Informasjon om koronavirus

Oppdatert informasjon om COVID-19

Bergen kommune innførte tirsdag 8.9 nye og strenge regler for smittevern som skal gjelde foreløpig i 10 dager. I tillegg kan en lese om kommuner som fraråder unødvendige reiser til Bergen. Metis videregående har vært i kontakt med fylkeskommunen i dag og tilbakemeldingen er at dette ikke er til hinder for at elever reiser til og fra skolen. Vi har imidlertid informert elevene om anbefalingen om å bruke munnbind på buss og bybane og ellers holde de generelle smittevernrådene.

Skolen har per i dag ingen elever eller ansatte med påvist smitte, men dersom en nærkontakt til en elev får oppvist COVID-19 skal eleven i karantene jf smittevernveilederen. Det er helsemyndighetene som skal gi melding om karantene. Dersom en elev med smittet nærkontakt får symptomer på skolen, vil vi sende elevene i klassen/gruppen hjem dersom helsemyndighetene råder oss til dette. I noen tilfeller der det er vanskelig å nå gjennom til helsemyndighetene også gjøre dette ut fra et føre var prinsipp. Elevene følger da opplæringen digitalt via for eksempel Teams eller it’s learning.

  • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skolen. De skal holde seg hjemme til de er symptomfrie. Elevene må melde fra til faglærer og skal følge undervisningen hjemmefra digitalt via for eksempel Teams eller it’s learning. De vil ikke få fravær.
  • Elever som har bekreftet covid-19 skal være i isolasjon hjemme.
  • Elever som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19 skal være i karantene

 

Skolestart og COVID-19

Skoleåret er i gang og per nå er vi på gult nivå i henhold til trafikklysmodellen fra Utdanningsdirektoratet. Dersom det skulle oppstå situasjoner der vi må stenge deler av/hele skolen på grann av smittesituasjonen vil du finne oppdatert informasjon her. Nedenfor finner du aktuelle lenker

 

Skolen åpner igjen mandag 17. august 2020

I tråd med myndighetenes anbefaling i  smittevernmodellen fra Folkehelseinstituttet åpner skolen igjen mandag 17. august. Les mer om skolestart HER.

 

Skolen åpnet for fullt for vanlig undervisning tirsdag 2. juni

I tråd med vedtaket fra regjeringen 27. mai åpnet Metis videregående skolen for fullt tirsdag 2. juni. Elevene følger planene som legges ut på It’s Learning. Les også informasjon fra Vestland Fylkeskommune.

Regjeringen presenterte på pressekonferansen 27. mai en ny smittevernmodell fra Folkehelseinstituttet. Modellen er en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Fra og med 2. juni nedjusteres tiltakene for skoler og barnehager til gult nivå. Dette betyr at følgende regler gjelder

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele skoleklasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Utenfor klasserommet oppfordres elever og ansatte til å holde 1 meters avstand i alle situasjoner

 

Tidligere oppdateringer:

Skolen åpner gradvis i løpet av uke 20

I tråd med vedtaket fra regjeringen 7. mai vil Metis videregående gradvis åpne skolen fra uke 20. De første elevene møter tirsdag 12.5. Hvilke klasser/grupper som møter på de ulike dagene vil vi legge ut på It’s Learning.

Det viktigste kontaktreduserende tiltaket i videregående skoler er å holde minimum en meters avstand til andre i alle situasjoner. Dette er en utfordring i de videregående skolene fordi mange grupper er over 30 elever og mange skoler har fysisk plassmangel. En annen utfordring er skoleskyss, der smittevernreglene medfører halv kapasitet på bussene. Les mer om skolestart på Vestland fylkeskommune sine sider og om skoleskyss på Skyss sine sider.

Det er umulig pga smittevernreglene å ha alle elevene på skolen samtidig. Det vil derfor kunne bli  alternerende dager, ulik oppmøtetid, en kombinasjon av nettundervisning og klasseromsundervisning mv.

Nærmere informasjon om dette vil vi legge ut på It’s Learning.

Det vil fortsatt være mulig å benytte skolens tilbud om privatlærer frem til sommeren – enten på skolen i tråd med smittevernreglene eller digitalt. Her kan du bestille time hos privatlærer: www.metis.no/privatlærer-vgs

 

Alle eksamener for elever avlyses våren 2020

Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse alle eksamener for elever i videregående skole og grunnskolen denne våren. Privatisteksamen gjennomføres. Les oppdatert informasjon på Utdanningsdirektoratet

 

Undervisningen flyttes ut av lokalene – siste oppdatering 21.4

Fra 27. april blir det en delvis åpning for for Vg3 yrkesfag i skole og Vg2 yrkesfag i fag som det ikke kan drives tilfredstillende opplæring i på nett. For Metis videregående vil  Vg2 Sesam og Vg2 IKT ha opplæring på nett også etter 27. april. Dette betyr at skolen vil være stengt inntil myndighetene beslutter å åpne for flere trinn. Les oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet HER.

I tråd med rådene fra fylkeskommunen og helsemyndighetene; så har Metis videregående fra og med fredag 13.03.20 – i likhet med alle de offentlige videregående skolene i fylket – flyttet undervisningen ut av skolelokalene og over på digitale plattformer. Skolen har ikke hatt korona-smittede elever; men følger kollegialt retningslinjene fra myndighetene for å være med å bidra til å redusere videre spredning av viruset. Skolelokalene i Lars Hilles gate vil inntil videre være stengt og elevene får nå sin undervisning online via våre digitale læringsplattformer. Elevene følger undervisningen i henhold til timeplanen.

Skoleadministrasjonen og skolehelsetjenesten er tilgjengelig via nett og telefon og arbeidet med inntaket foran kommende skoleår går som planlagt.

 

Oppdatert informasjon om koronavirus

Utviklingen av situasjonen rundt koronavirus skjer nå så fort at skolen heretter henviser til nettsidene til Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og Helsedirekoratet. I tillegg vil vi prøve å legge ut direktelenker til anne viktig informasjon i media.

Lenker til oppdatert informasjon

Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Vestland Fylkeskommune
Bergen Kommune
Kunnskapsdepartementet
Utdanningsdirektoratet

Direktelenker

https://www.vestlandfylke.no/korona
Folkehelsinstituttets oversikt over område med koronasmitte
Koronaråd til elevar og tilsette
Støttetelefon til elever i Vestland Fylkeskommune

Medieoppslag som gjelder elever

Festing er en veldig dårlig ide – TV2 14.3

 

Endring i reglene for dokumentering av sykefravær

Kunnskapsdepartementet har bestemt at ut skoleåret 2019-2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Håndteringen av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som trenger det mest.

Den midlertidige forskriftsendringen går ut på at elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole.

Endringene varer til 1. august 2020, så framt det ikke skjer endringer i helsemyndighetenes vurderinger som gjør at den bør forlenges eller forkortes. Les mer HER