan elever som er nærkontakter teste seg i stedet for å gå i karantene. Personer som den smittede bor sammen med, eller andre tilsvarende nære kontakter, må fortsatt gå i karantene.

Det er lokale helsemyndigheter som har ansvar for organisering av testing og hvordan det skal gjennomføres. Skolens personell skal ikke gjennomføre testing.

Smittesporingsteamet i kommunen har fremdeles ansvaret for å spore smitte og varsle nærkontakter. 

Les mer om testing og testmetoder.

Se trafikklysmodellen med beskrivelse av de ulike nivåene for skole.

Elever som må være hjemme på grunn av sykdom, karantene eller er i risikogruppe, har krav på å få opplæring hjemme. Dette gjelder også på grønt nivå. Les mer om når elevene har krav på opplæring hjemme

Fra FHI:

Anbefalt retningslinje for personer over 13 år (aktuelt i ungdomsskole, videregående, høyskole, universitet og annen opplærings- og utdanningsvirksomhet):

 • Nærkontakter testes raskest mulig (dag 1) og skal være i karantene inntil testsvar foreligger. Ved negativt testsvar kan de unntas smittekarantene. Bruk av antigen hurtigtest fremfor PCR gir i dette tilfellet raskt testsvar som er av stor nytte for å redusere fravær fra skole.
 • Deretter test på dag 3 og dag 5. Det er ikke nødvendig med karantene inntil testsvar foreligger. Karanteneunntaket forlenges ved fortsatt negative testsvar.

 

Unntak fra fraværsreglene forlenges ut september

Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Unntaket fra regelverket gjelder ut september 2021. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Fravær av helsegrunner omfatter alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, karantene eller isolasjon samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse. 

Dersom eleven legger frem bekreftelse fra en forelder eller egenmelding, blir ikke fraværet ført på vitnemålet, og det unntas fraværsgrensen.

 

Oppdatering 3. august

Skolestart og COVID-19

Vi ønsker deg velkommen til skolestart mandag 16. august.

Ved oppstart av nytt skoleår vil skolen følge smitteverntiltak for grønt nivå i Nasjonal smittevernveileder, som innebærer tilnærmet normal skoledrift, uten kohorter.

Vi er fortsatt er i en pandemi, og minner derfor om smittevernreglene:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene
 3. Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 4. Vanlig organisering av skoleklasser og skolehverdag

 

Nye regler for smittekarantene
Fra 16. august innfører regjeringen nasjonal regel om at barn og unge under 18 år er unntatt smittekarantene, med unntak av husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter til den smittete personen.

Aktuelle lenker

Oppdatering onsdag 5. mai

Er du nysgjerrig på hvordan hurtigtest for Covid-19 fungerer?
Da kan du se Victoria & Karoline fra Vg1 STA forklare prosessen her.

Oppdatering 3. mai 2021

Mandag 3. mai valgte Bergen kommune å forlenge tiltakene som kom mandag 20. april. De nye reglene gjelder frem til 12. mai. Per nå er det ingen smitteutrudd på skolen, og vi fortsetter på gult nivå.  Dersom det kommer utbrudd på skolen, vil det bli gjort en smittevernfaglig vurdering om vi skal innføre rødt nivå. Selv om Bergen kommune forlenger tiltakene, blir det noen lettelser for unge. Det blir nå åpnet for innendørs idrett og fritidsaktiviteter for de under 20 år.

 

Oppdatering 26. april 2021

I dag startet Metis videregående med selvtesting for Covid-19. Mange av elevene deltok i prosjektet, og var overrasket over hvor lett det var. Victoria og Karoline fra 1STA forteller “Det var mer behagelig å ta testen på seg selv, enn når andre gjør det.”

Oppdatering 23. april 2021

Fra mandag  26. april skal Metis videregående delta i et prosjekt der elever og ansatte testes med hurtigtester. Dette gjøres for at elever skal kunne være mest mulig til stede på skolen. Samtidig vil vi med dette finne de personene som kan smitte andre raskest mulig. Prosjektet tar sikte på å vare ut skoleåret. 

