Personvernerklæring

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du bruker vår nettside, metis.no. Derfor legger vi stor vekt på å beskytte ditt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om deg, og hvordan vi beskytter ditt personvern.

Dersom du har spørsmål knyttet til vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post personvernombud@metis.no.

Metis Privatistskole AS er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysninger.

Personopplysninger som behandles

Ved søknad
Når du bestiller et produkt hos oss, så innhenter vi personinformasjon fra deg.

Formålet med informasjonen:
– For å kunne gi tilbud om skoleplass.
– Behandle søknader og forespørsler.
– Sende deg nødvendig og relevant informasjon.
– Fakturering.
– Opprette en brukerprofil i skoleadministrative systemer.
– Administrasjon av eksamen.
– Opprette nødvendige brukerkontoer for å gi tilgang til:

 • Wifi og internett
 • Printere/utskrift
 • Læringsverktøy/programvare
 • Adgangskort
 • Eventuelle fremtidige administrasjonsløsninger

Ved rådgiving/kundebehandling
Når du er i kontakt med oss for å få hjelp eller informasjon så kan vi innhente personinformasjon, slik at vi kan forstå deg bedre og gi bedre hjelp. Hvis du har et kundeforhold hos oss så kan vi loggføre personinformasjon i forbindelse med henvendelser fra deg, på kundekortet ditt, slik at vi kan administrere kundeforholdet på en bedre måte

For statistikk, analyse og markedsføring
Vi innhenter aktivitetsinformasjon og personlige identifikatorer fra deg når du besøker vår nettside. Aktivitetsinformasjonen brukes til å lage anonym statistikk og oversikt over bruksmønstre.

Informasjonen brukes til å forbedre våre tjenester og innhold.
Informasjonen brukes til å gi deg relevante tilbud og annonser, når du er innenfor våre markedsføringspartnere sine annonsenettverk.

Aktivitetsinformasjon består av adferdsmønsteret ditt på nettsiden vår, her er noen eksempel:

 • Antall sidevisninger.
 • Hvilke sider du har sett på.
 • Hvor mye tid brukte du på hver side.
 • I forhold til søknadsprosessen som eksempel fullført søknad og avbrutt søknad.

Eksempel på personlige identifikatorer:

 • Cookies som lagres i din nettleser.
 • Enhetsinformasjon fra enheten du bruker til å vise nettsiden vår.
 • Geo-lokasjonsdata, basert på din IP-adresse.
 • IP-adresse.

Ved bruk av våre digitale fasiliteter og læringsverktøy
Når du bruker våre digitale fasiliteter som wifi og internett, printere/utskrift, eller diverse programvare/læringsverktøy, så kan vi opprette en personlig brukerkonto til deg, som inneholder din personinformasjon.

Ved bruk av wifi og internett så samler vi aktivitetsinformasjon fra deg som er tilgjengelig i en kort tidsperiode. Hensikten med aktivitetsinformasjonen er å lage anonym statistikk over forbruk og for å forhindre misbruk av tjenesten.

Ved bruk av adgangskort
Ved bruk av adgangskort for å få fysisk tilgang til våre lokaler eller heis, så blir informasjon om tidspunkt og dato lagret, sammen med en referanse til din personlige brukerkonto.
Informasjonen kan bli brukt i tilfeller hvor det eksempelvis har vært innbrudd, hærverk, eller lignende uønskede hendelser.

Innhenting av informasjon

Din personinformasjon innhentes slik:

 • Du fyller ut bestillingsskjema eller kontaktskjema, på nettsiden vår.
 • Du oppgir informasjonen i chat-vinduet, på nettsiden vår.
 • Du sender oss informasjonen på e-post. Vi oppfordrer deg til ikke å sende sensitivt innhold pr e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks.
 • Du sender oss informasjonen i posten.
 • Du oppgir informasjonen over telefon.
 • Du møter opp i våre lokaler og gir informasjon til våre medarbeidere.
 • Ved å besøke vår nettside så innhenter våre markedsføringspartnere personinformasjon fra deg, herav aktivitetsinformasjon og personlige identifikatorer, som i noen tilfeller kan brukes til å identifisere deg.
 • Du kobler deg til vår wifi og internett tjeneste.
 • Du bruker adgangskortet ditt for å få tilgang.

Hvis du velger å ikke oppgi personopplysninger, kan du være forhindret fra å få tilbud om skoleplass på grunnlag av manglende opplysninger. Vi har de tekniske og organisatoriske sikkerhetsløsningene som kreves i henhold til loven for å sikre at dine personopplysninger ikke blir manipulert, går tapt eller at uvedkommende får tilgang til dem.

Hvilke opplysninger har vi?

Vi behandler følgende personopplysninger:
– Navn
– Fødselsnummer
– Adresse
– E-post
– Telefon
– IP-adresse
– Personlige identifikatorer (cookies, enhetsinformasjon, geo-lokasjonsdata)
– Informasjon om aktivitet og bruk av våre tjenester.
– Vitnemål/karakterer

Utlevering av informasjon til tredjeparter

Vi bruker tekniske systemer som er levert av eksterne leverandører og i denne sammenheng kan din personinformasjon bli videreformidlet til en eller flere av disse systemene.

Vi følger norsk personvernlovgivning for å sikre at dine personlige opplysninger ikke kommer på avveie, derfor inngår vi databehandleravtaler med våre eksterne leverandører.
En databehandleravtale skal sikre at personopplysninger blir behandlet i samsvar med norsk regelverk og setter en klar ramme for hvordan databehandleren kan behandle opplysninger.

Tredjeparter som mottar eller behandler personinformasjon på våre vegne:
– Metis Education AS (morselskap, nettside)
– Metis Økonomi AS (Regnskap)
– Metis Utvikling AS (IKT-tjenester)
– Amazon Web Services EMEA SARL (infrastruktur og servere for nettside)
– Google LLC (Statistikk, bruksmønstre, annonsemåling, lagringsløsning)
– Formilla LLC (chat)
– Facebook, Inc. (Statistikk, bruksmønstre, annonsemåling, kundebehandling)
– Snap Inc. (Statistikk, bruksmønstre, annonsemåling)
– Hotjar Limited (Statistikk, bruksmønstre, annonsemåling)
– Serit AS (CRM-system/kundebehandling)
– Itslearning AS (læringsplattform)
– Statens lånekasse (statlig forvaltningsorgan)
– Eksamenskontoret i Hordaland (i forbindelse med eksamensavvikling)
– Microsoft Office 365
– Keyteq Labs AS (utsending av SMS)
– Wildbit, LLC (utsending av epost)

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningsloven §18 har du krav på innsyn i de opplysninger som er registrert på deg. Innsyn kan fås ved å sende skriftlig henvendelse til personvernombudet. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller ufullstendige, kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningsloven §27.

Hvordan slettes opplysningene?

I henhold til personopplysningsloven §28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål det er laget for, slettes. Vi lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldene lovgivning. Dersom du vil sende en forespørsel om å få dine opplysninger hos oss slettet kontakter du personvernombudet.

Rettigheter

Som bruker av nettsiden våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Endringer i personvernerklæringen

Informasjonen om behandling av personopplysninger vil kunne bli endret, bl.a. som følge av endringer i våre tjenester, eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger. Gjeldende erklæring vil alltid være tilgjengelig på våre nettsider.

Kontaktinformasjon
personvernombud@metis.no
Metis Privatistskole AS, Lars Hilles gate 17, 5008 Bergen