Naturfag

Naturfag er et av fellesfagene til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. 

Naturfagkurset dekker både naturfag for Vg1 studiespesialiserende og naturfag for påbygg.

Naturfag er et veldig variert fag og du får lære mer om for eksempel ernæring og helse, stråling og radioaktivitet, bærekraftig utvikling og genteknologi.

I løpet av kurset lærer du også naturfagets språk og begreper, og faglærer går gjennom alle kompetansemålene fra videregående med vekt på de vi vet er mest eksamensrelevante.

Og husk: Hos Metis er laboratorium inkludert i kursprisen.

Eksamen: I naturfag er det Muntlig-praktisk eksamen.