Informasjon om koronavirus

Sentralt gitt skriftlig eksamen avlyses

Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse skriftlig eksamen for elevene i videregående skole og alle eksamener i grunnskolen denne våren. Kunnskapsdepartementet jobber videre med løsninger for privatister og lærlinger. Muntlig eksamen i videregående skole er det ennå ikke tatt en beslutning om.Les oppdatert informasjon på Regjeringen.no og Utdanningsdirektoratet.

 

Undervisningen flyttes ut av lokalene – siste oppdatering 24.3

Stengningen av skoler og barnehager forlenges til 13. april. Les oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet HER.

I tråd med rådene fra fylkeskommunen og helsemyndighetene; så har Metis videregående fra og med fredag 13.03.20 – i likhet med alle de offentlige videregående skolene i fylket – flyttet undervisningen ut av skolelokalene og over på digitale plattformer. Skolen har ikke hatt korona-smittede elever; men følger kollegialt retningslinjene fra myndighetene for å være med å bidra til å redusere videre spredning av viruset. Skolelokalene i Lars Hilles gate vil inntil videre være stengt og elevene får nå sin undervisning online via våre digitale læringsplattformer. Elevene følger undervisningen i henhold til timeplanen.

Skoleadministrasjonen er fortsatt tilgjengelig og arbeidet med inntaket foran kommende skoleår går som planlagt.

 

Oppdatert informasjon om koronavirus

Utviklingen av situasjonen rundt koronavirus skjer nå så fort at skolen heretter henviser til nettsidene til Vestland fylkeskommune, Bergen kommune, Folkehelseinstituttet og Helsedirekoratet. I tillegg vil vi prøve å legge ut direktelenker til anne viktig informasjon i media.

Lenker til oppdatert informasjon

Folkehelseinstituttet
Helsenorge
Vestland Fylkeskommune
Bergen Kommune
Kunnskapsdepartementet
Utdanningsdirektoratet

Direktelenker

https://www.vestlandfylke.no/korona
Folkehelsinstituttets oversikt over område med koronasmitte
Koronaråd til elevar og tilsette
Støttetelefon til elever i Vestland Fylkeskommune

Medieoppslag som gjelder elever

Festing er en veldig dårlig ide – TV2 14.3

 

Endring i reglene for dokumentering av sykefravær

Kunnskapsdepartementet har bestemt at ut skoleåret 2019-2020 vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Håndteringen av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som trenger det mest.

Den midlertidige forskriftsendringen går ut på at elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. Endringene vil også gjelde for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående skole.

Endringene varer til 1. august 2020, så framt det ikke skjer endringer i helsemyndighetenes vurderinger som gjør at den bør forlenges eller forkortes. Les mer HER