Geofag

Geofag 1 er et programfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og er fra programområdet realfag. 

Geofag 1 bygger på naturfag og Geografi og er et veldig variert fag. I Geofag 1 lærer du om naturkatastrofer, jordens forandring, geoforskning og hvordan man analyserer informasjon.

I løpet av kurset går faglærer gjennom alle kompetansemålene fra videregående med vekt på de vi vet er mest eksamensrelevante.

Eksamen: I Geofag 1 er det muntlig-praktisk eksamen.