Bærekraft

Metis Utdanning skal være en ansvarlig samfunnsaktør og en del av løsningen på de globale utfordringene med miljø, økonomi og sosial utvikling ved å utdanne ansvarsfulle samfunnsborgere som former en bærekraftig fremtid.

Metis har et spesielt fokus på FNs bærekraftsmål nr. 4 “God utdanning”, nr. 13 “Stoppe klimaendringene” og nr. 17 “Samarbeid om å nå målene”.

 

 

Bærekraftmål nr. 4. God utdanning er beskrevet slik: Ved å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Metis forplikter seg til å realisere FNs bærekraftmål gjennom kunnskapsformidling av høy kvalitet. Vi skal gi våre elever og privatister god undervisning og oppfølging, der ett av målene er at vi skal utdanne ansvarsfulle samfunnsborgere som former en bærekraftig fremtid og er en del av løsningen på de globale utfordringene med miljø, økonomi og sosial utvikling.

 

 

Bærekraftmål nr. 13. Stoppe klimaendringene, handler om at alle må ta grep for å redde klimaet.

Derfor skal Metis Utdanning

  • gjenbruke utstyr der der det er mulig
  • Kildesortere papir, plast, elektriske og elektroniske produkter
  • ha fokus på energiforbruk
  • ha sentrale lokaler som har kort vei til knutepunkter for kollektivtransport og der det er godt tilrettelagt for sykling til jobb
  • oppfordre ansatte til å reise med tog hvis det er mulig, eventuelt velge et reisemål som ikke har så lang reisevei på studieturer, ansatteturer o.l.

 

 

Bærekraft nr. 17. Samarbeid om å nå målene.

Metis Utdanning følger opp sine leverandører med fokus på bærekraft og miljø.

Derfor går vi i dialog og stiller krav om bærekraft, energibruk og kildesortering med eventuelle nye utleiere ved inngåelse av nye leiekontrakter, og følger opp og utfordrer leverandører på bærekraft i forhandlinger om nye avtaler.