Engelsk

Engelsk er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. 

Du lærer å beherske engelsk både skriftlig og muntlig. For å beherske dette er det viktig å utvikle et ordforråd ved siden av å jobbe med engelsk grammatikk. Du blir kjent med forskjellige måter å snakke engelsk på rundt om i verden, samt får en introduksjon til kultur, samfunn og litteratur i engelskspråklige land.

Eksamen: I engelsk er det en skriftlig og en muntlig eksamen.