Bakgrunn for prosjektet

Regjering og kommuner kan sette i verk ulike tiltak for å hindre spredning av smitte i forbindelse med covid-19 pandemien. Tiltak som er satt i verk gjennom det siste året har medført at barn og unge i perioder har mistet sosiale møteplasser, spesielt når skoler har blitt stengt. Det er enighet om at dette er vanskelig for  unge, og en vil finne metoder som gjør at skolene kan være åpne når det er mye smitte i samfunnet rundt skolen. 

Ved å teste elever og ansatte to ganger per uke vil en redusere risikoen for spredning svært mye. Samtidig vil elevene ved skolen få en mer stabil opplæring ved at skolen kan holde åpent. Det vil ikke bli ført noen form for registrering eller journalføring av hvem som er testet, men positive prøvesvar vil bli kontrollert og dokumentert gjennom innsending av test til laboratorium til kommunal teststasjon. 

Se veileder her for hvordan selvtesten blir gjennomført.

Oppdatering 22. april 2021

I dag har noen ansatte fra Metis videregående sammen med Bergen Private Gymnas hatt opplæring i selvtesting for Covid-19. Elevene på Metis får opplæring i selvtesting neste uke og det er frivillig å delta i pilot-prosjektet.

Les mer om prosjekter på Vestland fylke sine nettsider. Tusen takk for opplæringen, Arsana dinHMS. 

Oppdatering 20. april 2021

Mandag 19. april innførte Bergen kommune nye og strenge regler for smittevern som skal gjelde frem til 3. mai. Per nå er det ingen smitteutrudd på skolen, og vi fortsetter på gult nivå.  Dersom det kommer utbrudd på skolen, vil det bli gjort en smittevernfaglig vurdering om vi skal innføre rødt nivå.

I Utdanningsdirektoratets veileder er det omtalt når og hvordan man skal benytte munnbind. Dersom det skal være aktuelt å bruke munnbind, bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, og være gult eller rødt tiltaksnivå i skolene, og være en situasjon der det ikke er mulig å holde anbefalt avstand til andre på skolen.

Bruk av munnbind anbefales der det ikke er mulig å holde anbefalt avstand til andre på skolen. Dette kan være i ganger, fellesareal og på butikken.

Det er frivillig å bruke munnbind. Munnbind er gratis for både for elever og ansatte.

Veileder munnbind

 

Oppdatering 29. mars 2021

Metis videregående deltar i pilotprosjektet for hurtigtesting for covid-19 av elever og ansatte. Vi starter opp etter påske, så snart testutstyret er på plass. Det er frivillig å delta i prosjektet.
Les mer om prosjekter på Vestland fylke sine nettsider.


Oppdatering 19. Februar 2021

Gult nivå fra mandag 22. februar

Fra mandag 22. februar er de regionale tiltakene for vestlandskommunene avsluttet. Dette betyr at alle elever skal møte på skolen i henhold til timeplanen på mandag. På gult nivå gjelder følgende:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner
 • Unngå trengsel og store samlinger

 

Oppdatering 12. Februar 2021

Regjeringen har bestemt Bergen kommune skal ha tiltaksnivå C fra 15.2 foreløpig til og med 21.2. Det er bestemt at de videregående skolene i Bergen skal være på rødt nivå neste uke. På rødt nivå må alle holde minst en meters avstand til hverandre både i klasserommet, i ganger og vrimleområder og i friminutt/pauser. For å få til dette må vi redusere antallet elever som er på skolen samtidig. Elevene må følge med på It’s Learning for info om hvem som skal møte på skolen og hvem som skal ha digital undervisning i de ulike fagene.

 

Oppdatering 7. Februar 2021

Regjeringen har bestemt svært strenge tiltak i Bergensregionen for å å slå ned smitten av de muterte koronavirusene. Det blir digital undervisning på de videregående skolene fra og med mandag 8.2 foreløpig til og med fredag 12.2. Det skal forberedes overgang til rødt nivå så snart smittesituasjonen tilsier det. Elevene må følge med på It’s Learning for info i de ulike fagene.

 

Oppdatering 18. Januar 2021

Ned igjen til gult nivå fra onsdag 20, januar.

