Avtalevilkår

Disse vilkårene gjelder for Privatlærer (PL) ved alle Metis sine skolesteder.

1. Om avtalen
Ved å fylle ut bestillingsskjema på www.metis.no, markert for ”Jeg har lest og godtar vilkårene under for påmelding til Metis Privatlærer Norge, og klikket ”Send påmelding”, har kunde/elev akseptert vilkårene i denne avtalen. Ved bestilling via web (www.metis.no) gjelder Lov om angrefrist. Kunde/elev vil motta en påmeldingsbekreftelse sammen med et ferdig utfylt angreskjema fra skolen på epost. Påmeldingsbekreftelsen og vilkårene utgjør til sammen din avtale med Metis Privatlærer Norge.

2. En pakke = ett fag
Kjøp av valgte PL-pakke gjelder kun for et fag. Ønsker man flere fag, må man kjøpe flere pakker.

3. Gjennomføring
Timene må gjennomføres innen 12 måneder fra kjøpstidspunktet.

4. Undervisningstidspunkt
Dag/tidspunkt blir avtalt første gang med Metis Privatlærer Norge, og deretter med din PL.

5. Betalingsforpliktelser
Timene forfaller til betaling ved kursets start (forskuddsbetaling). Ved behov for utsatt betaling må kursdeltaker kontakte Metis Privatlærer Norge på telefon eller e-post i henhold til informasjonen på utstedt faktura og gjøre en skriftlig avtale om dette. Kjøpte timer/pakker må brukes opp i løpet av semesteret. Dersom det er timer til overs kan disse, gjennom avtale med Metis Privatlærer Norge, overføres til neste semester. Timer til overs vil ikke bli refundert. Avtalen er personlig og kan ikke overdras til andre. Dersom andre, for eksempel arbeidsgiver eller enkeltpersoner,
skal dekke kursavgift helt eller delvis, må denne medsignere egen avtale. Påmeldingen er bindende – se punkt 9 om avbrudd.

6. Undervisningssted
Undervisningen gjennomføres i skolens egne lokaler.

7. Skolens ansvar
PL skal gjennomføre timene i samsvar med de planer som på forhånd er forelagt kunden/eleven. Kunden/eleven står selv ansvarlig for det som tas med til timen av klær, bøker, elektronisk utstyr og lignende løsøregjenstander. Skader på personlig utstyr dekkes ikke av skolen eller skolens forsikringsselskap.
Alle våre privatlærere (PL) har plettfri vandel, og de har levert politiattest. Dersom eleven ikke er fornøyd med tildelt PL, plikter skolen å skaffe en ny PL uten ekstra omkostninger for eleven.

8. Kundens/elevens ansvar
Adresseendring, både postadresse og epost må straks meldes skolen skriftlig. Skolen benytter primært epost i kommunikasjon med kunde/elev, og det er derfor viktig å varsle skolen ved endring av epost-adresse.
Eleven forplikter seg til å møte presis til avtalte timer.

9. Avlysning av undervisning
Avlysning fra elev:

  • Avlysning eller endring av en avtalt time må gjøres minst 24 timer før timen skal gjennomføres. Dersom eleven ikke møter til timen, eller dersom eleven ikke har meldt om avlysning eller endring minst 24 timer før avtalt time, vil timen regnes som gjennomført.

Avlysning fra skolens side:

  • Timen blir gitt ved et senere tidspunkt i inneværende semester.

10. Avbrudd og utmelding fra timepakker
For elev som anses å være forbrukere gjelder følgende:

Ved oppsigelse av bestilt undervisning etter oppstart:

  • Undervisning inntil 24 timer: Pakken skal betales fullt ut.
  • Undervisning over 24 timer: Skriftlig oppsigelse sendes Metis Privatlærer Norge, og man betaler for minimum 24 timer og overskytende timer som faktisk er brukt.

11. Manglende betaling: Ved mer enn 14 dagers forsinket innbetaling av registrerings- eller kursavgift eller annen godtgjørelse til skolen, skal kunden/eleven betale rente i henhold til lov om rente ved forsinket betaling av 17.12.76 nr 100, og purring vil bli sendt. Det vil påløpe et purregebyr på kroner 50. Er ikke kravet betalt innen 14 dager etter purring er sendt vil kravet bli inndrevet gjennom rettslig inkasso i henhold til inkassoloven. Ved vesentlig mislighold av avtalen fra Kundens side, kan skolen heve den etter forutgående varsel. Skolen skal skriftlig gi melding om slik heving.

12. Lærergaranti: Vi er såpass trygge på at våre privatlærere (PL) er dyktige og engasjerte at vi garanterer at du blir fornøyd. Blir du ikke fornøyd etter de to første timene, får du disse to timene gratis og ny PL uten ekstra omkostninger.

13. Gratis prøvetime: Bestilling av gratis prøvetime er uforpliktende og kostnadsfritt.

 

Dersom du mot formodning ikke er fornøyd etter at du har hatt de første timene dine, sender du bare en kort melding til oss om at du ikke er fornøyd, så ordner vi gratis nye timer og ny PL til deg. Vi ber om forståelse for at vi må ha denne beskjeden så raskt som mulig etter timen. For at garantien skal gjelde må vi få beskjed innen 2 virkedager etter at du har hatt dine to første timer.
Vi hadde satt stor pris på om du kunne forklart hva du ikke er fornøyd med, men dette er ikke et krav for at garantien skal gjelde.