Bytte fordypning

Vil du bytte ut en fordypning på vitnemålet ditt fra videregående?

På studiespesialisering har du enten fordypning innenfor Program for realfag eller Program for språk, samfunnsfag og økonomi. For å få godkjent vitnemål må du ha fordypning i to fag innenfor en av disse programområdene.

Hvis du vil bytte fordypningsfag har vi satt sammen fordypningsalternativer innenfor Program for Språk, samfunnsfag og økonomi:

  • Medie- og informasjonskunnskap 1+2
  • Psykologi 1+2
  • Sosiologi og sosialantroplogi + Sosialkunnskap