Regjeringen har bestemt at det nasjonale tiltaksnivået for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå fra og med onsdag 20. januar. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler, men Bergen kommune har bestemt å følge det nasjonale tiltaksnivået. Dette betyr at alle elever skal møte på skolen i henhold til timeplanen fra og  med onsdag 20. januar.  På gult nivå gjelder

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner

 

Oppdatering 12. Januar 2021

Presisering av tiltaksperiode på rødt nivå.

Den nasjonale beslutningen om rødt tiltaksnivå for alle landets ungdomsskoler og videregående skoler gjelder til og med tirsdag 19. januar.

Mer informasjon om videre tiltaksnivå i skoler kommer mandag 18. januar.

 

Oppdatering 3. Januar 2021

Fra gult til rødt smittevern-nivå.

I tråd med de siste anbefalingene fra regjeringen (03.1.21) – vil skolen fra mandag 4. januar øke smittevern-tiltakene fra gult til rødt nivå. Påbudet gjelder foreløpig til 18. januar. For å klare å planlegge for dette, vil all undervisning foregå digitalt mandag 4. januar. Det betyr at ingen elever skal møte på skolen 4.1.

Den viktigste endringen fra gult til rødt nivå er at alle må holde minst en meters avstand til hverandre både i klasserommet, i ganger og vrimleområder og i friminutt/pauser. For å få til dette må vi redusere antallet elever som er på skolen samtidig. Fra og med tirsdag 5. januar har skolen laget en plan for oppmøte der vi tilstreber at alle elever skal være på skolen to til tre dager per uke. Denne planen finner du på It’s Learning.

 

Oppdatering 4. Desember 2020

Ned igjen til gult nivå fra mandag 7. desember

Bergen kommune har opphevet kravet til at de videregående skolene skal ha smittevern-tiltak på rødt nivå. Vestland fylkeskommune har derfor bestemt at de videregående skolene endrer fra rødt til gult nivå  fra og med mandag 7. desember. Dette betyr at alle elever skal møte på skolen i henhold til timeplanen på mandag. På gult nivå gjelder

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner

 

Oppdatering 20. November 2020

Forlenger perioden fra gult til rødt smittevern-nivå.

I tråd med de siste anbefalingene fra regjeringen , Vestland fylkeskommune og påbud fra Bergen kommune – vil skolen forlenge perioden med økte smittevern-tiltakene fra gult til rødt nivå. Påbudet fra Bergen kommune gjelder foreløpig til 07. desember.

Oppdatering 6. November 2020

Fra gult til rødt smittevern-nivå.

I tråd med de siste anbefalingene fra regjeringen (05.11.20), Vestland fylkeskommune og påbud fra Bergen kommune – vil skolen fra mandag 9. november øke smittevern-tiltakene fra gult til rødt nivå. Påbudet fra Bergen kommune gjelder foreløpig til 23. november.

Den viktigste endringen for videregående skoler fra gult til rødt nivå er at alle nå må holde minst en meters avstand til hverandre både i klasserommet, i ganger og vrimleområder og i friminutt/pauser. For å få til dette må vi redusere antallet elever som er på skolen samtidig. Vi deler derfor elevene på skolen i 2 grupper:

 • Gruppe 1: Alle på Vg2 + 1ST og 1MK
  Gruppe 2: Alle på Vg3 + 1IDR og 1Business

 

 • Gruppe 1 er på skolen mandag, onsdag og fredag i partallsuker og har undervisning hjemme de andre dagene denne uken
 • Gruppe 2 er på skolen tirsdag og torsdag i partallsuker og har undervisning hjemme de andre dagene denne uken

 

I oddetallsuker er det omvendt.

I programfag er det nivået faget er på som bestemmer hvem som skal komme på skolen. Det vil si at hvis du har et Vg2 fag (for eksempel Fysikk 1), følger du gruppe 1 uansett om du går i Vg2 eller Vg3.

NB! Merk at dette er hovedregelen. I noen uker kan det være at det pga heldagsprøver mv kan forekomme unntak. Det kan også være dersom det er ledig plass på skolen pga av andre aktiviteter i noen klasser at elever blir bedt om å møte på skolen andre dager enn de som følger av hovedregelen. Elevene må derfor følge med på faget på it’s learning eller på meldinger fra faglærer.

