Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 01.07.2022. Formålet med loven er å «fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.»

Metis Utdanning stiller strenge krav og retningslinjer til alle leverandører som selger varer til våre selskaper. Det er blant annet nulltoleranse for barnearbeid, diskriminering og korrupsjon. I tillegg stilles det krav til riktig lønn, HMS og at det er tatt miljøhensyn.

Vi har tett dialog med alle leverandører vi kjøper varer av, for å sikre at de forstår og etterlever våre etiske retningslinjer. Metis Utdanning jobber for gode, langsiktige samarbeid, slik at vi kan gjøre ansatte og elever er trygge ved våre skoler. Som et selskap med bare norske ansatte og minimal import har vi likevel et fokus på å sikre at virksomhetens drift ikke har negativ innvirkning på menneskerettigheter og har anstendige arbeidsforhold.

Vi følger opp leverandører for å sikre at de kjenner Metis sin forståelse av, og fokus på, lovens krav.

Les mer om Åpenhetsloven i våre datterselskaper.