Avtalevilkår

Disse vilkårene gjelder for Privatlærer (PL) ved alle Metis sine skolesteder samt online.

1. Om avtalen
Ved å fylle ut bestillingsskjema på https://www.metis.no/privatlaerer, markert for ”Jeg har lest og godtar vilkårene under for påmelding til Metis Privatlærer Norge, og klikket ”Send bestilling”, har kunden akseptert vilkårene i denne avtalen.

Ved bestilling via web (https://www.metis.no/privatlaerer) gjelder Lov om angrefrist. Kunden vil motta en påmeldingsbekreftelse sammen med et ferdig utfylt angreskjema fra skolen på epost. Påmeldingsbekreftelsen og vilkårene utgjør til sammen din avtale med Metis Privatlærer.

Kunden plikter å betale for gjennomførte økter i angrerettsperioden (14 dager etter bestilling) i tråd med timepris knyttet til bestilt timespakke.

2. Gratis prøvetime

Bestilling av gratis prøvetime er uforpliktende og kostnadsfritt.

3. Gjennomføring
Timene må gjennomføres innen 12 måneder fra kjøpstidspunktet.

4. Undervisningstidspunkt
Dag/tidspunkt blir avtalt første gang med Metis Privatlærer, og deretter med din privatlærer (PL) gjennom skolens bookingsystem.

5. Betalingsforpliktelser
Med unntak av gratis prøvetime skal øvrige økter med privatlærer forhåndsbetales. Ved behov for utsatt betaling må kunden kontakte Metis Privatlærer på telefon eller e-post i henhold til informasjonen på utstedt faktura og gjøre en skriftlig avtale om dette. Ubrukte timer vil ikke bli refundert. Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre, for eksempel arbeidsgiver eller enkeltpersoner.

6. Undervisningssted
Undervisningen gjennomføres i skolens egne lokaler eller online.

7. Skolens ansvar
Privatlærer (P)L skal gjennomføre timene i samsvar med de planer som på forhånd er forelagt kunden. Kunden står selv ansvarlig for det som tas med til timen av klær, bøker, elektronisk utstyr og lignende løsøregjenstander. Skader på personlig utstyr dekkes ikke av skolen eller skolens forsikringsselskap.Alle våre privatlærere (PL) har plettfri vandel, og de har levert politiattest. Dersom kunden ikke er fornøyd med tildelt PL, plikter skolen å skaffe en ny PL uten ekstra omkostninger for eleven. 

8. Kundens/elevens ansvar
Adresseendring, både postadresse og epost må straks meldes Metis Privatlærer skriftlig. Skolen benytter primært epost og mobil i kommunikasjon med kunden, og det er derfor viktig å varsle skolen ved endring av epost-adresse/mobnr.

9. Avlysning av undervisning

Avlysning fra kunde:
– Avlysning eller endring av en avtalt økt må gjøres minst 24 timer før den skal gjennomføres. Dersom kunden ikke møter til økten, eller dersom kunden ikke har meldt om avlysning eller endring minst 24 timer før avtalt tidspunkt, vil økten regnes som gjennomført.

Avlysning fra skolens side:
– Timen blir gitt ved et senere tidspunkt etter avtale mellom privatlærer og kunde

10. Manglende betaling

Ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling, skal kunden betale rente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr 100, og purring vil bli sendt. Det vil påløpe et purregebyr på kroner 35. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter purring er sendt vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven. Ved vesentlig mislighold av avtalen fra Kundens side, kan skolen heve den etter forutgående varsel. Skolen skal skriftlig gi melding om slik heving.

11. Lærergaranti

Vi er såpass trygge på at våre privatlærere (PL) er dyktige og engasjerte at vi garanterer at kunden blir fornøyd. Er kunden ikke fornøyd etter gjennomført gratis prøvetime tilbyr vi ny gratis prøvetime med ny privatlærer kostnadsfritt.