Ellers gjelder som tidigere

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de er symptomfrie. Elevene må melde fra til faglærer og skal følge undervisningen hjemmefra digitalt via for eksempel Teams eller it’s learning. Elever under 18 år må legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding. De vil da ikke få fravær.
 • Elever som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon hjemme.
 • Elever som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene

 

Oppdatering 5. November 2020

Fra gult til rødt smittevern-nivå.

I tråd med de siste anbefalingene fra regjeringen (05.11.20) samt dialog med Vestland fylkeskommune og de offentlige videregående skolene – så vil skolen i neste uke (uke 46) øke smittevern-tiltakene fra gult til rødt nivå. (Fredag 06.11 er det planleggingsdag og ingen elever er på skolen).

Informasjon om hva rødt nivå konkret vil innebære for hvordan undervisningen vil bli ivaretatt/gjennomført  samt nøyaktig tidspunkt for hevingen til rødt nivå kommer vi tilbake til i løpet av fredag 06.11 – etter at Bergen kommune har informert om sine varslede skjerpede smittevern-tiltak.

 

Oppdatering 10. September 2020:

Bergen kommune innførte tirsdag 8.9 nye og strenge regler for smittevern som skal gjelde foreløpig i 10 dager. I tillegg kan en lese om kommuner som fraråder unødvendige reiser til Bergen. Metis videregående har vært i kontakt med fylkeskommunen i dag og tilbakemeldingen er at dette ikke er til hinder for at elever reiser til og fra skolen. Vi har imidlertid informert elevene om anbefalingen om å bruke munnbind på buss og bybane og ellers holde de generelle smittevernrådene.

Skolen har per i dag ingen elever eller ansatte med påvist smitte, men dersom en nærkontakt til en elev får oppvist COVID-19 skal eleven i karantene jf smittevernveilederen. Det er helsemyndighetene som skal gi melding om karantene. Dersom en elev med smittet nærkontakt får symptomer på skolen, vil vi sende elevene i klassen/gruppen hjem dersom helsemyndighetene råder oss til dette. I noen tilfeller der det er vanskelig å nå gjennom til helsemyndighetene også gjøre dette ut fra et føre var prinsipp. Elevene følger da opplæringen digitalt via for eksempel Teams eller it’s learning.

 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de er symptomfrie. Elevene må melde fra til faglærer og skal følge undervisningen hjemmefra digitalt via for eksempel Teams eller it’s learning. De vil ikke få fravær.
 • Elever som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon hjemme.
 • Elever som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene

 

Skolestart og COVID-19

Skoleåret er i gang og per nå er vi på gult nivå i henhold til trafikklysmodellen fra Utdanningsdirektoratet. Dersom det skulle oppstå situasjoner der vi må stenge deler av/hele skolen på grann av smittesituasjonen vil du finne oppdatert informasjon her. Nedenfor finner du aktuelle lenker

 

Skolen åpner igjen mandag 17. august 2020

I tråd med myndighetenes anbefaling i  smittevernmodellen fra Folkehelseinstituttet åpner skolen igjen mandag 17. august. Les mer om skolestart HER.

 

Skolen åpnet for fullt for vanlig undervisning tirsdag 2. juni

I tråd med vedtaket fra regjeringen 27. mai åpnet Metis videregående skolen for fullt tirsdag 2. juni. Elevene følger planene som legges ut på It’s Learning. Les også informasjon fra Vestland Fylkeskommune.

Regjeringen presenterte på pressekonferansen 27. mai en ny smittevernmodell fra Folkehelseinstituttet. Modellen er en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Fra og med 2. juni nedjusteres tiltakene for skoler og barnehager til gult nivå. Dette betyr at følgende regler gjelder

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
 • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
 • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
 • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner

 

Tidligere oppdateringer:

Skolen åpner gradvis i løpet av uke 20

I tråd med vedtaket fra regjeringen 7. mai vil Metis videregående gradvis åpne skolen fra uke 20. De første elevene møter tirsdag 12.5. Hvilke klasser/grupper som møter på de ulike dagene vil vi legge ut på It’s Learning.

