Kjemi

Kjemi er programfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og er fra programområdet for realfag. 

Det er flere utdanninger som krever kjemi, dersom du ønsker å komme inn på f.eks. medisin må du ha bestått kjemi 1 og 2.

I kjemi 1 lærer du blant annet om metoder og forsøk, vannkjemi, syrer og baser. I løpet av kurset lærer du også om kjemifagets språk og modeller.

Kjemi 2 tar for seg temaer som forskning, analyse, redoksreaksjoner og materialer m.m.

Faglærer i kjemi går gjennom alle kompetansemålene fra videregående med vekt på de vi vet er mest eksamensrelevante.

Og husk: Hos Metis er laboratorium inkludert i kursprisen.

Eksamen: I kjemi 1 er det muntlig-praktisk eksamen og i kjemi 2 er det to eksamener – en skriftlig og en muntlig-praktisk.