Biologi

Biologi 1 og 2 er programfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og er fra programområdet for realfag. 

Ønsker du å lære mer om alt som lever? Da er biologifaget for deg!

I biologi 1 lærer du om cellebiologi, fysiologien til mennesket og biologisk mangfold m.m.

Temaer som blir tatt opp i biologi 2 er energiomsetning, genetikk, bioteknologi, økologi m.m.

I begge fagene går faglærer gjennom alle kompetansemålene fra videregående med vekt på de vi vet er mest eksamensrelevante.

Og husk: Hos Metis er laboratorium inkludert i kursprisen.

Eksamen: I biologi 1 er eksamen muntlig-praktisk og i biologi 2 er det to eksamener – en skriftlig og en muntlig-praktisk.