Det viktigste kontaktreduserende tiltaket i videregående skoler er å holde minimum en meters avstand til andre i alle situasjoner. Dette er en utfordring i de videregående skolene fordi mange grupper er over 30 elever og mange skoler har fysisk plassmangel. En annen utfordring er skoleskyss, der smittevernreglene medfører halv kapasitet på bussene. Les mer om skolestart på Vestland fylkeskommune sine sider og om skoleskyss på Skyss sine sider.

Det er umulig pga smittevernreglene å ha alle elevene på skolen samtidig. Det vil derfor kunne bli  alternerende dager, ulik oppmøtetid, en kombinasjon av nettundervisning og klasseromsundervisning mv.

Nærmere informasjon om dette vil vi legge ut på It’s Learning.

Det vil fortsatt være mulig å benytte skolens tilbud om privatlærer frem til sommeren – enten på skolen i tråd med smittevernreglene eller digitalt. Her kan du bestille time hos privatlærer: www.metis.no/privatlærer-vgs

 

Alle eksamener for elever avlyses våren 2020

Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse alle eksamener for elever i videregående skole og grunnskolen denne våren. Privatisteksamen gjennomføres. Les oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratet

 

Oppdatering 21.4

Fra 27. april blir det en delvis åpning for for Vg3 yrkesfag i skole og Vg2 yrkesfag i fag som det ikke kan drives tilfredstillende opplæring i på nett. For Metis videregående vil  Vg2 Sesam og Vg2 IKT ha opplæring på nett også etter 27. april. Dette betyr at skolen vil være stengt inntil myndighetene beslutter å åpne for flere trinn. Les oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet HER.

I tråd med rådene fra fylkeskommunen og helsemyndighetene; så har Metis videregående fra og med fredag 13.03.20 – i likhet med alle de offentlige videregående skolene i fylket – flyttet undervisningen ut av skolelokalene og over på digitale plattformer. Skolen har ikke hatt korona-smittede elever; men følger kollegialt retningslinjene fra myndighetene for å være med å bidra til å redusere videre spredning av viruset. Skolelokalene i Lars Hilles gate vil inntil videre være stengt og elevene får nå sin undervisning online via våre digitale læringsplattformer. Elevene følger undervisningen i henhold til timeplanen.

Skoleadministrasjonen og skolehelsetjenesten er tilgjengelig via nett og telefon og arbeidet med inntaket foran kommende skoleår går som planlagt.

 

Oppdatert informasjon om koronavirus

Utviklingen av situasjonen rundt koronavirus skjer nå så fort at skolen heretter henviser til nettsidene til Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og Helsedirekoratet. I tillegg vil vi prøve å legge ut direktelenker til anne viktig informasjon i media.

Lenker til oppdatert informasjon

Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Vestland Fylkeskommune
Bergen Kommune
Kunnskapsdepartementet
Utdanningsdirektoratet

Direktelenker

https://www.vestlandfylke.no/korona
Folkehelsinstituttets oversikt over område med koronasmitte
Koronaråd til elevar og tilsette
Støttetelefon til elever i Vestland Fylkeskommune

Medieoppslag som gjelder elever

Festing er en veldig dårlig ide – TV2 14.3

 

Skolen stenger og undervisningen flyttes ut av lokalene fra og med fredag 13. mars 2020

I tråd med påbud fra helsemyndighetene; så har Metis videregående fra og med torsdag 12.03.20 kl 18:00 – i likhet med alle de offentlige videregående skolene i fylket – flyttet undervisningen ut av skolelokalene og over på digitale plattformer.

Alle lærere gjennomfører undervisningen via Teams/It’s Learning i henhold til timeplanen.

 

Endring i reglene for dokumentering av sykefravær

Kunnskapsdepartementet har bestemt at ut skoleåret 2019-2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Håndteringen av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som trenger det mest.

Den midlertidige forskriftsendringen går ut på at elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole.

Endringene varer til 1. august 2020, så framt det ikke skjer endringer i helsemyndighetenes vurderinger som gjør at den bør forlenges eller forkortes. Les mer HER